Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

Tethys Oil: Extra bolagsstämma i Tethys Oil

Aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) samlades idag, tisdagen den 25 oktober
2016, i Stockholm för extra bolagsstämma. På den extra bolagsstämman beslöts
om utbetalning till aktieägarna med totalt cirka 102,6 MSEK genom ett
obligatoriskt inlösenprogram.

Extra bolagsstämman beslutade om en total värdeöverföring till aktieägarna
motsvarande totalt 102 643 578 SEK, givet bolagets nuvarande innehav av egna
aktier. Värdeöverföringen sker genom det av stämman beslutade
inlösenprogrammet där varje befintlig aktie delas upp till en ny ordinarie
aktie och en inlösenaktie, varefter inlösenaktierna automatiskt inlöses för
3,00 SEK per inlösenaktie. Avstämningsdag för uppdelning av aktier ska vara
onsdagen den 2 november 2016 och avstämningsdag för indragning av
inlösenaktier ska vara fredagen den 18 november 2016. Genom inlösen av 35 543
750 aktier minskas aktiekapitalet med 2 962 812,67 SEK. Efter genomförd
minskning uppgår bolagets aktiekapital till 2 962 812,67 SEK fördelat på 35
543 750 aktier.

Av tekniska skäl beslöts även om en fondemission för att återställa bolagets
aktiekapital efter inlösenförfarandet. Bolagets aktiekapital ska därvid ökas
genom fondemissionen med 2 962 812,67 SEK genom överföring av 2 962 812,67
SEK från bolagets fria egna kapital. Efter genomförd fondemission kommer
bolagets aktiekapital sålunda åter uppgå till 5 925 625,34 SEK.

Bolaget avser även att verka för att arrangera sedvanlig handel med
inlösenaktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Magnus Nordin, verkställande direktör, tfn: +46 8 505 947 00

Denna information är sådan information som Tethys Oil AB (publ) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
25 oktober 2016 kl. 10.30 (CEST).

Tethys Oil AB (publ)

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på prospektering och
produktion av olje- och naturgastillgångar. Tethys kärnområde är Oman, där
Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Tethys har också
prospekterings- och produktionstillgångar onshore Frankrike och Litauen.
Aktierna är noterade på Nasdaq Stockholm (TETY).

Hemsida: www.tethysoil.com

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.