Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-14

TF Bank AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2020

Januari - juni 2020 jämfört med januari - juni 2019

 • Låneportföljen har ökat med 8 % till 7 047 MSEK sedan årsskiftet
 • Rörelseresultatet minskade med 17 % till 113,6 MSEK
 • Resultat per aktie minskade med 17 % till 3,92 SEK
 • K/I-talet är oförändrat och uppgick till 37,8 % (37,8)
 • Totala kapitalrelationen har ökat till 17,5 % (17,4) sedan årsskiftet
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 25,2 % (34,3)
 • Justerad avkastning på eget kapital uppgick till 25,2 % (31,7)

April - juni 2020 jämfört med april - juni 2019

 • Låneportföljen har ökat med 1 % till 7 047 MSEK under kvartalet
 • Rörelseresultatet uppgick till 70,4 MSEK (70,6)
 • Resultat per aktie minskade med 2 % till 2,41 SEK
 • K/I-talet ökade till 37,9 % (37,6)

Väsentliga händelser, januari - juni 2020

 • Två betydande nordiska e-handlare har signerat samarbetsavtal under det andra kvartalet. Volymen från dessa handlare kommer att öka successivt under kommande kvartal.
 • Som en följd av det osäkra makroekonomiska läget gjordes en extra kreditförlustreservering om 30 MSEK vid utgången av det första kvartalet 2020.
 • TF Bank har fusionerat de tre helägda dotterbolagen BB Bank ASA, Avarda AB och Avarda Oy.
 • Segmentsredovisningen har utvidgats till tre segment från och med första kvartalet 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Mikael Meomuttel, CFO och Head of Investor Relations +46 (0)70 626 95 33

Kort om TF Bank
TF Bank bildades 1987 och är en internetbaserad nischbank som erbjuder konsumentbanktjänster och e-handelslösningar genom en egenutvecklad IT-plattform med hög grad av automatisering. In- och utlåningsverksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Österrike via filial eller gränsöverskridande av banktillståndet. Från och med 2020 är verksamheten indelad i tre segment: Consumer Lending, Ecommerce Solutions och Credit Cards.

Denna information är sådan information som TF Bank AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020 kl. 07:00 CET.

Författare TF Bank AB (publ)

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.