Du är här

2018-08-16

Transtema: Transtema Group AB - Halvårsrapport 2018

1 januari - 30 juni 2018

FÖRSTA HALVÅRET 2018 I SAMMANDRAG

· Nettoomsättningen uppgick till 348,4 Mkr (333,0) vilket motsvarar
en ökning på 5 %.

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,4 Mkr
(34,3), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -0,4 % (10,3 %). Det
svaga resultatet förklaras främst av en ovanligt sträng vinter samt
projektstopp initierat av en av Transtemas största kunder.

· Rörelseresultatet uppgick till -12,2 Mkr (27,4).
· Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick
till -11,2 Mkr (20,3) vilket motsvarar ett resultat per aktie före
utspädning om -0,52 kr/aktie (1,03).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -38,3 Mkr
(-46,1), främst förklarat av det negativa resultatet, betald
inkomstskatt, längre betalningstider hos en av Transtemas största
kunder samt rörelsekapitalförändringar.

ANDRA KVARTALET 2018 I SAMMANDRAG

· Nettoomsättningen uppgick till 171,5 Mkr (227,5) vilket motsvarar
en minskning på 25 %. Minskningen förklaras i huvudsak av fortsatt
projektstopp från en av Transtemas större kunder och därmed
omsättning hos koncernens större nätbyggarbolag.

· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,6 Mkr
(29,1), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -0,9 % (12,8 %). Det
svaga resultatet förklaras delvis av den ovanligt stränga vintern som
påverkade även det andra kvartalet samt projektstopp initierat av en
av Transtemas största kunder.

· Rörelseresultatet uppgick till -7,0 Mkr (24,9).
· Nettoresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick
till -6,0 Mkr (18,7) vilket motsvarar ett resultat per aktie före
utspädning om -0,28 kr/aktie (0,95).

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,1 Mkr
(-54,4), främst förklarat av det negativa resultatet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· 2 juli 2018 - Bearcom AB, ett helägt dotterbolag till Transtema
Group, har slutit avtal kring en avyttring av bolagets kundstock
omfattande telefoni- och internettjänster genom en inkråmsaffär.

· 11 juli 2018 - Transtema har ingått avtal om förvärv av Ericsson
Local Services AB, Ericssons fältserviceverksamhet i Sverige.
Förvärvet finansieras genom en förvärvskredit samt en
företrädesemission som förväntas slutföras under andra halvåret 2018.

· 30 juli 2018 - Konkurrensverket godkänner Transtemas förvärv av
LSS.

· 9 augusti 2018 - Transtema Group AB kallar till extra bolagsstämma
10 september 2018 för att besluta om företrädesemission i samband med
förvärvet av LSS.

Den fullständiga rapporten är bifogad detta pressmeddelande och finns
tillgänglig på
www.transtemagroup.se/sv/investerare/finansiella-rapporter.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Transtema Group skall
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2018.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank (tfn 08-463 80 00).

Göteborg 16 augusti 2018

Magnus Johansson, Verkställande Direktör
Transtema Group AB
Org.nr. 556988-0411
EA Rosengrens gata 31
Västra Frölunda
Tel: 031-746 83 00
www.transtemagroup.se

För eventuella frågor kontakta:
Magnus Johansson, CEO, 031-746 83 00
John Afzelius, CFO, 031-746 83 00

OM TRANSTEMA GROUP AB (PUBL)
Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder
tjänster och produkter inom Kommunikationsinfrastruktur. Transtemas
kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt
större företag. Koncernen är organiserad i två affärsområden; Nät,
som konstruerar och bygger kommunikationsnät och Teknik, som
designar, ny- och utbygger nätelektronik och aktiv
kommunikationsutrustning. Transtema Group AB omsatte 970 Mkr år 2017.
Antal anställda i koncernen är ca 355. Transtema Group AB är listat
på Nasdaq First North med tickern TRANS.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/transtema/r/transtema-group-ab---halvarsrappor...
http://mb.cision.com/Main/12363/2593298/892035.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.