Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

THQ Nordic AB: Kommuniké från årsstämma i THQ Nordic

Årsstämman 2017 i THQ Nordic AB ("THQ" eller "Bolaget") hölls idag den
16 maj 2017 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen i THQ samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna
samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt
årets resultat, totalt 280 856 000 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan
styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor.

Beslutades vidare att arvode till envar icke anställd styrelseledamot
skulle uppgå till totalt 760 000 kronor, och utgå med 190 000 kronor
till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i
Bolaget och med 380 000 kronor till styrelsens ordförande. Vidare
beslutadeas att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd
räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Pia Rosin, Mia Segolsson, Erik
Stenberg, Kicki Wallje-Lund och Lars Wingefors. Kicki Wallje-Lund
omvaldes som styrelseordförande.

Ernst & Young Aktiebolag valdes som Bolagets revisor. Ernst & Young
Aktiebolag har meddelat att auktoriserade revisorn Ulrich Adolfsson
kommer vara huvudansvarig.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, att intill nästa årsstämma vid ett eller flera
tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna
B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt,
till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala
antalet aktier i Bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller
genom kvittning.

Karlstad i maj 2017

THQ Nordic AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, VD

Tel: +46 708 471 978

E-post: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel.
Kärnverksamheten består av att förvärva etablerade varumärken och
förädla dem. Portföljen omfattar mer än 75 varumärken såsom
Darksiders, Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction, Destroy All Humans,
Aquanox, deBlob, Imperium Galactica, Desperados, Impossible
Creatures, Jagged Alliance, Spellforce, The Guild och This is the
Police.

Sedan starten 2011 har bolaget en global närvaro, med huvudkontor i
Karlstad, Sverige och operativt huvudkontor i Wien, Österrike. THQ
Nordic sysselsätter mer än 370 personer och har fyra helägda
utvecklingsstudios baserade i Tyskland, USA och Sverige. THQ Nordics
aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet
THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer
information, besök http://www.thqnordic-investors.com eller
www.thqnordic.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/thq-nordic-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-thq...
http://mb.cision.com/Main/15049/2266499/675017.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.