Du är här

2018-08-29

Transiro Int AB: Transiro Int. AB: Halvårsrapport 1 2018

VD har ordet

Efter den varmaste sommaren på mycket länge är vi nu tillbaka med
fullt fokus på försäljning av de produkter vi utvecklat och
uppdaterat under våren och sommaren. Under mars och april träffade vi
flera kunder verksamma inom segmentet beställningsbuss/turisttrafik
som visade stort intresse i våra produkter men samtidigt uttryckte
att ett antal funktioner saknades för att ett byte till Transiros
system skulle vara möjligt. Vi lyssnade in, satte en produktplan och
intensifierade utvecklingen för att möta kraven. Den första
uppdateringen av mjukvaran för vår produkt Fleet Management Tool
(FMT) lanserades och en första kundinstallation är planerad att
påbörjas inom kort för en av de kunder som tidigare signerat avtal
med oss. En andra mjukvarurelease planeras till Q4 2018 med
funktionalitet att hantera busschaufförernas arbetstid och löner.

Under våren och sommaren har vi också intensifierat utvecklingen av
vårt Taxisystem, CTM - Complete Taxi System. Med det kommer möjlighet
till att boka taxi online, hantera trafikledning, ett
rapporteringsverktyg samt en taxiförarapp. Att expandera in mot
taxibranschen har länge varit att långsiktigt mål för bolaget.
Anledningen till att utvecklingen prioriterats nu under våren och
sommaren är dels att Green Apple Cab med sina 60 bilar var beredda
att påbörja ett fullskaligt test, samt att vi sett en stor
efterfrågan från Sydostasien. Fas 2 av CTM, vilken består av en
resenärsapp, integrering mot taxameter samt en helautomatisk
bokningslösning, är under utveckling och planeras vara klar under Q4
2018.

Under sommaren kunde vi också meddela att vi vann upphandlingen av
Pulo Gebang i Jakarta, Sydostasiens största bussterminal. Vårt
uppdrag där har varit att digitalisera terminalen med hjälp av vår
långa erfarenhet inom mjukvara för transportindustrin. Vi har
levererat system för att kontrollera in- och utpassager från
terminalen med RFID-kort samt implementerat digital kontroll och
planering över samtliga busslinjer. Ytterligare har vi integrerat
fordonskontroll där vi säkerställer att bussen är godkänd att köra
innan den lämnar terminalen. Nästa fas i Jakarta är att offerera vårt
system till de resterande 23 bussterminalerna. Den upphandlingen
förväntas äga rum under Q2 2019.

Sedan en tid tillbaka har vi även en stark närvaro i Manila där vi,
som vi tidigare kommunicerat, påbörjat produktoffereringar.
Upphandlingarna är stora och det har tagit längre tid till beslut än
vad vi kunnat estimera. Jag själv har varit på plats i Manila och
träffat flera bolag vi offererat till för att säkerställa att
processerna rör sig framåt och det finns ett stort behov och mycket
entusiasm kring vårt produkterbjudande.

Det gångna halvåret har vi även sett över våra kostnader och i samband
med det flyttat till mindre lokaler samt reducerat personalstyrkan.
Den ordinarie bolagsstämman i maj har också röstat fram en ny
styrelse och jag ser fram emot att tillsammans med dem fortsätta den
resa vi påbörjat.

Johan Eriksson

Verkställande Direktör Transiro Int AB

Finansiell översikt

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR HALVÅRET 2018

Totala intäkter uppgick till 3,3 MSEK (2,7)

Rörelseresultatet uppgick till -3,2 MSEK (-1,5)

Periodens resultat uppgick till -3,3 MSEK (-1,5)

Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK (-0,13)

Siffror inom parentes avser det första halvåret 2017.

BOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL TVÅ 2018

Totala intäkter uppgick till 2,3 MSEK (1,3)

Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-0,9)

Periodens resultat uppgick till -1,7 MSEK (-0,9)

Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,08)

Siffror inom parentes avser kvartal 2 2017

ANTAL AKTIER

Bolaget har per 2018-06-30, 28 732 669 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport tre 2018 2018-11-02

Bokslutskommuniké 2018 2019-02-28

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2018.01.01 - 2018.06.30)

·
I februari 2018 utsåg styrelsen Johan Eriksson ny VD för Transiro Int.
AB

·
Transiro Int AB avslutade i april 2018 sin företrädesemission för
befintliga aktieägare. Emissionen blev övertecknad och tillför
bolaget drygt 7,4 miljoner kronor före emissionskostnader.

·
Transiro vann första upphandlingen för Jakarta Stad efter att med
lyckat resultat ha avslutat det pilotprojekt som bolaget inledde i
juni 2017 för en av sydostasiens största bussterminaler, Pulo Gebang.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN EFTER RAPPORTPERIODENS
UTGÅNG

·
Transiro har skapat ett nytt affärsområde i samband med lansering av
nytt system för taxiverksamhet.

Denna information är sådan information som Transiro Int AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande
den 29 augusti 2018.

VD Transiro Int. AB, Johan Eriksson

Tel: +46 70 372 8217
E-post: johan.eriksson@transiro.com

About us

Transiro develops cloud-based products that help companies in the
transport industry to strengthen their critical business processes.
By visualizing and managing vehicles more efficiently, Transiro helps
customers save time, resources and on is environment friendly. A
broad functionality, including support for e-commerce and mobile
devices, allows Transiro to replace the need of multiple systems
within the transport business. With leading-edge technology and
constant innovation, Transiro delivers tomorrow's transport solutions
- today.

More information about the company is available at www.transiro.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transiro-int-ab/r/transiro-int--ab--halvarsrap...
http://mb.cision.com/Main/15079/2603571/899435.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.