Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

Terranet AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i TerraNet Holding

TerraNet Holding AB ("TerraNet" eller "Bolaget") har idag den 18
december 2019 hållit extra bolagsstämma, vid vilken följande beslut
fattades.

Beslut om incitamentsprogram
Extra bolagsstämman beslutade om att godkänna styrelsens förslag
avseende emission av högst 2 000 000 teckningsoptioner, till följd
varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 2 000 000
kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ledande befattningshavare,
anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen samt Bolaget
eller TerraNet AB, org. nr 556666-9916 ("Dotterbolaget") med rätt och
skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta
teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och
nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller i
koncernen.

Koncernledningen bestående av upp till fyra befattningar erbjuds att
teckna mellan 100 000 och 200 000 teckningsoptioner varvid
verkställande direktör kan erbjudas högst 200 000 teckningsoptioner
och övriga högst 100 000 teckningsoptioner, sammanlagt högst 500 000
teckningsoptioner.

Anställda inom koncernen bestående av upp till 15 personer erbjuds att
teckna vardera högst 60 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst
900 000 teckningsoptioner.

Högst sex övriga nyckelpersoner inom koncernen erbjuds att teckna
vardera högst 100 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 600 000
teckningsoptioner.

Bolaget eller Dotterbolaget äger rätt att teckna de teckningsoptioner
som inte tecknas av kategorierna ovan, som senare ska kunna erbjudas
till befintliga (som inte tecknar sin fulla erbjudna andel) och
tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga
nyckelpersoner inom koncernen.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i
Bolaget under perioden från och med den 10 januari 2022 till och med
den 10 februari 2022 eller den tidigare dag som följer av villkoren
för teckningsoptionerna.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 150
procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North
Premier Growth Market under perioden från och med den 19 december
2019 till och med den 9 januari 2020.

Vidare beslutade extra bolagsstämman om att godkänna styrelsens
förslag att Bolaget eller Dotterbolaget får överlåta det antal
teckningsoptioner i Bolaget av serie 2019/2022, som inte tecknas av
nuvarande ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner
till tillkommande ledande befattningshavare, anställda och övriga
nyckelpersoner inom Bolaget och koncernen, eller på annat sätt
förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i
anledning av Incitamentsprogram 2019/2022.

Beslut om ändring av Bolagets bolagsordning
Extra bolagsstämman beslutade även att godkänna styrelsens förslag om
att ändra Bolagets bolagsordning avseende att aktiekapitalets gränser
ändras till lägst 50 500 000 kronor och högst 202 000 000 kronor samt
att antal aktier ändras till lägst 50 500 000 aktier och högst 202
000 000 aktier.

För de fullständiga förslagen till beslut enligt ovan hänvisas till
kallelsen samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på
Bolagets hemsida www.terranet.se.

För mer information vänligen kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01

Bolagets Certified Adviser är:
FNCA Sweden AB

+46 8 528 00 399
info@fnca.se

Om TerraNet

Terranet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar
mjukvara för radiobaserade lösningar, samt tredimensionell bildanalys
för avancerat förarstöd och självkörande fordon (ADAS och AV).
Terranet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj-
och marknadsagenter i USA och Tyskland. Terranet Holding AB är
noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB är FNCA Sweden AB,
+46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/terranet-ab/r/kommunike-fran-extra-bolagsstam...
https://mb.cision.com/Main/15517/2994156/1163963.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.