Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-08-18

Texas Onshore AB: UPPDATERING AV BOLAGETS OLJE- OCH GASPROJEKT

Vi fortsätter att lyckas med våra borrningar och detta är ett gott
betyg på bolagets investeringar. Dock så måste vi hela tiden tänka på
att borrningar misslyckas, producerande källor slutar att producera
samt att källor av olika skäl inte kommer i produktion, även om de
primära analyserna påvisar stora reserver. Det är därför viktigt att
investera i flera projekt för att få en hög genomsnittlig avkastning
på totala investerade belopp. Nedan följer uppdatering av våra
projekt per den 15 augusti 2014.

Garret Lakes - Projektet är under försäljning
Planerad borrstart Q3 2014.
Källan skall borras till ett djup av 8 700 fot (ca 2 630 meter) för
att testa två kända potentiella oljeförande formationer. Dessa har
identifierats med hjälp av en ny 3D-seismisk undersökning, i mitten
av fyra enorma olje- och gasfält med två referenskällor som borrades
under hösten 2013 av operatören. Utifrån en försiktig reservberäkning
förväntar vi att formationerna innehåller åtminstone ca 2,9 miljoner
fat olja och 15 BCF gas till ett värde av ca 543 miljoner USD (ca 3,6
miljarder kronor) och en potentiell avkastning på 68 gånger
investerat kapital, (ROI: 68:1), beräknat på en källa.

Dock kan det krävas att man borrar upp till fem ytterligare källor,
beroende på reservstorlek och produktionsvolymer, för att kunna
dränera reserven snabbt och effektivt. Då dessa extra källor inte
tillför några reserver, utan endast skall borras för att se till att
vi får hem våra pengar så fort som möjligt, vet vi inte idag hur
många källor som kommer att borras. Därför förväntar vi att hela
projektet försiktigt ger 16 - 68 gånger investerat kapital tillbaka
beroende på antal borrade källor.

County Line - Projektet är under försäljning
Planerad borrstart Q3/Q4 2014.
Med hjälp av en ny 3D-seismisk undersökning har de möjliga reserverna
identifierats och det kan krävas att man borrar ytterligare en källa
för att kunna dränera reserven snabbt och effektivt. Vår geolog
förväntar att de fyra formationerna ska kunna ge en total
produktionsvolym på ca 178 000 fat oljekondensat och 22,5 BCF gas
till ett värde av ca 119 miljoner dollar (ca 775 miljoner kronor),
samt en potentiell avkastning på 13 gånger investerat kapital (ROI:
13:1) beroende på hur många källor som borras på leasen med dagens
gaspris. Dock förväntar vi ett betydligt högre gaspris under källans
livstid varför vi tror på en total avkastning på mer än 30 gånger
investerat kapital om borrningen lyckas fullt ut.

LYCKADE PROJEKT
Casino 1
Källan producerar från den övre Wilcox Kirby formationen. Under
månaderna maj, juni och juli, producerade källan en genomsnittlig
dagsproduktion på 93 fat olja och 59 MCFG.

Cinnamon Island
Den första borrningen, Gary Heirs nr. 3, i Cinnamon Islandprojektet är
lyckad. De första analyserna indikerar på att vi har funnit en
oljeförande formation på 42 fot med en nettostorlek på mellan 25 - 36
fot. Källan blev testad den 28 juli och den initiala produktionen var
600 fat olja per dag. Operatören kommer att minska produktionen till
mellan 150-200 fat olja per dag då man vill producera källan
ansvarsfullt.

Kartläggningen av områdets totala reserver är färdigställda och
oljereserverna beräknas uppgå till mellan 2,5-4 miljoner fat olja
till ett bruttovärde på mellan 250-400 miljoner USD (1,7-2,7
miljarder kronor). Då oljereserverna är så stora förväntas det att
minst 4-5 utvecklingskällor kommer att borras inom de närmsta 12 till
18 månaderna, för att producera oljan inom en rimlig tid. Källan bör
ge en avkastning på ca 90-100% om året beräknat på en dagsproduktion
på 200 fat olja om dagen. Cinnamonprojektet beräknas ge en total
avkastning på mellan 36-58 gånger den initiala investeringen beräknat
på ovanstående reserver. Källan sattes i produktion den 16 augusti
2014.

Hallelujah
Under de senaste tre månaderna har källan producerat ca 10 fat per
dag. Planer pågår för att placera en pumpenhet vilket borde öka
produktionen till ca 30 fat olja per dag. Som tidigare rapporterat så
förväntar operatören att vattenproduktionen kommer att minska till en
minimal nivå medan oljeproduktionen förväntas öka. Även om källan
fortsätter dras med vattenproblem innehåller källan betydande
reserver vilka förväntas ge en god avkastning i framtiden. Projektet
förväntas ge en avkastning på mellan 15-20 gånger investerat kapital
tillbaka under dess livstid.

Old Town Bay
Sedan i mars har källan producerat sporadiskt. Planer görs för att
cementera de nuvarande perforeringarna och därefter flytta ner i
borrhålet för att producera formationen vid 2 160 meter. Vi förväntar
en produktion på ca 150 MCF gas per dag från den aktuella
formationen.

Outlar #1
Under maj, juni och juli producerade källan i genomsnitt cirka 136 MCF
gas och 4 fat kondensat per dag. Produktionen har konsekvent minskat
på grund av källans ålder och källan producerar troligtvis bara i ett
par månader till från den nuvarande formationen. Det finns dock ett
par intressanta formationer högre upp i källan som skall testas så
fort som produktionen från den nuvarande formationen är avslutad.

Port Hudson
Det kvarvarande kapitalet från den första borrningen i projektet lades
över i 2D Bofysil källan som är lyckad. Under de senaste tre
månaderna har källan producerat ca 10 fat per dag. Planer pågår för
att placera en pumpenhet vilket borde öka produktionen till ca 30 fat
olja per dag. Som tidigare rapporterat så förväntar operatören att
vattenproduktionen kommer att minska till en minimal nivå medan
oljeproduktionen förväntas öka. Även om källan fortsätter dras med
vattenproblem innehåller källan betydande reserver vilka förväntas ge
en god avkastning i framtiden. Projektet förväntas ge en avkastning
på mellan 3-4 gånger investerat kapital tillbaka under dess livstid.

Sheldon
Det kvarvarande kapitalet från den första borrningen i projektet lades
över i 2D Bofysil källan som är lyckad. Under de senaste tre
månaderna har källan producerat ca 10 fat per dag. Planer pågår för
att placera en pumpenhet vilket borde öka produktionen till ca 30 fat
olja per dag. Som tidigare rapporterat så förväntar operatören att
vattenproduktionen kommer att minska till en minimal nivå medan
oljeproduktionen förväntas öka. Även om källan fortsätter dras med
vattenproblem innehåller källan betydande reserver vilka förväntas ge
en god avkastning i framtiden. Projektet förväntas ge en avkastning
på mellan 6-8 gånger investerat kapital tillbaka under dess livstid.

Tex-Pac
Coastal Plains Exploration, operatören, kopplade upp källan och
började sälja gas, kondensat och naturgasvätskor (NGL) den 3 april
2014. Den producerande formationen är ca 26 fot tjock och producerar
ganska problemfritt. Hittills har källan producerat ca 900 000
kubikfot gas och 5 fat kondensat och NGL per dag.

Three Trees
Noble Energy # 1 källan började sälja gas och kondensat från Nonion
Struma Sand den 1 mars 2014. Under mars månad producerade källan
sammanlagt 15 109 MCF gas och 492 fat oljekondensat (genomsnittlig
daglig produktion - 487 MCF gas och 16 fat oljekondensat). I april
producerade källan 17 316 MCF gas och 397 fat oljekondensat
(genomsnittlig daglig produktion - 497 MCF gas och 14 fat
oljekondensat). Under april började trycket i formationen minska och
källan stängdes den 29 april då oljekondensatet täppte till
produktionsröret. Operatören, Coastal Plains Exploration, valde då
att isolera den producerande formationen för att öppna upp den
grundare Hackberry 3 Nedre Sand formationen. Arbetet avslutades den 3
maj och källan var då åter i produktion. Dock visade det sig att
detta var en tunn zon vilken endast producerade i ett par månader.
Den 11 juli öppnade man därför upp för källans huvudformation,
HackBerry 3 zonen, vilken är en ganska tjock 22-fots gas zon. Källan
producerar för närvarande cirka en miljon kubikfot gas och ett fat
kondensat per dag. Vi räknar med att källan kommer att producera
under en lång tid från Hackberry 3 zonen.

EJ BORRADE PROJEKT
Casino 3
Planerad borrstart: Q4 2014.
Källan förväntas ge 15-20 gånger investerat kapital tillbaka under
dess livslängd och borrningen skall testa 3 potentiella olje- och
gasförande formationer i samma fält som Casino 1 projektet. Den
3D-seismiska undersökningen är säkerställd genom Casino 1 projektet
och med hjälp av denna undersökning har stora reserver identifierats.

Geologerna förväntar att formationerna ska kunna ge en total
produktionsvolym på ca 750 000 - 1 350 000 fat olja och 12 - 21,6
miljoner MCF gas till ett värde av ca 100 - 145,8 miljoner USD (ca
700 miljoner - 1 miljard SEK)

Casino 4
Planerad borrstart: Q1 2015.
Källan förväntas ge 12 gånger investerat kapital tillbaka under dess
livslängd och borrningen skall testa minst 3 potentiella olje- och
gasförande formationer i samma fält som Casino 1 projektet. Den
3D-seismiska undersökningen är säkerställd genom Casino 1 projektet
och med hjälp av denna undersökning har stora reserver identifierats.
Geologerna förväntar att formationerna ska kunna ge en total
produktionsvolym på ca 900 000 fat olja och 5 miljoner MCF gas till
ett värde av ca 100 miljoner USD (ca 700 miljoner SEK)

Cherry
Planerad borrstart: Q4 2014.
Källan skall borras till ett djup av 2 200 fot (ca 670 meter) och
testa Nacatouchformationen. Med hjälp av två st 2D-Seismiska linjer
och en mängd källor borrade inom området har dessa reserver
identifierats och det kan krävas att man borrar ytterligare 22
källor, beroende på reservstorlek och produktionsvolymer, för att
kunna dränera reserven snabbt och effektivt. Vår geolog förväntar att
formationen ska kunna ge en total produktionsvolym på 4,1 miljoner
fat olja till ett värde av ca 410 miljoner dollar (ca 2,7 miljarder
kronor) och en potentiell avkastning på 153 gånger investerat kapital
(ROI: 153:1), beräknat på en borrad källa. Dock så krävs det
ytterligare 22 källor för att utveckla fältet, till en kostnad av ca
28 000 USD (ca 185 000 kronor) per andel i projektet. Den första
källan är beräknad att borras i augusti 2014 och därefter de
resterande 22 källorna under en treårsperiod. Om projektet lyckas
fullt ut förväntar vi att varje andel kommer att generera en total
nettovinst på ca 2 700 000,- kronor, baserat på dagens oljepris och
dollarkurs.

DV-17
Planerad borrstart: Augusti 2014.
Källan skall testa 3 kända potentiella oljeförande formationer som har
identifierats med hjälp av en ny 3D-seismisk undersökning. Operatören
förväntar att formationerna innehåller mellan 500 000-1 000 000 fat
olja till ett värde av 47-94 miljoner dollar (ca 300-600 miljoner
kronor), samt en potentiell avkastning på mellan 15-30 gånger
investerat kapital (ROI: 15-30:1). Beroende på den totala
reservstorleken kan det krävas att man borrar ytterligare 1-2 källor
i mineralrättigheten för att kunna dränera reserverna snabbt oc...

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.