Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Tethys Oil AB: Tredje kvartalet och niomånadersrapport - 30 september 2019

Tredje kvartalet 2019 (andra kvartalet 2019)

· Rekordproduktion från Block 3&4 i Oman uppgick till 13 053 fat per
dag (12 881 fat per dag)

· Intäkter och övriga inkomster uppgick till MUSD 40,7 (MUSD 41,3)
· EBITDA uppgick till MUSD 26,6 (MUSD 27,9)
· Periodens resultat uppgick till MUSD 14,9 (MUSD 17,3)
· Vinst per aktie uppgick till USD 0,44 (USD 0,51)
· Prospekteringsborrningen Maather-1 inledd och pågår
· Förvärv av 20% i Block 56, Oman

MUSD (om inte annat anges) Tredje Andra Tredje
kvartalet kvartalet kvartalet
2019 2019 2018
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 13 053 12 881 11 857
3&4 i Oman, netto, före statens andel,
fat
Produktion, netto, efter statens andel, 624 433 609 523 567 258
fat
Försäljning, netto, efter statens andel, 635 947 561 077 579 360
fat

Genomsnittligt försäljningspris per fat, 65,4 67,8 74,3
USD

Intäkter och övriga inkomster 40,7 41,3 42,3
EBITDA 26,6 27,9 30,1
Rörelseresultat 14,5 16,4 18,5
Periodens resultat 14,9 17,3 18,2
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 0,44 0,51 0,53

Nettokassa 71,9 62,0 63,7
Investeringar i olje- och gastillgångar 14,5 12,8 12,6

MUSD (om inte annat anges) Nio Nio månader Helåret
månader 2018 2018
2019
Genomsnittlig dagsproduktion från Block 12 616 11 723 11 767
3&4 i Oman, netto, före statens andel,
fat
Produktion, netto, efter statens andel, 1 790 923 1 664 145 2 233 323
fat
Försäljning, netto, efter statens andel, 1 810 776 1 620 552 2 163 148
fat

Genomsnittligt försäljningspris per fat, 64,9 68,1 70,5
USD

Intäkter och övriga inkomster 114,7 112,9 157,3
EBITDA 71,7 75,9 106,6
Rörelseresultat 36,5 41,7 60,7
Periodens resultat 38,7 42,3 62,2
Vinst per aktie (efter utspädning), USD 1,13 1,24 1,82

Nettokassa 71,9 63,7 73,1
Investeringar i olje- och gastillgångar 39,0 39,5 55,8

Brev till aktieägarna

Vänner och investerare,

Detta brevs huvudsakliga budskap kan sammanfattas med tre tal:

· 13 053
· 49
· 56

13 053 fat olja per dag är den högsta genomsnittliga dagliga
produktionen Tethys Oil någonsin nått under ett enskilt kvartal på
Block 3&4.

49 är Block 49, där tolkningen av den seismiska informationen och
integreringen av datan in i vår geologiska modell har bekräftat vårt
antagande att blocket är mer prospektivt än historien har visat. Vår
inledande, fokuserade, seismiska studie har resulterat i att en
potentiellt oljeförande geologisk struktur identifierats som
uppfyller kraven för att motivera en borrning. Därtill har ett antal
ytterligare potentiellt oljeförande strukturer kartlagts inom de nya
2D- och 3D-seismikområdena. Mer information kommer att komma och vi
måste komma ihåg att Block 49 i detta skede är i prospekteringsfasen
och därför fortfarande har geologisk osäkerhet - men vi har fått en
mycket bra start! Under det första halvåret nästa år planerar vi att
genomföra en mycket spännande prospekteringsborrning som vi
naturligtvis hoppas skall resultera i ett kommersiellt fynd, men
också ge mer information som ytterligare ökar vår förståelse för
petroleumpotentialen på Block 49.

56 är Block 56, vilket är den infarmning vi offentliggjorde i slutet
av oktober och som fortsatt är beroende av myndigheternas
godkännande. Block 56 är väldigt mycket ett Tethys Oil-projekt, den
sorts projekt vi har försökt säkra upp sedan en tid tillbaka. Utifrån
ett tekniskt perspektiv är projektet mycket logiskt - Block 56 är
beläget bara 200 km från Block 3&4s sydliga gräns och delar av
blocket har samma geologi som återfinns på Block 3&4. Det är ett
projekt där Tethys Oils tekniska expertis kan ge ett viktigt bidrag
på vägen till framgång.

Operativt kan vi konstatera att en hel del intressant
prospekteringsarbete har genomförts på blocket av nuvarande
operatören och Tethys Oil har möjlighet att komma in i blocket då tre
redan borrade prospekteringshål skall flödestestas. Vi kan i princip
ta en genväg och hoppa över borrarbetet och istället gå rakt på
resultatet - borrhålstesterna. Och värt att komma ihåg -
"entréavgiften" är tämligen låg. Så om blocket utvecklas som vi
hoppas, så är vi i färd med att ta oss an ett nytt block skulle kunna
ha samma typ av potential som Block 3&4 hade för tio år sedan.
Förhållandet mellan risk och möjlig avkastning är därför mycket
tilltalande.

Vi kommer naturligtvis ha goda skäl att återkomma till Block 56 inom
en snar framtid. Likaså kommer vi ha skäl att hålla er uppdaterade om
utvecklingen på Block 49 avseende borrförberedelser allt eftersom mer
information om borrmål blir tillgängliga. Men till dess, låt oss
återvända till de 13 053 fat olja per dag netto som producerades
under det tredje kvartalet från Block 3&4.

Det har varit ännu ett bra kvartal för vår huvudsakliga tillgång.
Fortsatt finjustering på produktionsanläggningen på Ulfa tillsammans
med framgångsrika produktionsborrningar på Shahd och underhålls- och
renoveringsarbeten på de äldre fälten resulterade i rekordproduktion.
De genomsnittliga produktionskostnaderna ligger betryggande inom våra
förväntningar och produktionskostnaderna per fat uppgick under
kvartalet till USD 10,1. Vår rekordproduktion under kvartalet
motverkades något av marginellt lägre oljepriser, och intäkter och
andra inkomster uppgick till MUSD 40,7 - i linje med andra kvartalet
2019. Kassaflödet var fortsatt starkt och resulterade i att vår
nettokassa stärktes under kvartalet från MUSD 62,0 till MUSD 71.9.

Avseende prospektering, så pågår prospekteringsborrningen Maather-1
samtidigt som borrningen av prospekteringsbrunnen Yusr-1 har
avslutats och spår av olja påträffades. Yusr-borrningen och de
efterföljande testerna var dock inte problemfria. Trots att borrhålet
indikerade goda oljespår under borrningen, så har testerna hittills
varit ofullständiga. Men arbetet pågår och vi är fortsatt hoppfulla
om att kunna genomföra ett framgångsrikt test av borrhålet innan
årets slut.

Låt oss avslutningsvis glädjas över de 13 053 faten olja per dag och
all övrig aktivitet som pågår. Och glöm inte heller den andra
delutbetalningen om SEK 1,00 av 2019 års utdelning nu i november.

Fortsätt följ oss - det var några år sedan vi senast hade så här
mycket aktivitet att erbjuda i en nära framtid.

Stockholm, 5 november 2019
Magnus Nordin
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta
Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00
William Holland, CFO, tfn +46 8 505 947 00

KONFERENSSAMTAL
Datum: 5 november 2019
Tid: 10.00 CET

För att delta i konferenssamtalet kan du välja ett av följande
alternativ:

Länk till webbsändningen: https://edge.media-server.com/mmc/p/aqzaw3i6

För att delta via telefon, vänligen ring
Sweden: +46 8 566 426 51 / PIN: 93858145#
Switzerland: +41 225 809 034 / PIN: 93858145#
UK: +44 333 300 0804 / PIN: 93858145#
United States (Toll-Free): +1 855 857 0686 / PIN: 93858145#

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 november 2019
kl. 7:30 CET.

Tethys Oil AB (publ)
Tethys Oil är ett svenskt oljebolag med fokus på onshoreområden med
kända oljefynd. Tethys Oils kärnområde är Oman, där bolaget har 25
miljoner fat i bevisade och sannolika oljereserver och 13 miljoner
fat i betingade resurser 2C. Under 2018 hade Tethys Oil en
genomsnittlig oljeproduktion om 11 767 fat per dag från Block 3&4.
Tethys Oil har också prospekteringstillgångar onshore Frankrike och
Litauen och viss produktion i Litauen. Aktierna är noterade på Nasdaq
Stockholm (TETY). www.tethysoil.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/tethys-oil-ab/r/tredje-kvartalet-och-niomanad...
https://mb.cision.com/Main/17744/2953728/1135753.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.