Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-28

TC Tech Sweden AB (publ): TC TECH Sweden AB (publ) lämnar delårsrapport per 30 juni 2018

Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0 tkr) under andra
kvartalet 2018, medan nettoresultatet uppgick till -7 557 tkr (-5 869
tkr). Under samma period uppgick kassaflödet från den löpande
verksamheten till -6 164 tkr (-3 657 tkr).

Under det första halvåret 2018 uppgick bolagets nettoomsättning
uppgick till 0 tkr (3 141 tkr) och nettoresultatet till -15 222 tkr
(-10 262 tkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets
första sex månader uppgick till -11 210 tkr (-7 752 tkr)

TC TECH har i juni genomfört en riktad nyemission om 1 217 800 aktier
i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma
den 16 maj 2018. Genom emissionen har bolagets aktiekapital ökat med
97,4 tkr, samtidigt som bolaget tillförs ca 14 mkr i likvida medel.

TC TECH Sweden AB (publ) har erhållit besked om patentgodkännande i
Sverige för bolagets patentansökan med titeln "Method and arrangement
for metal processing". Godkännandet i Sverige är det första gällande
partiell härdning av metaller, vilket innebär en utökning av bolagets
grundläggande teknikplattform. Patentet kommer att vara giltigt till
och med den 3:e juli 2038.

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget nu levererar ett
uppgraderat produktionssystem för volymtillverkning av LGP:er till
bildskärmar till en taiwanesisk kund efter väl genomförda tester i
bolagets lokaler i Stockholm. Leverans och installationen i Taiwan
skedde under juli månad. Produktionstester pågår mot slutgodkännande.

TC TECH har erhållit en finansiering om 9 MSEK från bolagets
huvudaktieägare

För mer information, kontakta:

Alexander Luiga, VD, TC TECH Sweden AB (publ)
Tel: 08-788 08 01
E-post: alexander.luiga@tctech.se
www.tctech.se

Denna information är sådan information som TC TECH Sweden AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU's marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 28 augusti 2018 16.00 CET.

Om TC TECH

TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för
replikering av nanostrukturer i plastprodukter. Grunden för
verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som
gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner
material. TC TECH's teknologi lämpar sig väl för plast, och bolaget
har initialt valt att fokusera på system för s.k. Light Guide Plates
(LGP), en plastskiva som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan
bakom bildskärmar. TC TECH's system möjliggör bildskärmar som är
tunnare, ger jämnare ljusspridning samt har lägre energiförbrukning.

TC TECH's aktie är noterad på Nasdaq First North. Erik Penser Bank är
bolagets Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tc-tech-sweden-ab--publ-/r/tc-tech-sweden-ab--...
http://mb.cision.com/Main/13421/2602608/898753.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.