Du är här

2014-04-29

Transmode AB: Delårsrapport januari-mars 2014

Stockholm, Sverige - 29 april 2014

Januari-mars 2014

* Intäkterna uppgick till 231,3 MSEK (240,3), vilket motsvarar en minskning
med 3,8 procent eller med 6,9 procent justerat för valutakursförändringar.
* Rörelseresultatet uppgick till 21,5 MSEK (41,1) vilket motsvarar en
rörelsemarginal på 9,3 procent (17,1).
* Periodens resultat uppgick till 18,6 MSEK (31,9).
* Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,67 SEK (1,15).
* Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,6 MSEK (59,7).

VD-kommentar: Tydlig strategi för lönsam tillväxt
Intäktsvolymerna på vår största marknad EMEA, var stabil under årets första
kvartal. Fortsatt låga volymer i Americas påverkade våra sammantagna intäkter
som uppgick till 231 MSEK. Detta var bättre än närmast föregående kvartal,
men något lägre jämfört med motsvarande kvartal förra året. Bruttomarginalen
var fortsatt god och lägre kostnader jämfört med föregående kvartal bidrog
till att rörelsemarginalen blev 9,3 procent.

Jag har en fortsatt positiv syn på vår marknad, även om tillväxten kan variera
mellan enskilda kvartal och regioner. För att vi ska kunna utnyttja
marknadsmöjligheterna bättre och öka vår egen tillväxttakt och lönsamhet,
fortsätter vi att implementera ett antal initiativ inom ramen för vår
strategi.

För att expandera utanför Europa kombinerar vi affärsutveckling mot befintliga
kunder, bearbetning av nya kunder med en ökad satsning på partners. Allt
detta sker inom ramen för den regionala försäljningsorganisation, som vi
introducerade under förra året. Våra partners är en viktig kanal för att nå
företagskunder och mindre operatörer. Vi arbetar både med att utveckla
relationerna med befintliga partners och att rekrytera nya.

Samtidigt för vi diskussioner med flera stora kunder kring olika
nischapplikationer som till exempel Mobile Fronthaul och passiv optisk
infrastruktur för att på så sätt utnyttja våra produkters flexibilitet för
att ta oss in i nya kundsegment.

Vår ambition är att vi ska leda integrationen av Ethernet-funktionalitet i
paketbaserade optiska nät. Under första kvartalet lanserade vi flera nya
produkter. Den nya lager 2 Ethernet-muxpondern för 100 gigabit per sekund är
den första i sitt slag på marknaden.

Under kvartalet lanserade vi också en ny generation kompakta produkter. De så
kallade "Hex-korten" gör våra lösningar både mera kostnadseffektiva och
konkurrenskraftiga när det gäller kritiska egenskaper som storlek och
energiförbrukning.

Den marknad som vi verkar på har fortsatt stark underliggande tillväxt
framförallt drivet av videotrafik och många av våra kunder nämner
trafikökningar om 40-50 procent per år. Våra produkter, baserade på WDM- och
Ethernetteknologi i kombination med fiber löser kundernas kapacitetsbehov.
Det finns inga tecken på att de underliggande drivkrafterna har förändrats
och våra kunders långsiktiga investeringsbehov är därmed fortsatt stort.

Jag känner mig trygg med att vår tillväxtstrategi med fokus på geografisk
expansion, innovativa produkter och effektivit verksamhet kommer att ge
utdelning. Vi har en stark finansiell ställning, tydliga finansiella mål och
är väl positionerade för fortsatt lönsam tillväxt

Karl Thedéen, Verkställande direktör

Den kompletta delårsrapporten finns som bilaga via länken i slutet av
pressmeddelandet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transmode AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 29 april 2014 klockan 08:00.

Inbjudan till press- och analytikerkonferens
Transmode AB bjuder in till en telefonkonferens (på engelska) för media,
investerare och analytiker den 29 april klockan 09:00 där VD Karl Thedéen och
CFO Johan Wilsby presenterar och kommenterar delårsrapporten.

För att delta i telefonkonferensen, ring +44 (0)203 1940552, alternativt det
svenska numret
+46 (0)8 50556483, och uppge "Transmode telefonkonferens" några minuter före
utsatt starttid. Konferensen och presentation kan även följas live på
Transmodes
hemsida:http://www.transmode.com/sv/investerare/rapporter/delarsrapporter.

För ytterligare information kontakta:
Ola Elmeland
Vice President Marketing&Communications
Transmode Systems AB
Telephone: +46 8 506 882 71
Email:ola.elmeland@transmode.com

Om Transmode
Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som
gör det möjligt för fasta ochmobilanätoperatörer att kostnadseffektivt
hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i
video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska
höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video-
och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och
funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på
våglängdsmultiplexering (Wavelength Division Multiplexing eller WDM) och
transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes"Native Packet Optical
2.0"-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av
kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg
strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX,
Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 45 000
system hos fler än 550 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer,
Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över
50 länder över hela världen.
För ytterligare information om Transmode, besökwww.transmode.com

Delårsrapport januari-mars 2014
http://hugin.info/134733/R/1780776/608968.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Transmode via Globenewswire

HUG#1780776

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.