Du är här

2018-03-08

Toleranzia AB: Företrädesemission tecknad till cirka 94 %, motsvarande 22,6 MSEK

Företrädesemissionen i Toleranzia AB (publ) tecknades till cirka 22,6
miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Garantiåtagandena
behöver därmed inte tas i anspråk. Detta motsvarar en teckningsgrad
om cirka 94 procent. 47 procent av emissionsvolymen tecknades med
företrädesrätt. Toleranzia tillförs därmed cirka 22,6 miljoner kronor
före emissionskostnader.

VD Charlotte Fribert kommenterar
"Jag vill tacka alla befintliga och nya ägare i Toleranzia för ert
förtroende. Genom emissionen får vi nu möjligheten att genomföra
flera värdehöjande aktiviteter såsom storskalig produktion och
förberedelser av kliniska prövningar. Vi ser fram emot en intensiv
vår och en fortsatt utveckling i Toleranzia"

Teckning och tilldelning
Genom emissionen nyemitteras 7 541 356 aktier. 3 767 951 aktier (cirka
47 procent av emissionsvolymen) tilldelades tecknare med stöd av
företrädesrätt. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den
8 mars 2018. Toleranzia tillförs därmed cirka 22,6 miljoner kronor
före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 2,1
MSEK exklusive garantikostnader. Garantikostnader beräknas uppgå till
cirka 1,8 MSEK.

Aktier och aktiekapital
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 1 941 771,25
kronor fördelat på 15 534 170 aktier. Handel med betalda tecknade
aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har
registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet av mars
2018.

Rådgivare
Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura
Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen
Advokatbyrå AB. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information:
Toleranzia AB
Charlotte Fribert, VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 mars 2018.

Kort om Toleranzia
Toleranzia AB (556877-2866) är ett svenskt bioteknikföretag som är
noterat på AktieTorget. Bolaget utvecklar läkemedel som utnyttjar
immunförsvarets egen kraft för behandling av autoimmuna sjukdomar.
Läkemedlen, som riktar sig mot sjukdomsorsaken, kan lindra eller bota
sjukdomen och inte bara minska symptomen som nuvarande behandlingar
gör. Bolagets huvudfokus är den autoimmuna nerv- och muskelsjukdomen
myastenia gravis (MG), vilken är en så kallad orphan-sjukdom, för
vilken det idag föreligger ett stort medicinskt behov och en stor
marknadspotential. Sjukdomsprevalensen är ungefär 200 000 personer i
EU och USA tillsammans. Kännetecknet för MG är en försämrad
neuromuskulär överföring av elektriska impulser vilket leder till en
muskelsvaghet som kan bli mycket allvarlig för patienten. För MG
utvecklar Toleranzia läkemedelskandidaten TOL2, som har potential att
bli den första långtidsverkande eller botande behandlingen och som
verkar specifikt på den underliggande sjukdomsorsaken. Toleranzia
grundades av forskare vid Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt
vid Biotech Center i Göteborg. För ytterligare information, besök:
www.toleranzia.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/foretradesemission-tecknad-til...
http://mb.cision.com/Main/13336/2468383/802852.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.