Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-25

Titania erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i skriftligt förfarande

Titania Holding AB (publ) (“Bolaget” eller “Titania”) meddelar härmed att obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarande som initierades den 6 oktober 2021 (det ”Skriftliga Förfarandet”) under Bolagets utestående obligationslån 2021/2024 med ISIN SE0015530530 (”Obligationerna”) godkänt vissa ändringar av villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”) för att möjliggöra släppandet av panterna över Bolagets aktier i syfte att möjliggöra ett framtida erbjudande till allmänheten av aktier i Bolaget med efterföljande notering. Mer detaljerad information rörande de beslutade ändringarna av Obligationsvillkoren går att finna i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet som finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Sista tid och dag för att rösta i det Skriftliga Förfarandet var kl. 12:00 den 25 oktober 2021. Över två tredjedelar av de röstande obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet röstade ja till förslaget att godkänna ändringarna av Obligationsvillkoren. Följaktligen har agenten, Nordic Trustee & Agency AB, idag avslutat det andra skriftliga förfarandet under Obligationerna. Resultatet från det Skriftliga Förfarandet kommer att skickas till obligationsinnehavarna och finnas tillgängligt på Agentens hemsida. De nya Obligationsvillkoren kommer att träda i kraft idag och kommer att publiceras på Bolagets hemsida. Avstämningsdagen för utbetalning av samtyckesavgiften (consent fee) i enlighet med kallelsen till det Skriftliga Förfarandet kommer att vara den 28 oktober 2021 och utbetalningsdag att vara den 4 november 2021.

För mer information, kontakta:


Einar Janson, CEO
einar@titania.se, tel 08-6684444

Om Titania


Titania är en av de snabbast växande aktörerna inom fastighetsbranschen som på några få år etablerat sig som en stadsbyggare med kapacitet att genomföra stora stadsutvecklingsprojekt.
Titania genomför i dagsläget projekt främst i Stockholms län. Titania ägs av privatpersoner som arbetar inom koncernen med koncernens VD, Einar Janson, som majoritetsägare. Titania har funnits sedan år 2005, men verksamheten har bedrivits sedan år 2002, då som enskild firma under namnet Einar Janson Bygg.

Bifogade filer


Titania erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i skriftligt förfarande

Författare MFN