Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

TC Connect AB: TC Connects erbjudande om 15 MSEK övertecknades till 174 procent och styrelsen har beslutat att utnyttja öv...

Pressmeddelande, 1 juni 2017 EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING
ELLER DISTRIBUERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL
USA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ,
SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN
ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

TC Connect AB (publ) ("TC Connect" eller "Bolaget") offentliggör
härmed utfallet av erbjudandet om att teckna aktier i Bolaget till
ett värde om 15 MSEK inför listningen på Nasdaq First North
("Erbjudandet"). Erbjudandet tecknades till 174 procent och de
inkomna anmälningarna summerar till cirka 26 MSEK, vilket medför att
styrelsen har beslutat att utnyttja övertilldelningsoptionen om 8
MSEK.

TC Connect har genomfört en ägarspridning i Bolaget genom att inför
listningen på Nasdaq First North erbjuda 1 150 000 nyemitterade
aktier i Bolaget till ett pris om 20 SEK per aktie, vilket tillför
Bolaget 23 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i Bolaget
kommer att öka från 2 250 000 till 3 400 000 efter registrering av
nyemissionen hos Bolagsverket. I samband med Erbjudandet tillfördes
cirka 280 nya aktieägare.

TC Connect erhöll villkorat godkännande från Nasdaq First North den 18
maj 2017. Handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North kommer
preliminärt att inledas den 9 juni 2017 under kortnamnet TCC.

Ulf Carlzon, VD för TC Connect kommenterar:

"Vi är mycket stolta och glada för förtroendet från nya, varav flera
välmeriterade, investerare. Detta möjliggör att vi nu kan
vidareutveckla vår organisation och ytterligare stärka vårt
erbjudande för att kunna leverera de helhetslösningar som en krävande
säkerhetsbransch efterfrågar. Samtidigt kan vi på ett mer
systematiskt sätt utvärdera och genomföra strategiska förvärv på en
fragmenterad marknad. Till sist vill jag hälsa alla nya aktieägare
välkomna till en spännande resa med TC Connect."

Preliminär tidplan

+------------------------------------------------------------+-----------+
|Avräkningsnotor skickas ut till de som erhållit tilldelning |1 juni 2017|
+------------------------------------------------------------+-----------+
|Likviddag för avräkningsnotor |7 juni 2017|
+------------------------------------------------------------+-----------+
|Första dag för handel |9 juni 2017|
+------------------------------------------------------------+-----------+

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Bolagets
Certified Adviser. Wistrand Advokatbyrå Stockholm Kommanditbolag är
legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen och
noteringen på Nasdaq First North.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulf Carlzon, VD. Tel: 070-654 7773
Ole Oftedal, styrelseordförande. Tel: 070-592 7599

Om TC Connect

TC Connect är ett säkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom
digital kommunikation och biometriska passer- och kontrollsystem. Vi
har cirka 40 medarbetare och har de senaste tio åren genomfört fler
än 150 komplexa projekt tillsammans med våra kunder. Idag har TC
Connect en marknadsledande position i Norge och en etablerad position
i Sverige. Omsättningen 2016 uppgick till 153 MSEK. TC Connects
huvudkontor ligger i Stockholm. För mer information, vänligen besök
Bolagets hemsida www.tcconnect.se. Mangold Fondkommission AB, tel.
+46 8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser.

VIKTIG INFORMATION

Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att
tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner
än Sverige. Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i
USA, Australien, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz,
Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande
skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som
följer av svensk rätt.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras,
publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i
eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje
stat i USA samt District of Columbia ("USA")), Australien, Nya
Zeeland, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis skulle
vara olaglig eller föremål för legala restriktioner eller kräva
registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933
eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i TC Connect har registrerats, och
inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller
värdepapperslagstiftningen i USA och får inte erbjudas, säljas eller
på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tc-connect-ab/r/tc-connects-erbjudande-om-15-m...
http://mb.cision.com/Main/15884/2278311/682525.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.