Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-26

Tectona Capital: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA 30 OKTOBER 2019 I TECTONA CAPITAL AB (publ)

Aktieägarna i Tectona Capital AB, org.nr: 556713-3672, kallas härmed
till extra bolagsstämma onsdagen den 30 oktober klockan 10.00 på
Tectona Capital AB:s huvudkontor på adress Kaptensgatan 12, 114 57
Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som vill delta i vid stämman skall dels vara införd i
aktieboken per den 23 oktober 2019 (avstämningsdagen), dels anmäla
sitt deltagande till årsstämman senast kl 15.00 den 24 oktober 2019.
Anmälan skall ske antingen med post till Kaptensgatan 12, 114 57
Stockholm eller per telefon 08-586 107 58 eller via e-post:
info@tectona.se.

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast
om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges
ovan.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av justeringsman

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Val av ny styrelseledamot

7. Stämmans avslutande

Punkt 6

Valberedningens förslag till val av ny styrelseledamot

Valberedningen föreslår att stämman utöver befintliga
styrelseledamöter Johan Skålén, Jason Tummings och Bengt Thorn, även
väljer Mikael Wickbom till ordinarie styrelseledamot. Wickbom är även
ordinarie styrelseledamot i bolagen: Södertälje Factoring Aktiebolag
(org. nr: 556259-8507), Nils Wickbom Värdepappersförvaltning
Aktiebolag (org. nr: 556370-1522), Techical Walls AB (org. nr:
556917-9574), och styrelseordförande i Catella SICAV Luxemburg.

Ytterligare information

För ytterligare information besök bolagets hemsida www.tectona.se
eller kontakta bolagets VD Johan Skålén på email info@tectona.se.

Denna information är sådan information som Tectona Capital AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26
september 2019.

Om Tectona

Tectona Capital AB är ett investeringsföretag som sedan 2006 har
investerat i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via
dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat
på fastighetsinvesteringar i Panama City. Tectona Capital AB:s vision
är att ge vanliga människor en möjlighet att bo smart och
funktionellt i bra områden mitt i city.

Läs mer om Tectona Capital AB på www.tectona.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tectona-capital/r/kallelse-till-extra-bolagss...
https://mb.cision.com/Main/15782/2918381/1113911.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.