Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-05

TF: TILLTAGANDE GLOBAL AVMATTNING, SVENSK BNP +1,2% I ÅR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Avmattningen i den globala konjunkturen tilltar
och det är framför allt tillverkningsindustrin som försvagas. För svensk del
väntas BNP-tillväxten bromsa in till 1,2 procent i år, till följd av fallande
bostadsinvesteringar men också vikande investeringar i industrin.

Det bedömer Teknikföretagen i en konjunkturuppdatering som Nyhetsbyrån Direkt
tagit del av.

"Den internationella bilden har möjligtvis blivit något svagare än vi trodde i
november, främst i Europa och Kina", säger Teknikföretagens chefekonom Mats
Kinnwall till Nyhetsbyrån Direkt.

Teknikföretagen konstaterar att global statistik fortsatt att försämras sedan
deras senaste prognos i november, såväl hårddata som industriproduktion och
världshandel liksom barometerdata som inköpschefsindex. Avmattningen har
varit särskilt påtaglig i tillverkningsindustrin.

"Den globala avmattningen inleddes redan kring årsskiftet 2017-2018, långt
innan handelskriget mellan USA och Kina blev verkstad och efter en tillfällig
återhämtning under sommaren började aktiviteten återigen svalna rejält mot
slutet av förra året. Så kraftiga ras i världshandeln som under årets två
sista månader är för övrigt mycket ovanliga", skriver Teknikföretagen.

I euroområdet syns en bred avmattning i industriproduktionen och tyska
IFO-index har sedan 1990 endast tre gånger rasat så snabbt och kraftigt som
den gjort nu. Samtliga tidigare gånger följdes av en global recession. Denna
gång är dock nivån på IFO-index fortsatt högre än vid de tidigare bottnarna.

Även Kina försvagas och i fjol minskade bilproduktionen i landet för första
gången sedan 1990, och nedgången fortsatte i januari.

I USA spår Teknikföretagen en relativt mild nedgång, men de ser en reell risk
för att det i stället kan bli recession redan i år.

"Vårt huvudscenario är en gradvis avmattning, men tittar man på indikatorer
signalerar de en ganska betydande risk för en recession redan under 2019.
Räntekurvans lutning är den mest träffsäkra recessionsindikatorn i USA och
den är inte långt ifrån att vara inverterad, det vill säga att korta räntor
är högre än långa räntor", säger Mats Kinnwall.

Ytterligare en faktor som brukar signalera en ökad risk för recession är -
kanske något motsägelsefullt - en låg arbetslöshet.

"Många säger att ekonomin kommer att utvecklas bra för att arbetsmarknaden är
stark, men arbetsmarknaden är en laggande indikator. Det är
investeringskonjunkturen som är ledande. En låg arbetslöshet är snarare en
signal om avmattning. Då börjar kostnadstrycket att stiga, produktiviteten är
ganska dålig och lönsamheten svag. Detta dämpar investeringarna framöver. En
låg arbetslöshet är en god ledande indikator för recession", säger Mats
Kinnwall.

Svensk BNP väntas öka med 1,2 procent i år. I sin senaste konjunkturprognos, i
november, räknade Teknikföretagen med att BNP skulle öka med 1,0 procent.

"Att det blir en lite högre tillväxt i år är en ren teknikalitet. Det beror på
att vi fick ett så starkt BNP-utfall för det fjärde kvartalet. Bilden är
densamma", säger Mats Kinnwall.

Inbromsningen från 2,3 procents tillväxt i fjol drivs av fallande
bostadsinvesteringar men också minskade investeringar i industrin.

"Stora strategiska investeringar inom fordonsindustrin och massa- och
pappersindustrin har tryckt upp industrins investeringar. Dessa
engångseffekter är nu bakom oss och vi räknar med att investeringarna kommer
att minska rätt kraftfullt i år. Den bilden bekräftas också av SCB:s senaste
investeringsenkät", säger han.

Teknikföretagen räknar inte med någon ytterligare räntehöjning från Riksbanken
i år.

"Jag tror inte att de hinner höja räntan en gång till. De har sagt att det ska
höja igen i höst, men det finns ingen grogrund för det. Riksbanken har dock
betett sig procykliskt tidigare, till exempel under 2008", säger Mats
Kinnwall.

Produktionen i svensk teknikindustri väntas öka med 2,0 procent i år. I
november räknade Teknikföretagen med att produktionen skulle öka med 1,0
procent i år.

---------------------------------------
Johan Bahlenberg +46 8 5191 7935

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.