Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-29

Tele2 AB: Tele2 offentliggör fusionsdokument avseende samgåendet med Com Hem

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I
ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA ELLER SYDAFRIKA ELLER
ANNAN JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN DISTRIBUTION ELLER SÅDANT
OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR
TILLÄMPLIGA. SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Stockholm - Idag meddelar Tele2 AB (publ), ("Tele2" eller "Bolaget"),
(NASDAQ OMX Stockholm: TEL2 A och TEL2 B), att fusionsdokumentet
avseende samgåendet med Com Hem har godkänts och registrerats av
Finansinspektionen. Vidare, har Tele2 idag offentliggjort kallelse
till extra bolagsstämma för att besluta om godkännande av fusionen.
Den extra bolagsstämman kommer att äga rum den 21 september 2018. Som
tidigare offentliggjorts, förväntas fusionen vara genomförd under
fjärde kvartalet 2018.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 21 september 2018 kl.
13.00 på Fotografiska Event & Konferens, Stadsgårdshamnen 22 i
Stockholm och kommer bland annat behandla godkännande av fusionsplan,
nyemission av B-aktier i Tele2 att utgöra fusionsvederlag samt val av
nya styrelseledamöter. Tele2s valberedning föreslår att Lars-Åke
Norling väljs till ny styrelseledamot från och med den extra
bolagsstämman samt att Andrew Barron och Eva Lindqvist (nuvarande
styrelseledamöter i Com Hem) väljs till nya styrelseledamöter i Tele2
från det att fusionen av Tele2 och Com Hem har registrerats av
Bolagsverket.

För ytterligare information om den extra bolagsstämman, se den
separata kallelsen.

Registreringsdokumentet på Form F-4 avseende fusionen förväntas
förklaras gällande den 30 augusti 2018. Fusionsdokumentet och all
annan dokumentation avseende fusionen kommer finnas tillgängligt
påTele2s transaktionshemsida, info.tele2.com. Fysisk kopia av
fusionsdokumentet kan beställas från Tele2 per telefon, dock med
vissa legala restriktioner:

- Aktieägare ej bosatta i USA: +46 8 21 26 28

- Aktieägare bosatta i USA: +1 (800) 322-2885

Fusionen förväntas vara genomförd under fjärde kvartalet 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
Joel Ibson, PR-ansvarig, Tele2 AB, Tel: +46 766 26 44 00
Erik Strandin Pers, IR-chef, Tele2 AB, Tel: +46 733 41 41 88

Rådgivare
Tele2 har i samband med fusionen utsett Citigroup Global Markets
Limited, Nordea Bank AB (publ) och Ondra LLP till finansiell
rådgivare och Advokatfirman Vinge KB har utsetts till legal rådgivare
avseende svensk rätt och Shearman & Sterling (London) LLP till legal
rådgivare avseende amerikansk rätt.

Viktig information
Registreringsdokumentet har ännu ej slutligen registrerats av SEC och
förklarats gällande. Registreringsdokumentet är tillgängligt på SECs
EDGAR-system och kan erhållas via www.sec.gov. Detta pressmeddelande
är inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en
inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna
sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering,
och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i
jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning
skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt
sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar.

Detta pressmeddelande utgör varken reklam eller ett prospekt i
enlighet med Prospektdirektivet. Med "Prospektdirektivet" avses
Direktivet 2003/71/EG (med tillägg) och innefattar eventuella
implementeringar som skett i varje Medlemsstat.

_________________________________________________________________________

TELE2 SER DET SOM SIN STÖRSTA UPPGIFT ATT GÖRA DET MÖJLIGT FÖR ALLA
ATT LEVA ETT MER UPPKOPPLAT LIV. Vi tror nämligen att det uppkopplade
livet är ett bättre liv. Vi arbetar därför för att data ska bli mer
tillgängligt för våra kunder oavsett när de behöver det eller var de
befinner sig. Ända sedan Jan Stenbeck grundade Tele2 1993 har bolaget
varit en tuff utmanare till de gamla statliga monopolen och andra
etablerade spelare. Tele2 erbjuder tjänster inom fast- och
mobiltelefoni, bredband, datanät, innehållstjänster samt globala
IoT-lösningar. Våra 17 miljoner kunder i åtta länder njuter av en
fantastisk trådlös upplevelse genom våra prisbelönta nätverk. Tele2
är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1996. Under 2017 omsatte bolaget
25 miljarder kronor och presenterade en justerad EBITDA på 6,4
miljarder kronor. För finansiella definitioner, vänligen se sista
sidorna i årsredovisningen 2017. Följ @Tele2group på Twitter för de
senaste uppdateringarna.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tele2-ab/r/tele2-offentliggor-fusionsdokument-...
http://mb.cision.com/Main/3372/2602909/899070.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.