Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-13

Terranet AB: Styrelsen i TerraNet förlänger teckningsperioden för den pågående företrädesemissionen av konvertibler t...

Teckningsfristen visade sig för kort. Med nuvarande affärsläge och
nyligen kommunicerade milstolpar och för att säkerställa att alla
intressenter ska ges tid att anmäla om teckning har styrelsen därför
beslutat att förlänga teckningsperioden med två veckor till den 27
mars.

Information om företrädesemissionen finns på bolagets hemsida,
https://terranet.se/sv/foretradesemission-2019/.

Bakgrund

Styrelsen i TerraNet beslutade den 18 februari 2019, med stöd av
bemyndigande från extra bolagsstämman den 4 februari 2019, att
genomföra en nyemission av konvertibler med företrädesrätt för
befintliga aktieägare. Emissionen omfattar högst 24 212 553
konvertibler och kan inbringa bolaget 9 927 146,73 kronor vid full
teckning.

Den innehavare av aktie, oavsett aktieslag, som på avstämningsdagen
den 25 februari 2019 var införd i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken hade företrädesrätt att för varje befintlig aktie teckna
en ny konvertibel till teckningskursen 0,41 SEK per konvertibel.
Teckningskursen motsvarar nominellt belopp per konvertibel eller
multiplar därav. Lånet löper med 10 procent årlig ränta till och med
den 15 januari 2021. Räntan är inte konverteringsbar.

Teckningsperioden

Teckningsperioden löpte ursprungligen från och med den 27 februari
2019 till och med den 13 mars 2019.För att möjliggöra ett så stort
deltagande som möjligt i företrädesemissionen och öka möjligheten
till en god emissionslivkid för Bolaget samt för att säkerställa att
alla intressenter ska ges tid att anmäla om teckning har styrelsen
därför beslutat att förlänga teckningsperioden med två veckor till
och med den 27 mars.

Preliminär uppdaterad tidsplan för företrädesemissionen

+---------------------+--------------------------------+
|Teckningsperioden i |27 februari 2019 - 27 mars 2019 |
|Företrädesemissionen | |
+---------------------+--------------------------------+
|Slutligt |Omkring den 1 april 2019 |
|teckningsresultat i | |
|Företrädesemissionen | |
|o?entliggörs | |
+---------------------+--------------------------------+
|Leverans av nya |Omkring den 5 april 2019 |
|konvertibler | |
+---------------------+--------------------------------+

Fullständig information om företrädesemissionen finns på bolagets
hemsida, https://terranet.se/sv/foretradesemission-2019/.

För mer information kontakta:

Pär-Olof Johannesson, VD
parolof.johannesson@terranet.se
+46 70 332 32 62

Mattias Larsson, CFO
mattias.larsson@terranet.se
+46 72 709 56 01

OM TERRANET
TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet och utvecklar
mjukvara för radiobaserade sensorer samt GPS och non-GNSS lösningar
avsett för självkörande fordon. TerraNet har sitt huvudkontor i Lund,
Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Kina.
TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier.

www.terranet.se

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 mars 2019 kl 17:15 CET

Utsedd Certified Adviser till TerraNet Holding AB (publ) är FNCA
Sweden AB +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/terranet-ab/r/styrelsen-i-terranet-forlanger-...
https://mb.cision.com/Main/15517/2762866/1006937.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.