Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-16

TopRight Nordic AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i TopRight Nordic AB (publ)

Aktieägarna i TopRight Nordic AB (publ) höll extra bolagsstämma den 15
oktober 2019 i Stockholm. Nedan följer en sammanfattning av de
väsentliga beslut som togs vid stämman.

Stämman beslutade om emissioner i enlighet med styrelsens förslag att
utge aktier för att erlägga del-betalning till Ferm & Persson
Glasmagasinet Förvaltning AB med 909.092 st aktier i TopRight. Om att
utge aktier för att erlägga betalning till Oskar Ekström för samtliga
aktier i Visual Solutions AB med 140.000 st aktier i TopRight.

Stämman godkänner mandat till Styrelsen att fatta beslut att vid ett
eller flera tillfällen utge nya aktier i TopRight, dock maximalt
1.515.152 st aktier, som erläggande av betalning för samtliga aktier
i TD-Light Sweden AB (publ). Detta mandat gäller i 24 månader eller
till bolagstämma så återkallar.

Stämman godkänner mandat till Styrelsen att fatta beslut om utdelning
av innehavet i Xpecunia Nordic AB (publ) till aktieägarna. Maximalt
skall 73,33% av innehavet per 2019-06-30 delas ut, idag innebärande
55.000 aktier (motsvarande 11% av nu registrerade aktier i bolaget)
att fördelas pro-rata på vid den tid gällande aktiestocken i
TopRight. Detta mandat gäller i 24 månader eller till bolagstämma så
återkallar.

Stämman beslutade om bemyndigande för emissioner av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen föreslår att
bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut
om att öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier,
teckningsoptioner eller konvertibler. Styrelsen kan besluta om
emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse
om apport, kvittning eller andra villkor enligt 2 kap 5 § andra
stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Bemyndigandet ska gälla till
ordinarie årsstämma för räkenskapsåret 2021. Styrelsen ska dock inte
kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än
tjugo (20) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger
när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk. Emission i
enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.
Styrelsen får bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt
bemyndigandet samt vem som ska ha rätt att teckna aktierna,
teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att
styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från
aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och
kvittningsemission eller med villkor enligt ovan är att Bolaget ska
kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i
syfte att kunna tillföra tillräckligt rörelsekapital för att
finansiera företagsutvecklingen samt att möjliggöra för styrelsen att
rikta emissioner till investerare som styrelsen bedömer vara
strategiskt viktiga för Bolaget och/eller att förvärva egendom genom
att emittera egna aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Alla
beslut fattades enhälligt varvid kvalificerad majoritet erhölls.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets hemsida
www.toprightnordic.com.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Myrbäck, VD för TopRight Nordic AB (publ) på 0703-32 30 07
eller via mail, anders.myrback@toprightnordic.com.

TopRight Nordic
TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljusteknologi som
förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya
sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva
upplevelsefönster. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt
aktiebolag noterat på NGM:s handelsplattform Nordic MTF.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6, 115 26 Stockholm, +46(0)8 530 300 50,
www.toprightnordic.com

TopRight skapar nya möjligheter med modern ljusteknik och digitalt
glas.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/topright-nordic-ab/r/kommunike-fran-extra-bol...
https://mb.cision.com/Main/16227/2933482/1124168.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.