Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-12

TRAINERS’ HOUSE -KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.–30.6.2020

TRAINERS’ HOUSE OYJ, PUOLIVUOSIKATSAUS 12.8.2020 klo 8:30

Trainers’ House elää.

Tammi-kesäkuu 2020 lyhyesti

  • liikevaihto 5,0 milj. euroa (6,2 milj. euroa), muutos -18,7 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
  • operatiivinen liiketulos 0,6 milj. euroa (1,0 milj. euroa), 12,0 % liikevaihdosta (15,9 %)
  • tehtyjen liikearvotestien perusteella lasketut käyttöarvot alittivat kirjanpitoarvon, mikä johti tavaramerkkien 5,1 milj. euron arvonalentumiskirjaukseen ja yrityskaupan laskennallisen verovelan 1,0 miljoonan euron pienenemiseen kesäkuussa 2020. Alaskirjaus aiheutuu vanhakantaisen valmennusliiketoiminnan heikentyneestä näkymästä ja diskonttokorkona käytetyn painotetun keskimääräisen pääomakustannuksen (WACC)noususta.
  • liiketulos -4,5 milj. euroa (1,0 milj. euroa), -89,9 % liikevaihdosta (15,9 %)
  • liiketoiminnan rahavirta 1,5 milj. euroa (1,3 milj. euroa)
  • osakekohtainen tulos -0,16 euroa (0,05 euroa)


Tunnuslukuja vuoden 2020 toisen neljänneksen päättyessä

  • rahavarat 3,7 milj. euroa (2,8 milj. euroa)
  • korollinen velka 1,3 milj. euroa (1,5 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -2,4 milj. euroa (-1,2 milj. euroa)
  • omavaraisuusaste 59,2 % (67,7 %)



NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen vaikutuksia loppuvuodelle on tällä hetkellä vaikea arvioida tarkasti. Yhtiön tekemien skenaarioiden mukaisesti operatiivinen tulostaso voi vaihdella merkittävästi. Yhtiö arvioi vuoden 2020 operatiivisen tuloksen olevan positiivinen.

Tyypillisesti valtaosa yhtiön operatiivisesta voitosta syntyy ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vuonna 2019 Trainers’ House teki operatiivista liikevoittoa 634 tuhatta euroa.


TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

Covid-19 pandemia ja sitä seurannut talouden äkkijarrutus löivät yhtiön luvunlaskuun. Todennäköisyyksien vastaisesti luvunlasku ei ehtinyt pitkälle. Yhtiö on takaisin jaloillaan ja ottelu hallinnassa.

Katsauskaudella yhtiö karsi kuluja voimakkaasti. Säästötoimenpiteet kohdistuivat suhdanneherkkään valmennusliiketoimintaan. Talouskriisi näkyi myynnissä ja liikevaihdossa nopeasti sekä voimakkaasti. Yhtiö joutui irtisanomaan ja lomauttamaan henkilöstöä.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tapahtui suuria ihmeitä.

Tytäryhtiön Ignis Oy:n suoritus oli historian vahvin. Igniksen liikevaihto pysyi katsauskaudella edellisen vuoden tasolla, myynti oli vakaata ja työn tuottavuus nousi.

Konsernin palveluiden myynti onnistui katsauskaudella markkinaolosuhteisiin nähden siedettävästi. Kesäkuussa erinomaisesti.

Yhtiö tekee irtiottoa vanhakantaisesta valmennusliiketoiminnasta.

Koronakriisin puhjettua yhtiö uusi valtaosan valmennustuotteistaan. Palveluiden myynti keskittyi tuotteistettuihin ratkaisuihin, jotka ovat asiakkaalle ainutlaatuisia, mutta yhtiölle tehokkaampia tuottaa. Samalla myynnin eräkoko pieneni. Syntyi uusia tapoja solmia kauppoja. Yhtiö otti itselleen etävaikuttamisen position.

Katsauskaudella yhtiö lanseerasi satojatuhansia ihmisiä tavoittaneen Mojo-konseptin. Tavoitteena on vahvistaa yhtiön asemaa johtamisen sähköistämisessä ja valmennuksen mediallistamisessa.

Vuoden 2020 ensimmäinen vuosipuolisko oli poikkeuksellisen raskas. Trainers’ House onnistui kuitenkin pitämään kassan terveenä ja tuloksen positiivisena.

Yhtiö odottaa vaikeiden aikojen jatkuvan. Covid-19 terveyskriisi ei ole ohi. Maailmanlaajuinen lama lienee pitkäaikainen. Taka-askelia ei saa ottaa. Taistelu jatkuu.

Lopulta Covid-19 pandemian laukaisema kriisi kiihdyttää yhtiön tervehtymistä.

Kiitos asiakkaille luottamuksesta.

Kiitos henkilöstölle jaksamisesta ja taistelutahdosta.

30-vuotinen tarina jatkuu.

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111


TOIMINTAKATSAUS

Covid-19 pandemian laukaisema talouskriisi aiheutti yhtiölle vakavia ongelmia.

Aikaisemmin kerrotulla tavalla yhtiö joutui katsauskaudella irtisanomaan yhdeksän työntekijää ja lomauttamaan henkilöstöään. Lomautukset pystyttiin päättämään ennenaikaisesti kesäkuun alusta alkaen.

Katsauskaudella yhtiö keskittyi taloudelliseen selviytymiseen, myyntityöhön ja asiakasprojektien toteuttamiseen. Asiakastyötä tekevät henkilöt puolustivat sovittuja laskutusaikatauluja. Yhtiö myös tiivisti myyntityön johtamisen rytmiä ja nosti asiakasaktiviteettien määrää. Lisäksi yhtiö uudisti talouden prosessit laskutuksen ja perinnän osalta. Samalla yhtiö neuvotteli helpotukset vuokrasopimusten ehtoihin. Nämä tekijät vaikuttivat merkittävästi katsauskauden kannattavuuteen ja kassatilanteeseen. Asiakastyytyväisyys pysyi korkealla tasolla.

Vuoden 2019 lopulla yhtiö päätti tiivistää pääkonttorinsa toimitilaa vastaamaan paremmin tarpeita. Tämän seurauksena pääkonttorin osavuokrasopimus päättyi katsauskaudella, mikä pienensi vuokrakustannuksia.

Business Finland myönsi katsauskaudella yhtiölle 0,1 miljoonan euron kehitysrahoitukset liiketoiminnan häiriötilanteissa. Avustuksesta pieni osa tuloutui vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Covid-19 pandemian takia yhtiö päätti peruuttaa 25.3.2020 koolle kutsutun varsinaisen yhtiökokouksen. Katsauskauden jälkeen yhtiö on kutsunut varsinaisen yhtiökokouksen koolle 12.8.2020.

Taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu katsauskauden päättyessä. Tehtyjen liikearvotestien perusteella lasketut käyttöarvot alittivat kirjanpitoarvon, mikä johti tavaramerkkien 5,1 miljoonan euron alaskirjaukseen ja 1,0 miljoonan euron yrityskaupan laskennallisen verovelan pienenemiseen. Alaskirjaus aiheutuu vanhakantaisen valmennusliiketoiminnan heikentyneestä näkymästä ja diskonttokorkona käytetyn painotetun keskimääräisen pääomakustannuksen (WACC) noususta. Kirjauksilla ei ole rahavirtavaikutusta. Muutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti.

Katsauskauden jälkeen heinäkuussa yhtiö lakkautti toistaiseksi Espanjan Torreviejassa sijainneen Ignis Oy:n toimipisteen. Työtehtävät keskitettiin Suomen toimistoille Helsinkiin, Turkuun ja Ouluun.


TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihto oli 5,0 milj. euroa (6,2 milj. euroa). Liiketulos oli -4,5 milj. euroa, -89,9 % liikevaihdosta (1,0 milj. euroa, 15,9 %). Tilikauden tulos oli -3,5 milj. euroa, -70,0 % liikevaihdosta (0,9 milj. euroa, 14,0 %).


Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:

 1-6/20201-6/2019 
Liikevaihto5 0166 171 
Liiketoiminnan muut tuotot429 
Kulut:   
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut-2 941-3 240 
Muut kulut-1 308-1 790 
EBITDA8091 151 
Poistot ja arvonalentumiset *)-5 318-172 
EBIT-4 509979 
% liikevaihdosta-89,915,9 
Rahoitustuotot ja –kulut-24-16 
Tulos ennen veroja-4 534963 
Tuloverot **)1 022-100

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.