Du är här

2018-08-31

Transferator: Delårsrapport, 3 månader, April-Juni

3 MÅNADER, APRIL-JUNI

· Koncernens omsättning uppgick till 11,2 (10,5) Mkr.
· Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 0,2 (0,3) Mkr.
· Avskrivningar uppgick till -1,3 Mkr.
· Nettoresultatet blev -0,8 (-0,8) Mkr.
· Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 12,1 Mkr.

6 MÅNADER, JANUARI-JUNI

· Koncernens omsättning uppgick till 21,1 (22,2) Mkr.
· Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till -0,3 Mkr (1,2) Mkr.
· Avskrivningar uppgick till -2,3 Mkr (-2,0)
· Nettoresultatet blev -2,3 (-0,9) Mkr.
· Substansvärdet uppgick till 68,1 Mkr; 0,87 kronor per aktie.
· Eget kapital per aktie uppgick till 0,56 kr (0,62).
· Soliditeten uppgick till 54,2% (47,7%).

Koncernens omsättning uppgick till 11,2 Mkr för andra kvartalet, en
ökning med cirka 0,7 Mkr jämfört med motsvarande period föregående
år, där en stark avslutning på perioden för ABG bidrog till ökningen.
För halvåret minskade dock Koncernens omsättning med 1 Mkr
huvudsakligen förklarat av något sämre försäljning i Aqurat
Fondkommission. Koncernens rörelseresultat för andra kvartalet
uppgick till 0,2 Mkr respektive -0,3 Mkr för halvåret. En svag
inledning på året pga sen vår och säsongsstart förklarar minskningen
och den hämtades inte helt in under andra kvartalet även då trenden
andra kvartalet var positiv.

Värdepappersportföljen uppgick till 73,2 Mkr. Under halvåret gjordes
totala investeringar om 10,8 Mkr varvid utmärkande var en investering
om 7 Mkr i läkarbemannings-företaget Hedera Group AB (FN:HEGR)
motsvarande ett ägande om 9,8% av röster och kapital. Vidare gjordes
en mindre investering om 1 Mkr i diagnostikföretaget EMPE Diagnostics
AB motsvarande en ägarandel om cirka 4%. Övriga investeringar var
relaterade till befintliga portföljbolag. På balansdagen uppgick
substansvärdet per aktie till 0,87 kr.

Efter perioden har Bolaget avyttrat hela ägandet i dotterföretaget
Aqurat Fondkommission AB. Affären påverkar tredje kvartalets siffror
varvid Aqurat Fondkommission AB kommer att dekonsolideras ur
Transferator ABs finansiella rapportering efter perioden. Effekten av
försäljningen på resultatet bedöms inte väsentlig då försäljningen
görs på en köpeskilling i linje med det bokförda värdet på aktierna.

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 31 augusti 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transferator/r/delarsrapport--3-manader--april...
http://mb.cision.com/Main/11553/2605794/900918.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.