Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-24

Tobin Properties: Mariefjärd AB (publ) offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Mariefjärd AB (publ), som är ett dotterbolag till Tobin Properties AB,
emitterade den 30 mars 2017 ett fyraårigt säkerställt obligationslån
om 300 miljoner kronor på den svenska obligationsmarknaden.
Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR (3 månader) +
6.00 procentenheter och har slutförfall den 30 mars 2021. Bolaget har
ansökt om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq
Stockholm och i samband därmed upprättat ett prospekt som godkänts
av, och registrerats hos, Finansinspektionen i enlighet med lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer
att finnas tillgängligt på bolagets webbplats
(www.tobinproperties.se/investerare) och Finansinspektionens
webbplats (www.fi.se). Obligationerna kommer att tas upp till handel
så snart som möjligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties

Telefon: 072-717 02 17, E-post: per.alnefelt@tobinproperties.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mariefjärd AB
(publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
(596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2017, kl.
19.30.

Tobin Properties är ett fastighetsutvecklingsföretag vars affärsidé är
att skapa väldesignade bostäder med funktionella lösningar utifrån
medvetna människors behov. Tobin Properties projektportfölj består av
utvecklingsprojekt med ett bedömt totalt utvecklat värde om cirka 13
900 MSEK. Tobin Properties har en stam- och preferensaktie noterad på
Nasdaq First North Premier och sedan juli 2016 finns Tobin Properties
obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market. Avanza Bank
AB agerar Certified Adviser åt bolaget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tobin-properties/r/mariefjard-ab--publ--offent...
http://mb.cision.com/Main/9659/2273613/679675.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.