Du är här

2017-05-19

Transiro Int AB: Kommuniké från Årsstämman 2017 i Transiro Int AB (publ)

Idag 2017-05-19 höll Transiro Int AB årsstämma. Stämman beslöt
enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag.

·
Stämman fastställde resultat och balansräkning i såväl bolaget som
koncernen. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat
enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2016 ska ingen
utdelning ske

·
Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

·
Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra
ledamöter enligt följande - Thomas Edselius, Stephan Knowles, Fredrik
Wallstén och Tobias Beckman samtliga omval. Thomas Edselius
fortsätter som ordförande.

·
Stämman beslutade om omval revisorsfirma av Ericsson & Lejonhird
revisionsbyrå AB med huvudrevisor Camilla Malmgren.

·
Stämman beslutade enligt styrelsen förslag att ersättning om ett halvt
prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2017. Till
styrelseordförande skall ett prisbasbelopp utgå. Detta avser
ledamöter som ej är anställda av Bolaget. Stämman beslutade att
revisor ska arbeta enligt godkänd räkning.

·
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare enligt styrelsen förslag. Stämman beslutade att
bemyndiga styrelsen enligt styrelsens förslag.

·
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till kommande
årsstämma besluta om nyemissioner om upp till vad bolagsstämman
begränsar med eller utan aktieägares företrädesrätt. Betalning kan
ske genom apport, kvittning eller kontant. Motivet Bemyndigandet
avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där
betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler
och/eller teckningsoptioner. Samt möjliggöra för bolaget genom
teckningsoptioner att skapa förutsättningar för att rekrytera och
behålla kompetenta personer.

· Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till
årsstämman, se bolagets hemsida, www.transiro.com, eller under
nyheter på NGMs hemsida.

Styrelsen Transiro Int AB
För mer information, vänligen kontakta Bolaget på:

VD Transiro - Tobias Beckman
Telefon: 08-684 284 01
E-post: tobias.beckman@transiro.com

Styrelseordförande Transiro - Thomas Edselius
Tel: 0730-911 211
E-post: ir@transiro.com

Om Transiro
Transiro utvecklar molnbaserade produkter som hjälper företag inom
transport att stärka sina affärskritiska processer. Genom att
visualisera och hantera fordon på ett mer effektivt sätt sparar
Transiros kunder tid, resurser och miljö. Bred funktionalitet
inklusive stöd för e-commerce och mobila enheter gör att Transiro
ersätter transportföretagens behov av flera olika system. Med teknik
i framkant och ständig innovation levererar Transiro morgondagens
transportlösningar - idag. Mer information om bolaget finns på
www.transiro.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transiro-int-ab/r/kommunike-fran-arsstamman-20...
http://mb.cision.com/Main/15079/2269792/677173.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.