Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-29

Tobin Properties: Kommuniké från årsstämma i Tobin Properties

Tobin Properties AB (publ) ("Bolaget") höll måndagen den 29 maj 2017
årsstämma i Stockholm varvid följande beslut fattades i huvudsak:

· Den framlagda årsredovisningen fastställdes och styrelsens
ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2016.

· Stämman beslutade om utdelning i enlighet med styrelsens förslag.
· Det beslutades att styrelsen skulle bestå av Erik Karlin (omval),
Johan Varland (omval), Peder Johnson (omval), Christina Tillman
(omval) och Mikael Graffman (nyval). Vidare beslutades om omval av
Johan Varland som styrelsens ordförande.

· Grant Thornton Sweden AB omvaldes som revisor.
· Beslutades att arvode skulle utgå med 100 000 kronor till envar av
styrelseledamöterna Peder Johnson, Christina Tillman och Mikael
Graffman.

· De av styrelsen föreslagna principerna för ersättning till ledande
befattningshavare fastställdes av stämman.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av
sammanlagt högst 1 135 000 stamaktier (motsvarande cirka 10 procent
av antalet aktier i bolaget vid kallelsens utfärdande) med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna att betalas kontant, genom kvittning
eller med apportegendom.

För mer information, vänligen gå in på www.tobinproperties.se eller
kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Johan Varland, transaktionschef och styrelseordförande Tobin
Properties AB

Telefon: 070-756 29 78, E-post: johan.varland@tobinproperties.se

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är
att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån
medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av
utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 13
900 MSEK. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie noterad på
Nasdaq First North Premier och sedan juli 2016 finns Tobin Properties
obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market. Avanza Bank
AB agerar Certified Adviser åt bolaget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tobin-properties/r/kommunike-fran-arsstamma-i-...
http://mb.cision.com/Main/9659/2275412/680768.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.