Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-19

Telia Company: Telia Company delårsrapport januari-september 2017

Pressmeddelande 2017-10-19

KASSAFLÖDE OCH KOSTNADER I FOKUS

Sammanfattning tredje kvartalet

· Nettoomsättningen sjönk 0,5 procent i lokala valutor, exklusive
förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk nettoomsättningen
8,8 procent till 19 628 MSEK (21 524). Tjänsteintäkter i lokala
valutor, exklusive förvärv och avyttringar, sjönk 0,9 procent.

· Justerad EBITDA sjönk 0,4 procent i lokala valutor, exklusive
förvärv och avyttringar. I rapporterad valuta sjönk justerad EBITDA
3,6 procent till 6 604 MSEK (6 850). Justerad EBITDA-marginal steg
till 33,6 procent (31,8).

· I september nådde Telia Company en global uppgörelse med
myndigheterna gällande utredningarna i Uzbekistan. Som en del av
uppgörelsen accepterade Telia Company att betala böter och
förverkande om totalt 965 MUSD (7 717 MSEK vid den tidpunkten) varav
757 MUSD (6 129 MSEK) betalades i det tredje kvartalet. En avsättning
för uppgörelsen redovisades redan under 2016.

· Justerat rörelseresultat föll 19,6 procent till 3 812 MSEK (4 742)
drivet av en negativ effekt från försäljningen av Turkcellaktier.

· Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare
förbättrades till 2 268 MSEK (-8 810) och resultat per aktie till
0,52 SEK (-2,03). Totalt nettoresultat förbättrades till 2 543 MSEK
(-8 641).

· Fritt kassaflöde, i kvarvarande och avvecklad verksamhet, sjönk
till -1 281 MSEK (3 657). Operationellt fritt kassaflöde steg till 2
808 MSEK (2 089).

· Utsikterna för 2017 upprepas.

Sammanfattning niomånadersperioden

· Nettoomsättningen i lokala valutor, exklusive förvärv och
avyttringar, steg 0,6 procent. I rapporterad valuta sjönk
nettoomsättningen 6,9 procent till 58 681 MSEK (63 049).
Tjänsteintäkter i lokala valutor, exklusive förvärv och avyttringar,
var oförändrade.

· Justerat rörelseresultat föll 15,4 procent till 11 319 MSEK (13
386) drivet av en negativ effekt från försäljningarna av
Turkcellaktier.

· Totalt nettoresultat hänförligt till moderbolagets ägare
förbättrades till 8 855 MSEK (-3 605) och resultat per aktie till
2,04 SEK (-0,83). Totalt nettoresultat steg till 9 377 MSEK (-829).

Kommentarer av Johan Dennelind, vd & koncernchef
"Kära aktieägare och följare av Telia, även det tredje kvartalet
kännetecknades av att vi steg för steg närmar oss en renodlad
nordisk/baltisk verksamhet. Från ett finansiellt perspektiv är jag
nöjd att vi nu kan uppvisa att de trender som vi talat om under hela
året börjar realiseras. Både åtgärderna för att minska vår
kostnadsbas och ansträngningarna som vi gjort för att förbättra
kassaflödet visar nu positivt resultat.

Uppgörelsen med de amerikanska och nederländska myndigheterna
markerade slutet av ett sorgligt kapitel i företagets historia. Detta
var en global uppgörelse och glädjande är det inte pågår några fler
utredningar från myndigheterna avseende Telias verksamheter på någon
av våra marknader. Dessutom såg inte myndigheterna något behov av en
så kallad "compliance monitor", ett bevis på att de hårda
ansträngningar som vi gjort för att förbättra våra processer rörande
etik och efterlevnad, nu har visat synliga resultat.

I linje med vårt fokus på de nordiska och baltiska regionerna har vi
fortsatt avyttra aktier i Turkcell och MegaFon, och därmed ökat vår
kassa med 7,3 GSEK (varav 4,1 GSEK redovisades i det tredje kvartalet
och resterande kommer att redovisas i det fjärde kvartalet). Genom
vår kvarvarande indirekta ägarandel om 24 procent i Turkcell kommer
vi fortsätta att arbeta hårt för att lösa dödläget i ägarstruktur och
återinföra en god bolagsstyrning. I MegaFon är vi fortsatt den näst
största ägaren och vi kommer att fortsätta samarbeta med USM Holding
och övriga för att skapa aktieägarvärde. Detta innebär att vi har en
stark balansräkning, även efter den kommande utbetalningen av
utdelning i det fjärde kvartalet om 1 SEK per aktie.

Telia har ett arv att vara i framkant av teknologi och innovation.
Denna tradition fortsätter då vi kommer att införa 5G till våra
kunder i Stockholm, Helsingfors och Tallinn 2018.

Med detta sagt finner vi en oroande brist på erkännande från
europeiska beslutsfattare att inrätta ett ramverk med kapacitet att
stödja andra som investerar till förmån för nästa generation.

Jag är stolt över att vi har kommit högst upp i två viktiga
undersökningar i Sverige. Först den årliga undersökningen av Svenskt
kvalitetsindex inom konsumentmarknaden (med Halebop) och inom
företagsmarknaden (med Telia). För det andra har vi åter igen precis
som under 2016 utnämnts att ha det bästa mobilnätet i Sverige av P3,
med ännu högre betyg i år. Jag vet att den svenska organisationen
arbetar hårt med kundnöjdhet och att erbjuda det bästa nätet. Detta
är ett tydligt bevis på att vi gör rätt saker på rätt sätt.

Resultatet från våra åtgärder på kostnadssidan är mest synligt i
Sverige, där omkostnaderna minskade med 6 procent i det tredje
kvartalet. och vi är bekväma med att vi skall nå vår ambition om en
5-procentig sänkning av omkostnaderna under andra halvåret 2017.
Under 2017 har vi varit förberedda att installera lika många hushåll
med den framtidssäkrade fibertekniken som under 2016. Men de längre
handläggningstiderna inom olika tillståndsenheter har förhindrat oss
att göra det. Detta är ett stort hinder för en snabbare
digitalisering av Sverige. Lägre fiberinstallationsintäkter påverkar
EBITDA negativt men samtidigt förbättras kassaflödet till följd av
lägre fiberrelaterad CAPEX.

För samtliga övriga länder ser vi en positiv tillväxt i
tjänsteintäkter, främst drivet av mobilintäkter. Men den positiva
utvecklingen leder inte hela vägen till EBITDA-tillväxt i alla
länder, varför vi måste trycka hårdare på kostnadssidan. Vårt mål att
sänka kostnadsbasen (som förväntas uppgå till 38 GSEK 2017) med 3
procent netto 2018 jämfört med 2017, går enligt planerna.

För Fintur Holdings ser vi fortsatta framsteg och många aktiviteter,
och det är fortfarande vår ambition att tillgången kommer att
avyttras innan årsskiftet, även om vi inte vill sätta det som en
definitiv tidsfrist.

Vi upprepar våra utsikter för helåret 2017, både med avseende på
EBITDA och operationellt fritt kassaflöde."

Johan Dennelind, vd och koncernchef
Denna information är sådan information som Telia Company AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 07:00 CET.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30,
besök Newsroom (http://www.teliacompany.com/sv/nyhetsrum/) och följ
oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och
händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender,
är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana
framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de
hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu
inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte
kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade
beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets
kontroll.

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra 21 000
duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest
uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som
gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång
till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt -
året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin
och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt
i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på
www.teliacompany.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/telia-company/r/telia-company-delarsrapport-ja...
http://mb.cision.com/Main/40/2370844/738498.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.