Du är här

2017-05-30

Three Gates AB: Kommuniké från årsstämman i Three Gates AB (publ) 30 maj 2017

Aktieägarna i Three Gates AB (publ) ("Bolaget") samlades tisdagen den
30 maj 2017 kl. 14:00 i Bolagets lokaler på S:t Hansgatan 35 i Visby
för Bolaget årsstämma. Vid stämman fattades följande beslut i
sammandrag:

Bolagets resultat- och balansräkningar fastställdes. Det beslutades
att balansera, av till årsstämmans förfogande, stående fria medel i
ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Till styrelsen omvaldes Joakim Dahl, Don Geyer, Sean Kauppinen, Rune
Löderup och Viktor Modigh. Till ny styrelseledamot valdes Martin
Ekdal. Viktor Modigh omvaldes till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna och
styrelseordföranden, enligt följande: (i) årligt arvode om 80 000
kronor till styrelseledamöter utom verkställande direktören, samt
(ii) årligt arvode om 150 000 kronor till styrelseordföranden.

Auktoriserad revisor Stefan Bengtsson från BDO omvaldes som bolagets
revisor för en period som sträcker sig till slutet av årsstämman
2018. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag rörande
valberedning och nomineringsprocess inför årsstämman 2018.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag rörande ändring
av bolagsordningen så att bolagsstämmor kan hållas i Visby eller i
Stockholm.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller
utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier
och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom
apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets
aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet
sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom
bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella
ställning, eller möjliggöra förvärv eller investeringar.
Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med - i
förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen,
verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att
vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga
i samband med registrering.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 - 54 73 33
E-post:don@threegates.se

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades
2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra
digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har
etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande
produktportfölj med stor potential, som omfattar underhållningsspel,
online gambling och sociala kasinospel. Three Gates verkar på den
globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett
stort internationellt nätverk.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/three-gates-ab/r/kommunike-fran-arsstamman-i-t...
http://mb.cision.com/Main/14835/2276387/681393.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.