Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-07

TC Connect AB: TC Connect AB (publ) offentliggör bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North och första hande...

Pressmeddelande, 7 juni 2017 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING
ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN
ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

TC Connect AB (publ):s ("TC Connect" eller "Bolaget")
bolagsbeskrivning publiceras idag på Bolagets hemsida,
www.tcconnect.se. Första dag för handel är den 9 juni 2017 med
handelsbeteckningen TCC och ISIN-kod SE0009889488.

Tidsplan

+------------------------------+-----------+
|Likviddag för avräkningsnotor |7 juni 2017|
+------------------------------+-----------+
|Första dag för handel |9 juni 2017|
+------------------------------+-----------+

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Bolagets
Certified Adviser. Wistrand Advokatbyrå Stockholm Kommanditbolag är
legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och
noteringen på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Carlzon, VD. Tel: 070-654 7773
Ole Oftedal, styrelseordförande. Tel: 070-592 7599

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 juni 2017 kl. 13:00.

Om TC Connect

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom
digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi
har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler
än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC
Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position
i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects
huvudkontor ligger i Stockholm. För mer information, vänligen besök
Bolagets hemsida www.tcconnect.se. Mangold Fondkommission AB, tel.
+46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att
tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner
än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i
USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande
skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som
följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i
eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje
stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Nya
Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle
vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva
registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933
eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i TC Connect har registrerats, och
inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller
värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller
på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tc-connect-ab/r/tc-connect-ab--publ--offentlig...
http://mb.cision.com/Main/15884/2283170/684909.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.