Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

Tectona Capital: Årsstämman i Tectona Capital AB

På årsstämman i Tectona Capital AB den 11 april 2019 fastställdes
resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt
koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen för
räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Årsstämman beslutade i
enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning för 2018 skall
ske.

VD Johan Skålén informerade om utvecklingen 2018.
I enlighet med tidigare publicerat förslag omvaldes
styrelseledamöterna Jason Tummings, Bengt Thorn och Johan Skålén.

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen skall utgå med 30.000
kronor. Arvode till revisorerna skall utgå enligt räkning. Till
revisor omvaldes revisionsbolaget Allegretto revision AB.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission med
avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt fram till nästa årsstämma.

Stämman beslutade att emittera 850.000 stycken teckningsoptioner till
styrelsen. Huvudsakliga villkor är lösentid 3 år med ett lösenpris på
2,5 kr per aktie.

Samtliga beslut fattades enhälligt.
Ytterligare information
För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se
eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april
2019.

Om Tectona
Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har
investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via
dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat
på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision
är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och
funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tectona-capital/r/arsstamman-i-tectona-capita...
https://mb.cision.com/Main/15782/2787981/1025153.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.