Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-20

TRELLEBORG: Kvartalsrapport april-juni 2017

"Fortsatt god marknadsutveckling"

"Under årets andra kvartal ökade försäljningen med 26 procent, varav
förvärvade enheter bidrog med 20 procentenheter. Den organiska
försäljningen ökade med 3 procent. Exklusive projektaffärer, vilka
främst består av offshore olja- & gasrelaterade verksamheter som
befinner sig i en tuff marknadssituation, ökade den organiska
försäljningen med 5 procent, påverkad av en förbättrad efterfrågan
inom flertalet marknadssegment och i samtliga geografiska regioner.

Generell industri fortsätter att utvecklas väl i samtliga regioner,
och i Asien noterade vi en fortsatt mycket god organisk utveckling.
Efterfrågan på våra däck till såväl jordbrukssektorn som till
industri- och entreprenadmaskiner fortsätter att växa. Efter att
priserna på flertalet råmaterial dramatiskt skjutit i höjden under
ett antal månader har de därefter fallit tillbaka till ungefär samma
nivå som under förra sommaren. Vår premiumpositionering har begränsat
den påverkan dessa turbulenta rörelser har haft på vårt resultat. Vi
fortsätter att arbeta med att kompensera oss prismässigt, och
utfallet framöver beror i mångt och mycket på hur aktörer i olika
marknadsled agerar.

Vår verksamhet inom olja & gas upplever en fortsatt svag marknad,
vilket främst påverkar affärsområdet Trelleborg Offshore &
Construction som gjorde en mindre förlust i kvartalet.
Marknadssituationen är likvärdig med det första kvartalet, där de få
projektaffärerna som finns utestående är utsatta för en kraftig
prispress. Dock har denna verksamhet endast haft en mindre påverkan
på vårt kvartalsresultat ur ett koncernperspektiv. Vi fortsätter att
anpassa olja- & gasverksamheten till den lägre aktiviteten, och
arbetet syftar till att bygga en långsiktigt attraktiv struktur som
ska stå redo när marknadsutsikterna förbättras.

Vi har genomfört en rad förvärv under det senaste året och vi lägger
mycket tid och kraft på att säkerställa att integrationen av dessa
nya enheter sker på ett långsiktigt och strukturellt riktigt sätt.
Det kan medföra att vi i enskilda kvartal väljer att ta kostnader som
syftar till att utvinna synergier och därmed ge utrymme för bättre
resultat imorgon. Det är också av största vikt att vi under
integrationsarbetet ser till att inte förlora fokus på det dagliga
säljarbetet, och där anser jag att vi har varit framgångsrika.

Vi har pratat mycket om digitalisering på senare tid, och jag kan inte
nog understryka hur viktigt det är att vi ligger i framkant inom vår
industri för att möta de förändringar som ny teknologi leder till i
hur vi gör affärer med kunder. Ett nyckelord vi använder internt är
enkelhet. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra kunder att
göra affärer med Trelleborg. Om vi dessutom kopplar det till våra
starka nischpositioner, och fortsätter att erbjuda högsta
produktkvalitet och smartaste helhetslösningar, så går vi som koncern
en spännande framtid till mötes.

Sammanfattningsvis har vi under kvartalet sett en generellt förbättrad
efterfrågesituation i flertalet av våra segment. För det tredje
kvartalet blir vår samlade bedömning att efterfrågan kommer vara i
nivå med årets andra kvartal. Vi fortsätter att följa den ekonomiska
utvecklingen noga och har god beredskap att hantera skiftande
marknadsförhållanden", säger VD och koncernchef Peter Nilsson.

Andra kvartalet 2017

Nettoomsättningen under andra kvartalet 2017 ökade med 26 procent och
uppgick till 8 265 MSEK (6 544). Den organiska försäljningen ökade
med 3 procent. Exklusive projektleveranser var motsvarande ökning 5
procent.

Strukturella förändringar bidrog positivt med 20 procent på
nettoomsättningen, där förvärvet av CGS förklarar merparten av
ökningen.

EBIT exklusive jämförelsestörande poster ökade med 21 procent till 1
089 MSEK (899). Detta motsvarar en EBIT-marginal om 13,2 procent
(13,7).

Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -76 MSEK (-107), i
linje med tidigare kommunikation.

Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exklusive
jämförelsestörande poster uppgick till 2,92 SEK (2,31), en ökning med
26 procent.

För andra kvartalet 2016 ingick resultat efter skatt för avvecklade
verksamheter avseende Vibracoustic om 4 369 MSEK.

Det operativa kassaflödet uppgick till 1 096 MSEK (835), en ökning med
31 procent. Kassakonverteringen för senaste 12-månadersperioden
uppgick till 98 procent (83).

Marknadsutsikter för tredje kvartalet 2017
Efterfrågan bedöms vara i nivå med andra kvartalet 2017, justerat för
säsongsmässiga variationer.

Marknadsutsikter från kvartalsrapporten den 27 april 2017 för andra
kvartalet 2017

Efterfrågan bedöms vara i nivå med, eller något högre, jämfört med
första kvartalet 2017, justerat för säsongsmässiga variationer.

För ytterligare information kontakta:
Media: Presschef Karin Larsson, 0410 67015, 0733 747015,
karin.larsson@trelleborg.com

Investerare/analytiker: IR-chef Christofer Sjögren, 0410 67068, 0708
665140, christofer.sjogren@trelleborg.com

Denna information är sådan information som Trelleborg AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2017 kl.
07:45 CET.

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar
som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande
miljöer. De innovativa lösningarna accelererar kundernas utveckling
på ett hållbart sätt. Trelleborgkoncernen omsätter 31 miljarder
kronor på årsbasis och har verksamhet i ett 50-tal länder. Koncernen
består av fem affärsområden: Trelleborg Coated Systems, Trelleborg
Industrial Solutions, Trelleborg Offshore & Construction, Trelleborg
Sealing Solutions och Trelleborg Wheel Systems, samt verksamheterna
Rubena och Savatech. Trelleborgaktien har sedan 1964 varit noterad på
börsen, och listas på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

www.trelleborg.com
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/trelleborg/r/kvartalsrapport-april-juni-2017,c...
http://mb.cision.com/Main/584/2314522/702594.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.