Du är här

2016-02-09

Tikkurila Oyj: Hallituksen ehdotukset 6.4.2016 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Tikkurila Oyj

Pörssitiedote
9.2.2016 klo 9.05 (CET+1)

Tikkurila Oyj:n nimitystoimikunnan hallituksen jäsenten lukumäärää,
hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkkioita koskevat
ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle julkaistiin 26.1.2016.

Tikkurila Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 6.4.2016 alkaen
klo 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki. Kutsu
yhtiökokoukseen julkaistaan 8.3.2016 Tikkurilan internetsivuilla sekä
pörssitiedotteena ja tieto kokouskutsusta julkaistaan Helsingin Sanomissa
9.3.2016.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta
jaetaan osinkoa 0,80 euroa osakkeelta, ja että jäljelle jäävät voittovarat
jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Ehdotettu osinko on yhteensä noin 35,3
miljoonaa euroa, ja se vastaa noin 85 prosenttia konsernin tilikauden 2015
nettotuloksesta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2016 ja ehdotettu
osingonmaksupäivä 15.4.2016.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 3. kohdan muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Tikkurila Oyj:n yhtiöjärjestyksen 3.
kohtaan sisältyvä maininta siitä, että hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan poistetaan. Yhtiöjärjestyksen muutoksen
tarkoituksena on mahdollistaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
myös yhtiökokouksessa. Mikäli yhtiökokous ei päättäisi puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan vallinnasta, valitsisi hallitus nämä edelleen
keskuudestaan.

Hallituksen ehdotus nimitystoimikunnan tehtävänkuvan muuttamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Tikkurila Oyj:n 28.3.2012 pidetyn
varsinaisen yhtiökokouksen päättämän nimitystoimikunnan tehtävänkuvaa
muutetaan siten, että nimitystoimikunnan tehtävänä olisi valmistella ja
esitellä yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi,
varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi sekä näiden palkkioiksi. Tällä hetkellä
nimitystoimikunta valmistelee ehdotukset hallituksen jäseniksi ja hallituksen
jäsenten palkkioiksi.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
4 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu valtuutuksen
enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omat osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta
tapahtuu suunnatusti eli muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankinnat toteutetaan osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen
hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen
vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
-järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön oman pääoman
rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi,
käytettäväksi yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden maksamiseen tai
yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttamiseen. Osakkeet
voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä,
luovuttaa tai mitätöidä. Hallitus päättäisi muista omien osakkeiden
hankkimisen ehdoista.

Hankkimisvaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

Tämä valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2015 hallitukselle
annetun hankkimisvaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
4 400 000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta tai
uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu
valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa ja uudet osakkeet
voidaan antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa
ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen
rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen,
osakkeen likviditeetin parantaminen, yhtiön hallituksen vuosipalkkioiden
maksaminen tai yhtiön osakeperusteisten palkkiojärjestelmien toteuttaminen.
Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään
osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättäisi muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Osakeantivaltuutus olisi voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

Tämä valtuutus kumoaisi varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.3.2015 hallitukselle
annetun osakeantivaltuutuksen, mutta ei yhtiökokouksessa 28.3.2012
hallitukselle annettua yhteensä enintään 440.000 osakkeen antivaltuutusta
liittyen yhtiön osakeperusteiseen sitouttamis- ja kannustinjärjestelmään.

Tikkurila Oyj
Erkki Järvinen, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Antti Kiuru, Tikkurila Oyj, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 686
488,antti.kiuru@tikkurila.com

Tikkurila on johtava maalialan ammattilainen Pohjoismaissa ja Venäjällä.
Olemme perinteikäs suomalainen yritys, joka toimii nykyään 16 maassa.
Laadukkaiden tuotteiden ja kattavien palvelujen avulla varmistamme
markkinoiden parhaan käyttäjäkokemuksen. Kestävää kauneutta vuodesta 1862.

www.tikkurilagroup.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Tikkurila Oyj via Globenewswire

HUG#1984487

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.