Du är här

2016-01-18

Transcom WorldWide: Transcom går ur Colombia, utvärderar alternativ för återstående verksamhet i Latinamerika och anpassar ledningsstrukturen

Stockholm, den 18 januari 2016

· Transcom kommer att stänga sin förlustbringande enhet i Colombia
och utvärdera alternativ för den återstående latinamerikanska
verksamheten. Förlusterna i Colombia uppgick till 1,6 miljoner euro
under de första nio månaderna 2015. Omstruktureringskostnad i kv 4
2015: 2,2 miljoner euro (1,4 miljoner euro av detta belopp är
icke-kassaflödespåverkande).

· Transcoms region- och ledningsstruktur kommer att förändras.
Förväntade årliga direkta kostnadsbesparingar: 2,9 miljoner euro.
Ytterligare effektivitetsvinster förväntas under kommande år.
Omstruktureringskostnad i kv 1 2016 uppskattas till 2,7 miljoner
euro.

Transcom WorldWide AB (publ) meddelade idag att bolaget kommer att
stänga sin förlustbringande enhet i Cali, Colombia, och att styrelsen
utvärderar strategiska alternativ för den återstående
latinamerikanska verksamheten i Chile och Peru. Sedan 2013 har
Transcom genererat förluster uppgående till 15,1 miljoner euro i
Latinamerika. Av denna summa är 4,2 miljoner euro hänförliga till
verksamheten i Colombia. Under de första nio månaderna 2015 uppgick
förlusterna i Latinamerika till 3,2 miljoner euro, varav 1,6 miljoner
euro avser verksamheten i Colombia. Att stoppa dessa förluster är en
mycket viktig prioritering för 2016. En
engångsomstruktureringskostnad om 2,2 miljoner euro, relaterad till
stängningen av enheten i Colombia, kommer att belasta resultatet i
det fjärde kvartalet 2015. Av detta belopp avser 1,4 miljoner euro en
icke-kassaflödespåverkande nedskrivning, medan 0,8 miljoner euro
avser kostnader som är kassaflödespåverkande.

EBIT, Latinamerika

+-------------+----+----+----------+-----+
|Miljoner euro|2013|2014|9-mån 2015|Summa|
+-------------+----+----+----------+-----+
|Chile |-2,9|-3,2|-0,8 |-6,9 |
+-------------+----+----+----------+-----+
|Colombia |-0,8|-1,8|-1,6 |-4,2 |
+-------------+----+----+----------+-----+
|Peru |-1,5|-1,7|-0,8 |-4,0 |
+-------------+----+----+----------+-----+
|Summa Latam |-5,2|-6,8|-3,2 |-15,1|
+-------------+----+----+----------+-----+

Transcom tillkännager också förändringar av bolagets region- och
ledningsstruktur (se nedan). Dessa anpassningar kommer att
ytterligare effektivisera Transcoms globala verksamhet, och fokusera
de organisatoriska resurserna mot prioriterade tillväxtområden.
Årliga kostnadsbesparingar som ett resultat av denna omställning
uppskattas till 2,9 miljoner euro, och full besparingstakt beräknas
uppnås under det fjärde kvartalet 2016. Ytterligare
effektivitetsvinster i tillägg till dessa direkta besparingar
förväntas under de kommande åren, vilket kommer att stödja
uppfyllandet av Transcoms finansiella mål på medellång sikt. En
engångsomstruktureringskostnad om cirka 2,7 miljoner euro, relaterad
till förändringarna som beskrivs nedan, kommer att belasta resultatet
i det första kvartalet 2016.

Följande förändringar kommer att genomföras avseende Transcoms
regionstruktur, dvs. bolagets rörelsesegment:

· Den nya regionen Kontinentaleuropa kommer att förena Transcoms
verksamhet i Spanien och Portugal med den tidigare regionen Central-
& Sydeuropa (utom Storbritannien). Roberto Boggio har utnämnts till
chef för denna nya region.

· Den nya regionen Engelskspråkiga marknader och APAC kommer att
integrera verksamheten i Storbritannien med Nordamerika och
Asien/Stillahavsområdet. Siva Subramaniam har utnämnts till chef för
denna nya region.

· Region Nordeuropa förblir oförändrad och leds av Christian Hultén.
· Transcoms tillgångar i Chile och Peru, som genomgår en strategisk
översyn, kommer att skötas separat och rapportera till vd och
koncernchef Johan Eriksson.

Efter de förändringar som beskrivs ovan kommer Transcoms globala
verksamhet att bedrivas inom tre enheter, i tillägg till
organisationen för Latinamerika, som för närvarande genomgår en
strategisk översyn: Nordeuropa, Kontinentaleuropa, samt
Engelskspråkiga marknader och APAC. Med början i delårsrapporten för
det första kvartalet 2016 kommer Transcoms segmentrapportering att
reflektera denna nya organisation. Proformasiffror enligt den nya
strukturen för segmentrapportering kommer att offentliggöras innan
publiceringen av delårsrapporten för det första kvartalet 2016.

Johan Eriksson, Transcoms vd och koncernchef, kommenterade:

"Det faktum att vi nu går ur Colombia och överväger alternativ för
verksamheten i Chile och Peru är ett resultat av en betydande
förändring av marknadsförutsättningarna. Den makroekonomiska
utvecklingen under de senaste åren har negativt påverkat möjligheten
att med lönsamhet leverera tjänster till kunder i Spanien från
offshorecenter i Latinamerika. Som en reaktion på detta har vi jobbat
med att positionera om verksamheten mot inhemska klienter i
Latinamerika. Trots att vi har vunnit ett antal nya klienter, är
lönsamheten fortfarande otillfredsställande. Transcom är en liten
aktör i Latinamerika, och vi väljer nu att fokusera på andra
marknader, där vi ser större potential för att skapa lönsam
tillväxt."

"I samband med de förändringar vi tillkännager idag, kommer Isabel
Sánchez-Lozano, chef för den tidigare regionen Iberia & Latinamerika,
att lämna Transcom. Jag vill tacka henne för hennes bidrag till att
utveckla bolaget sedan hon började på Transcom 2011."

"Vi genomför också ett antal organisatoriska förändringar för att
förenkla vår regionstruktur. Det här kommer att generera
kostnadsbesparingar och möjliggör även en ökad grad av
standardisering och effektivitet i vår globala organisation, vilket
kommer att sätta oss i en bra position för att uppnå våra finansiella
mål på medellång sikt. Viktiga fokusområden de kommande åren är att
säkerställa att våra regionala och koncerngemensamma funktioner är
effektiva, att våra enheter är högpresterande operationellt, att vår
kontrakts- och kontohantering är verkningsfull och att vi vinner
långsiktigt lönsamma affärer som ligger i linje med Transcoms
leveransorganisation och kommersiella prioriteringar."

--------------------

Informationen är sådan som Transcom WorldWide AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 18 januari 2016 kl 15:00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Eriksson, vd och koncernchef
Telefon: +46 70 776 80 22

Ulrik Englund, CFO
Telefon: +46 70 286 85 92

Stefan Pettersson, kommunikationschef
Telefon: +46 70 776 80 88

Om Transcom

Transcom (http://www.transcom.com/) är en global specialist inom
kundservice och kundnöjdhet. Vi levererar lösningar inom kundtjänst,
försäljning, teknisk support samt fakturabevakning och
påminnesehantering genom vårt omfattande nätverk av kontaktcenter och
hemagenter. Vi är 30 000 specialister i 54 anläggningar i 23 länder,
som levererar tjänster på 33 språk till internationella kunder i
olika branscher. Transcoms aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under
symbolen TWW.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transcom-worldwide/r/transcom-gar-ur-colombia-...
http://mb.cision.com/Main/1108/9897880/466074.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.