Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

TC Connect AB: TC Connect AB (publ) erhåller villkorat godkännande från Nasdaq First North

Pressmeddelande, 18 maj 2017 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING
ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN
ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

TC Connect AB (publ) ("TC Connect" eller "Bolaget") har nu erhållit
villkorat godkännande för listning på Nasdaq First North med
preliminär första handelsdag fredagen den 9 juni 2017. Aktien kommer
att handlas under kortnamnet TCC med ISIN-kod SE0009889488. Läs mer
och teckna aktier via Bolagets hemsida, www.tcconnect.se, eller på
Mangold Fondkommission AB:s ("Mangold") hemsida, www.mangold.se.

Ulf Carlzon, VD för TC Connect kommenterar:

"TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom
digital kommunikation och biometri i Norden och som sedan start har
skapat en stabil plattform inom säker kommunikation, i svåra miljöer
och till de mest krävande kunderna. Vi är glada att vi nu har fått
ett villkorat godkännande på Nasdaq First North och ser fram emot att
ta nästa steg i vår utveckling där fokus kommer att vara att
vidareutveckla erbjudandet, utöka vår geografiska täckning och
genomföra strategiska förvärv. Jag vill i samband med detta passa på
att välkomna nya investerare att vara med på vår spännande resa."

Investeringsmemorandum

Ett investeringsmemorandum i samband med Erbjudandet finns
tillgängligt på TC Connects hemsida, www.tcconnect.se, samt på
Mangold Fondkommission AB:s hemsida, www.mangold.se.

Preliminär tidplan

+------------------------------------------+--------------------+
|Anmälningsperiod |16 maj - 30 maj 2017|
+------------------------------------------+--------------------+
|Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet|1 juni 2017 |
+------------------------------------------+--------------------+
|Likviddag för avräkningsnotor |7 juni 2017 |
+------------------------------------------+--------------------+
|Första dag för handel |9 juni 2017 |
+------------------------------------------+--------------------+

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Bolagets
Certified Adviser. Wistrand Advokatbyrå Stockholm Kommanditbolag är
legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och
noteringen på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Carlzon, VD. Tel: 070-654 7773
Ole Oftedal, styrelseordförande. Tel: 070-592 7599

Om TC Connect

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom
digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi
har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler
än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC
Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position
i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects
huvudkontor ligger i Stockholm. Läs mer på www.tcconnect.se

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra
värdepapper i TC Connect. Erbjudandet till berörda personer att
teckna aktier i TC Connect sker endast genom det
investeringsmemorandum som Bolaget offentliggjort idag.

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att
tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner
än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i
USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande
skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som
följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i
eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje
stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Nya
Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle
vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva
registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933
eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i TC Connect har registrerats, och
inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller
värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller
på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tc-connect-ab/r/tc-connect-ab--publ--erhaller-...
http://mb.cision.com/Main/15884/2268196/676163.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.