Du är här

2017-09-19

THQ Nordic AB: THQ Nordic offentliggör avsikt att genomföra en riktad emission

Karlstad, Sverige och Wien, Österrike, den 19 september 2017

THQ Nordic AB ("THQ Nordic" eller "Bolaget") offentliggör härmed en
avsikt att placera cirka 7,2 miljoner nya aktier av serie B (de "Nya
aktierna") genom en riktad nyemission till svenska och
internationella institutionella investerare (den "Riktade
nyemissionen"). THQ Nordic har, med stöd av det bemyndigande
styrelsen erhöll på THQ Nordics årsstämma den 16 maj 2017, gett i
uppdrag till Carnegie Investment Bank att utreda förutsättningarna
för en riktad nyemission av nya aktier av serie B genom ett så kallat
"accelererat book-building" förfarande. Skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen bland
svenska och internationella investerare och samtidigt genomföra
kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt. Bolaget avser att
använda likviden från den Riktade nyemissionen till att finansiera
nya förvärv av varumärken och spelutvecklingsstudios samt möjliggöra
en högre takt av investeringar i utvecklingen av Bolaget.

Priset för de Nya aktierna kommer att bestämmas genom ett accelererat
book-building förfarande, vilket kommer att påbörjas klockan 17.30
idag den 19 september 2017 och avslutas innan dess att handeln på
Nasdaq First North påbörjas den 20 september 2017. Book-building
förfarandet kan, om Bolaget så beslutar, komma att förkortas eller
förlängas och kan när som helst avslutas.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är sole bookrunner och lead manager
och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare i samband
med den Riktade emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, VD

Tel: +46 708 471 978

E-mail: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel.
Bolaget har en bred portfölj omfattande 275 spel och 85 egna
varumärken såsom Darksiders, Titan Quest, MX vs ATV, Red Faction,
Destroy All Humans, Aquanox, ELEX, Jagged Alliance, SpellForce och
The Guild. THQ Nordics förlagsverksamhet når globalt med
marknadsföring, försäljning och distribution, både online och i
fysiska kanaler. Koncernens huvudkontor ligger i Karlstad, Sverige
och det operationella kontoret ligger i Wien, Österrike. THQ Nordic
sysselsätter 480 medarbetare och har sex helägda utvecklingsstudios i
Tyskland, USA och Sverige. THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm First North under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified
Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök
http://www.thqnordic-investors.com eller www.thqnordic.com.

Denna information är sådan information som THQ Nordic AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 19 september 2017 kl. 17.30 CET.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan till eller ett erbjudande
om att förvärva, teckna, sälja eller på annat sätt handla med aktier
eller andra värdepapper i THQ Nordic. Detta dokument har inte blivit
godkänt av någon regulatorisk myndighet och informationen är inte ett
prospekt som uppfyller kraven i EU-direktivet 2003/71/EG. Inget
prospekt kommer heller att upprättas i anledning av den Riktade
emissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande
eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA.
Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan
registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från
registrering, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess aktuella
lydelse. THQ Nordic har inte för avsikt att registrera någon del av
erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett offentligt
erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta
pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Nya
Zeeland, Singapore, Sydafrika, Japan eller Hongkong eller i någon
annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller
distribution av informationen inte skulle vara förenlig med
tillämpliga föreskrifter.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/thq-nordic-ab/r/thq-nordic-offentliggor-avsikt...
http://mb.cision.com/Main/15049/2349942/724787.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.