Du är här

2018-08-17

Tourn International: Halvårsrapport Ett 2018

Finansiell översikt januari-juni 2018
Totala intäkter uppgick till 25,1 (20,8) MSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till - 1 067 (236) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -1 323 (16)
TSEK

Periodens resultat uppgick till -1 360 (112) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,18 (0,02)
Finansiell översikt april-juni 2018
Totala intäkter uppgick till 12,6 (11,6) MSEK
Rörelseresultat, EBITDA uppgick till - 1 341 (-308) TSEK
Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till -1 473 (-417)
TSEK

Periodens resultat uppgick till -1 489 (-347) TSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,2 (-0.05)
VD KOMMENTAR

Tourns expansion utanför Sverige har tagit fart ordentligt under
första halvåret. Med stärkt kapital genom nyemission som genomfördes
i h1 har vi kunnat öka takten och förväntar oss växa ytterligare
under andra halvåret 2018. Tourns intäkter från utlandet har nu
stigit till 15% av den totala omsättningen och vi siktar på att den
under 2019 skall stiga till 50%. Våra viktigaste KPI:er är ökat
användarantal och organiskt tillväxt, för att uppnå detta kommer vi
fortsätta lägga resurser på att se till att våra plattformar är i
framkant. Första halvåret har bolaget belastats med många
engångskostnader som vanligtvis inte ingår i verksamheten, däreibland
juristkostnader i samband med tvist mot KO, kostnader i samband med
emissionen, kostnader för avslutade tjänster, temporärt förhöjda
kostnader kring revisorsbytet till Grant Thornton, med fler. Större
delen av dessa kostnader slutar att belasta företaget efter kvartal
tre.

Nedan följer en kort uppdatering av utvalda arbetsområden.

Tourn 3.0
I mars 2018 meddelade vi att vi lanserar nästa generations plattform
inom digital marketing. Plattformen är en hopslagning och förnyelse
av våra befintliga plattformar, där vi efter drygt 4 års erfarenhet
och över 46 000 genomförda kampanjer skapar det vi anser är den
ultimata plattformen. Plattformen kommer att utnyttja både AI och
Machine Learning för att effektivisera kampanjer och vägleda
annonsörer via den digitala världen samt Blockchain för hantera
validering av transaktioner och data. Den första versionen av den nya
plattformen förväntas lanseras i oktober.

Nagato
Sommaren 2017 blev Tourn godkänt som MCN (Multi Channel Network) av
Youtube. Kort därefter startades utveckling av underplattformen
Nagato. Den första versionen färdigställdes och lanserades under Q4
samma år. Nagato har som uppgift att hjälpa aspirerande samt
befintliga youtubers(influencers) att lyckas driva en framgångsrik
youtube-kanal. Nagato gör detta genom att underlätta
content-skapande, samarbeten, administration samt bidra med
statistiska insikter. Vårt mål är att Nagato organiskt och via
direktkontakt ska koppla in så många Youtubers som möjligt.
Intäkterna kommer via Youtubes/Googles egna annonssystem vilket gör
att Tourn endast behöver fokusera på ta in Youtubers.

Trafikkällor
21% Sverige
17% Mexico
15% Argentina
15% Spanien
8% Chile
26% andra länder
Nagato fortsätter att växa och hade cirka 50 miljoner visningar per
månadsbasis i slutet på första halvåret. Större delen av trafiken
kommer från Sydamerika där Nagato idag växer som snabbast.

HUBSO
HUBSO ska hjälpa profiler att starta och bedriva e-handel. Syftet är
att genom att erbjuda en teknisk samlingsplats, där man samlat
tjänster och leverantörer, för att skapa de bästa förutsättningarna
för profilens digitala webbutik. HUBSO ska tillhandahålla en
helhetslösning med rätt verktyg för att profiler enkelt ska kunna
starta en webshop med sitt egna varumärke och produktlinjer.

Genom HUBSO ska profilen enkelt komma igång då plattformen steg för
steg stöttar och erbjuder tjänster inom teknologi, marknadsföring,
produktion och distribution. Genom att HUBSO äger avtalen med
leverantörerna kan man också erbjuda bättre upphandlade priser för
profilerna. Tanken är att profilen alltid äger varumärket och att
HUBSO får exklusiv rättighet till produktion och försäljning under
avtalsperioden.

VD, Robin Stenman
Tourn International AB(publ)

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.
Denna information är sådan information som Tourn International AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/tourn-international/r/halvarsrapport-ett-2018,...
http://mb.cision.com/Main/12120/2594881/893296.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.