Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-04

Toleranzia AB: Toleranzia redogör för framtida finansieringsplan

Toleranzia AB ("Toleranzia") har under hösten meddelat att bolaget
beslutat att förlänga det prekliniska programmet, att ett nytt
tolerogen tagits fram samt att ansökan om särläkemedelsstatus
skickats in för detsamma. Med anledning av det förlängda prekliniska
programmet och den optimering av tillverkningsprocessen för
Toleranzias läkemedelskandidat som nu pågår, bedömer bolagets
styrelse att det befintliga kapitalet finansierar aktiviteter till
och med sommaren 2017.

Toleranzia arbetar med att optimera tillverkningsprocessen för
bolagets befintliga läkemedelskandidat, TOL1, samtidigt som det nya
tolerogenet, TOL2, utvärderas. Bolagets kliniska fas I/IIa-studie är
planerad att starta 2018. Toleranzias befintliga kapital bedöms
enligt styrelsen i bolaget räcka till att finansiera Toleranzias
utveckling fram till och med sommaren 2017. Bolaget kommer därför att
behöva ytterligare finansiering för att slutföra det prekliniska
programmet under 2017 och genomföra den planerade kliniska fas
I/IIa-studien.

Teckningsoptioner av serie TO1
Det finns 2 750 000 utestående teckningsoptioner av serie TO1, vilka
vid full inlösen kommer att ge Toleranzia ett kapitaltillskott på
mellan 20,1 MSEK och 26,1 MSEK beroende på teckningskurs.

Toleranzias utestående teckningsoptioner av serie TO1 ger innehavaren
rätt att teckna aktier till en kurs inom intervallet 7,30 SEK och
9,50 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår inom intervallet till 70
procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt
AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20
handelsdagar som slutar den 11 november 2016. Teckning av aktier med
stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kan äga rum under perioden
från och med den 16 november 2016 till och med den 7 december 2016.
Kursen kommer att offentliggöras den 15 november 2016. Sista dag för
handel med teckningsoptioner av serie TO1 är den 5 december 2016.

Avgörande för inlösen av TO1 är att aktiekursen överstiger lösenkursen
för optionerna under lösenperioden fram till och med den 5 december
2016. Toleranzias aktiekurs har periodvis understigit den nedre
gränsen för teckningsoptionerna. Styrelsen avvaktar utfallet av
teckningsoptionerna. Därefter görs en bedömning av om den beredskap
som finns för alternativ kapitalanskaffning behöver utnyttjas.

Framtida finansieringsplan
Optionsprogrammet var i enlighet med det prospekt som gavs ut i
samband med bolagets listningsemission. Programmet var avsett att
bidra med kapital för verksamhet förlagd under 2017 och 2018 i syfte
att genomföra studier på patienter med myastenia gravis och fortsätta
utveckling för behandling av andra autoimmuna sjukdomar. Toleranzias
styrelse bedömer att nuvarande likviditet är stark nog att klara
uppställda mål fram till och med sommaren 2017 men att tillskott av
finansiering behövs för att slutföra det prekliniska programmet under
hösten 2017 samt genomföra den planerade kliniska fas I/IIa-studien
med start 2018.

Utöver befintligt kapital uppgår behovet för att avsluta det
prekliniska programmet till ca 20 MSEK och för att genomföra det
kliniska programmet ca 10 MSEK.

Ordförande Elisabet Litsmark Nordenstam kommenterar:
"Styrelsen i Toleranzia vill försäkra bolagets aktieägare att vi noga
övervägt bolagets olika möjligheter för kapitalisering, inklusive
nuvarande teckningsoptionsprogram. Vi kommer att i god tid informera
om hur vi planerar kapitalanskaffningen för att genomföra fortsatta
prekliniska studier, inklusive toxikologi- och säkerhetsstudier, samt
därefter vår första kliniska studie."

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert - VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 november 2016.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för
behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig
mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort
behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande
marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug
Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling
av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken - inte bara mot
symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver
myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot
ytterligare tre indikationer - reumatoid artrit, multipel skleros och
diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i
sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid
Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i
Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/toleranzia-redogor-for-framtid...
http://mb.cision.com/Main/13336/2116061/585219.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.