Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-20

Telia Company: TELIA COMPANY DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016

EBITDA-TILLVÄXT OCH STABILA INTÄKTER

Sammanfattning andra kvartalet

· Före detta segment region Eurasien är rapporterat som innehav för
försäljning och som avvecklad verksamhet. Mobilverksamheten Yoigo i
Spanien och Sergel är rapporterade som innehav för försäljning.

· Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och
avyttringar, sjönk 1,0 procent. I rapporterad valuta sjönk
nettoomsättningen 2,0 procent till 21 130 MSEK (21 558).
Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar,
sjönk 0,2 procent.

· EBITDA före engångsposter steg 5,1 procent i lokala valutor,
exklusive förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta steg EBITDA
före engångsposter 4,1 procent till 6 389 MSEK (6 136).
EBITDA-marginalen före engångsposter steg till 30,2 procent (28,5).

· Rörelseresultatet före engångsposter ökade 20,1 procent till 4 446
MSEK (3 702).

· Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk
55,8 procent till 1 439 MSEK (3 258) och resultat per aktie till 0,33
SEK (0,75), påverkat av effekter i avvecklad verksamhet. Totalt
nettoresultat steg 5,5 procent till 3 902 MSEK (3 698).

· Utsikterna för helåret är oförändrade.
Sammanfattning första halvåret

· Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och
avyttringar, sjönk 1,0 procent. I rapporterad valuta sjönk
nettoomsättningen 1,5 procent till 41 524 MSEK (42 147).
Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar,
sjönk 0,6 procent.

· Rörelseresultatet före engångsposter ökade 19,6 procent till 8 644
MSEK (7 228).

· Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare sjönk
25,4 procent till 5 205 MSEK (6 973) och resultat per aktie till 1,20
SEK (1,61). Totalt nettoresultat steg 0,1 procent till 7 812 MSEK (7
808).

KOMMENTARER AV JOHAN DENNELIND,
VD & KONCERNCHEF

"Norden och Baltikum är till stor del digitaliseringens vagga och har
potential att leda vägen in i den så kallade 4:e industriella
revolutionen. Som den nya generationens telekombolag, är Telia
Company väl positionerat för att lyckas och driva samhällen och att
ta steg in i framtiden genom att erbjuda nya och relevanta tjänster
till såväl företagskunder som konsumenter. Vi är glada för dessa
möjligheter!

Medan vi förändrar företaget är vi fokuserade på att redovisa goda
resultat i vår kärnverksamhet. I det andra kvartalet var organiska
tjänsteintäkter oförändrade och EBITDA steg 5,1 procent jämfört med
föregående år, tack vare högre resultat på 7 av 8 marknader.

I Sverige fortsatte tillväxten i tjänsteintäkter att vara positiv i
konsumentsegmentet, hjälpt av vår mervärdesstrategi inom mobilt samt
ytterligare förbättring inom bredband och tv. Det nya erbjudandet för
sociala medier som lanserades i april mottogs väl och bidrog till
positiv tillväxt av mobilabonnemang i kvartalet. Utbyggnadstakten av
fiber ökade ytterligare för att möta den uppdämda efterfrågan,
speciellt inom villamarknaden. Fler än 1,4 miljoner hushåll har nu
möjlighet att koppla in vår fiber, vi är på god väg mot målet på 1,9
miljoner vid utgången av 2018. I företagssegmentet såg vi ytterligare
framsteg inom små och medelstora företag tack vare vårt nya
tjänstekoncept, men utmaningarna kvarstår inom stora företag och
offentlig sektor. Vi utökar kontinuerligt våra ICT-resurser och avser
att vidga oss ytterligare med hjälp av partnersamarbeten och förvärv
för att differentiera oss och bli viktigare för kunderna.

Vi har lagt stora resurser i Finland för att förbättra kundupplevelsen
efter en period av nätverksproblem. Läget stabiliserades under
kvartalet, och tillväxten i fakturerade mobilintäkter bibehölls på 4
procent, tack vare merförsäljningsaktiviteter och en ökning av
antalet abonnemang. Utvecklingen i Baltikum var alltjämt uppmuntrande
och alla tre länder redovisade EBITDA-tillväxt i kvartalet, tack vare
större kundefterfrågan på mobildatatjänster.

I Norge förbättrar vi våra kunderbjudanden, nyligen uppmärksammade av
Telias topplacering i det hittills största oberoende testet av
mobilnäten i Norge. Vi levererar nu höghastighetsinternet via 4G till
98 procent av landets befolkning, nästan två och ett halvt år
tidigare än myndighetskraven.

I region Eurasien påverkades verksamheterna av hög konkurrens och
negativ valutapåverkan men vi ser vissa tidiga tecken på
stabilisering på marknaden.

I juni arrangerade vi en kapitalmarknadsdag då vi befäste våra
strategiska prioriteringar. Vi kan se en förbättrad utveckling av
våra marknadsandelar, samtidigt som genomförandet av tillväxt- och
besparingsåtgärderna fortsätter och vi är i fas att uppnå
kostnadsbesparingsmålet att sänka kostnadsbasen med 2 GSEK, vid
utgången av 2017.

För att snabba på våra ansträngningar i områden kring
kärnverksamheten, har en oberoende enhet etablerats för att skapa nya
intäktsströmmar och att ytterligare utveckla befintliga och framtida
partnersamarbeten.

Vi fortsätter att optimera vår tillgångsportfölj med ambitionen att
öka fokus på vår verksamhet i Norden och Baltikum och nya milstolpar
har passerats de senaste månaderna. I juni tillkännagav vi
avyttringen av vår mobilverksamhet Yoigo i Spanien samt av
kredithanterings- och fordringsköpsverksamhet Sergel, vilken inte
ingår i vår kärnverksamhet. Vi arbetar intensivt med att lösa
frågeställningarna kring Uzbekistan och minska vår närvaro i region
Eurasien på ett ansvarsfullt sätt.

Vårt resultat var stabilt de första sex månaderna med god
EBITDA-tillväxt, men vi ser svårare jämförelsetal mot föregående år
under det andra halvåret. Därför återupprepar vi utsikterna för
helåret 2016 och vi förväntar oss att EBITDA blir på samma nivå som
eller något högre än under 2015 på en jämförbar bas. CAPEX exklusive
kostnader för licenser och frekvenser förväntas bli 14-15 GSEK."

FRÅGOR OM RAPPORTERNA
Telia Company AB
www.teliacompany.com
Tel. 08-504 550 00

Denna rapport innehåller sådan information som Telia Company AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 20 juli 2016 kl. 07.00 svensk tid.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/telia-company/r/telia-company-delarsrapport-ja...
http://mb.cision.com/Main/40/2048726/542065.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.