Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-10

Transmode: Kommuniké från Transmode AB:s årsstämma den 10 april 2014

Stockholm, Sverige -10 april 2014

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och
koncernen för verksamhetsåret 2013.

Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till
aktieägarna med 6,50 kronor per aktie, varav 1,80 kronor utgör ordinarie
utdelning och 4,70 kronor utgör extra utdelning. Som avstämningsdag för
utdelningen fastställdes tisdagen den 15 april 2014. Utdelningen beräknas att
utbetalas tisdagen den 22 april 2014.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Ordinarie styrelseledamöterna Torbjörn Nilsson, Helena Nordman-Knutson, Tom
Nyman, Axel Roos, Kevin Taylor, Gerd Tenzer och Roland Thornton omvaldes.

Årsstämman omvalde Tom Nyman till styrelseordförande.

Revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att till revisor
för tiden intill slutet av årsstämman 2015 välja om PwC, med huvudansvarig
revisor auktoriserad revisor Johan Engstam.

Styrelsearvode

Styrelsens arvode fastställdes till 1 775 000 kronor, vilket är oförändrat
från föregående år, i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvodet
fördelas enligt följande: 325 000 kronor till ordföranden,

200 000 kronor vardera till Torbjörn Nilsson, Helena Nordman-Knutson och Axel
Roos, 250 000 kronor till Gerd Tenzer och 300 000 kronor vardera till Kevin
Taylor och Roland Thornton. Därutöver kan ett arvode om sammanlagt 180 000
kronor utgå för utskottsarbete.

Valberedning

Årsstämman godkände det förslag som lagts fram avseende valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med
vad som fastställdes av årsstämman 2013.

Incitamentsprogram

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till långsiktigt
incitamentsprogram. Programmet innebär inrättandet av ett långsiktigt
aktiesparprogram omfattande samtliga cirka 300 anställda inom Transmode och
kan innebära en maximal tilldelning om 136 457 aktier. Anställda som väljer
att delta i programmet kommer, förutsatt att de gör en personlig investering
i aktier i Transmode (s.k. sparaktier), att vederlagsfritt tilldelas aktier i
Transmode (genom s.k. matchningsaktierätter och prestationsbaserade
aktierätter) cirka tre år efter investeringen, förutsatt att vissa villkor är
uppfyllda.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga
styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier på NASDAQ OMX
Stockholm, motsvarande högst 1 procent av samtliga aktier i bolaget, samt om
överlåtelse av högst 136 457 egna aktier till deltagare i programmet.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Transmode AB ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades
för offentliggörande den 10 april 2014 klockan 11:30.

För ytterligare information kontakta:

Ola Elmeland
Vice President Marketing&Communications
Transmode Systems AB
Telephone: +46 8 506 882 71
Email:ola.elmeland@transmode.com

Om Transmode

Transmode är en global leverantör av paketbaserade optiska nätlösningar som
gör det möjligt för fasta ochmobilanätoperatörer att kostnadseffektivt
hantera de ökande kapacitetsbehov som skapas av den snabba tillväxten i
video- och datatrafik. Bolagets lösningar ingår i nästa generations optiska
höghastighetsnät som stödjer tjänster som fast och mobilt bredband, video-
och molntjänster. Transmodes lösningar ökar kapaciteten, flexibiliteten och
funktionaliteten i metronät och regionala nät och är baserade på
våglängdsmultiplexering(Wavelength Division Multiplexing eller WDM)och
transporttekniker som till exempel Ethernet. Transmodes"Native Packet Optical
2.0"-arkitektur skapar viktiga fördelar för kunder i form av
kostnadseffektiva Ethernet-tjänster, extremt låg fördröjning, låg
strömförbrukning och framtidssäker nätdesign.

Transmode har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX,
Stockholm (TRMO). Sedan år 2000 har företaget installerat mer än 45 000
system hos fler än 550 fasta och mobila teleoperatörer, kabelteveoperatörer,
Internetleverantörer samt större företag och offentliga förvaltningar i över
50 länder över hela världen.

För ytterligare information om Transmode, besökwww.transmode.comPressmeddelande PDF
http://hugin.info/134733/R/1776130/605906.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Transmode via Globenewswire

HUG#1776130

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.