Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

Toleranzia AB: Toleranzia utökar sin behandlingsplattform

Toleranzia AB ("Toleranzia") meddelar att bolaget i samarbete med
Hellenic Pasteur-institutet i Aten, Grekland, tagit fram ett nytt
tolerogen, som breddar möjligheterna att behandla patienter med
myastenia gravis, bolagets huvudindikation. Parallellt med arbetet
med Toleranzias befintliga tolerogen, utvärderar bolaget det nya
tolerogenets potential för fortsatt utveckling.

Nytt tolerogen som utökar behandlingsmöjligheterna för myastenia
gravis

Bolaget har inom ramen för ett samarbete med en akademisk forskargrupp
vid Hellenic Pasteur-institutet i Aten, Grekland, vilka är
proteinkemister med expertis inom forskningsfältet myastenia gravis
(MG), tagit fram ett nytt tolerogen. Detta är en substans som
inducerar immunologisk tolerans, vilket innebär att immunsystemet
inte attackerar den egna vävnaden. Vid MG är det acetylkolinreceptorn
(AChR), som leder nervimpulsen till muskeln, som attackeras.

Toleranzia har tillsammans med forskargruppen i Grekland genomfört
framgångsrika försök med det nya tolerogenet i en djurmodell av MG,
med resultat som visar signifikant minskning av sjukdomsutveckling
och -symptom. Då studien gått enligt plan, har bolaget beslutat att
omedelbart gå vidare med det nya tolerogenet för att utvärdera dess
potential. I avtalet som reglerar forskningssamarbetet äger
Toleranzia alla rättigheter till genererade resultat.

Bolagets grundare och CSO, Dr Nils Lycke, tillika professor vid
Göteborgs universitet, kommenterar:

- "Toleranzia har genom sitt utvecklingsarbete, samt genom etablering av ett internationellt nätverk, samlat omfattande expertis inom sjukdomen MG och toleransterapi. Bolagets mål har varit att parallellt med pågående utvecklingsarbete för vald läkemedelskandidat, utvärdera nya potentiella kandidater. I och med Toleranzias senaste fynd utökas bolagets kunskaps- och teknologiplattform för behandling av MG, och bolaget har således potential att i framtiden bygga värde på flera spår. Förutom samarbetet med forskargruppen i Grekland, har bolaget även pågående forskningssamarbeten med MG-experter vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Carlo Besta-institutet i Milano".

Vägen framåt
Som Toleranzia tidigare meddelat, arbetar bolaget på att optimera
tillverkningsprocessen för vald läkemedelskandidat. Parallellt
utvärderar bolaget också tillverkningsprocessen för det nya
tolerogenet.

Bolaget planerar centrala toxikologi- och säkerhetsfarmakologiska
studier under hösten 2017. Toleranzias befintliga kapital räcker
enligt styrelsen för att finansiera utvecklingen fram till sommaren
2017. Nytt kapital måste därför tillföras för slutförandet av de
prekliniska studierna och genomförandet av bolagets första kliniska
fas I/IIa-studie.

VD Charlotte Fribert kommenterar:
- "Samarbetet med Hellenic Pasteur-institutet har varit mycket framgångsrikt. Vi har uppnått resultat som ser lovande ut, varför vi beslutat att fortsätta detta arbete. Faktiskt utan nämnvärd belastning av våra interna resurser har samarbetet med forskargruppen i Grekland lett till en förstärkning av Toleranzias kunskaps- och produktplattform. Detta kommer att stärka utsikterna till framtida partnerskap och licensaffärer och därmed ge ett ökat kommersiellt värde".

För ytterligare information, vänligen kontakta
Charlotte Fribert - VD
Telefon: +46 763 19 98 98
E-post: charlotte.fribert@toleranzia.com

Denna information är sådan information som Toleranzia AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 oktober 2016.

Om Toleranzia AB
Toleranzia AB (556877-2866) förfogar över en plattformsteknologi för
behandling av autoimmuna sjukdomar. Bolagets huvudprojekt riktar sig
mot en autoimmun nerv-muskelsjukdom, myastenia gravis, med stort
behov av en effektiv medicinsk behandling och en omfattande
marknadspotential, för vilken bolaget erhållit Orphan Drug
Designation i USA och EU. Plattformsteknologin möjliggör utveckling
av terapier som riktar sig mot sjukdomsorsaken - inte bara mot
symptomen, vilket i dagsläget är gängse behandlingsmetod. Utöver
myastenia gravis, har plattformsteknologin utvärderats mot
ytterligare tre indikationer - reumatoid artrit, multipel skleros och
diabetes typ 1, där positiva behandlingseffekter har uppnåtts i
sjukdomsrelevanta djurmodeller. Toleranzia är grundat av forskare vid
Göteborgs universitet. Bolaget är verksamt vid Biotech Center i
Göteborg. Läs mer på: www.toleranzia.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/toleranzia-ab/r/toleranzia-utokar-sin-behandli...
http://mb.cision.com/Main/13336/2105869/578187.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.