Du är här

2018-08-28

True Heading: Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2018 True Heading AB (publ)

HALVÅRSRAPPORT 28 AUGUSTI 2018

BOLAGET I KORTHET

· Nettoomsättning för bolaget första halvåret, 4 199 kSEK (5 712
kSEK)

· Resultat före skatt för bolaget första halvåret, -2 422 kSEK (- 3
056 kSEK)

· Tidigare dotterbolaget Seapilot erhåller uppköpserbjudande från
FLIR vilket skulle innebära en kapitalisering av True Heading på 14,2
MSEK.

· True Heading får ytterligare order från Lockheed Martin.
Våren har handlat om att behålla marknadsandelar hos inarbetade
försäljningskanaler och i att fortsätta utveckling och förbättring av
nuvarande produktutbud. Ett stort fokus har legat på att få den
annonserade affären mellan FLIR och tidigare dotterbolaget SEAPILOT
klar då detta också kraftigt skulle gynna företaget genom en
återbetalning av skulder på motsvarande 14,2 MSEK. Detta har tagit en
stor del av våra tillgängliga resurser i anspråk för genomförandet,
vilket gjort att viss övrig verksamhet inte kunnat prioriteras i den
omfattning som skulle kunna önskats.

Produktionsproblem med våra nya produkter, framförallt GPS kompasser
har försenat introduktion och leveranser av produkterna. AIS
försäljningen till våra inarbetade kunder har dock gått över
förväntan och visat bättre volymer än något tidigare år.
Nyförsäljningen har dock kunnat ske i den utsträckning vi önskat.
Stora, viktiga kunder som Lockheed Martin fortsätter att vara en
betydande beställare och i dagsläget finns offertförfrågningar på ett
värde av 1,4 MSEK för leverans inom en 12 månaders period.

Ett omfattande produktutvecklingsprojekt har också satts igång med mål
att kunna vara genomfört inom 18 månader. Detta för att möta en
ökande marknad i Sverige och omvärlden för nya och innovativa
produkter där AIS teknik används.

Bolaget har påbörjat en rekrytering av ny VD och vi hoppas att kunna
slutföra detta inom kvartal 3. I samband med detta kommer också
försäljningsorganisationen att tillföras nya resurser. I och med att
SEAPILOT lämnar och tas över av FLIR finns inte behov av den yta vi
har idag, bolaget kommer därför att flytta till mindre och mer
ändamålsfulla lokaler. Den nuvarande hyreskostnaden kan därmed
halveras.

Resultatet för halvåret är bättre i jämförelse med samma period 2017
med en omsättning 1,5 MSEK lägre. Detta beror framförallt på de
leveransproblem som funnits. Avseende resultatet skall också beaktas
de kostnader på närmare 500 kkr för skiljenämndsförfarandet mot FMV
vilket tillsammans med kostnader för försäljningen av Seapilot i
kvartal 2 påverkar resultatet negativt. Vi ser positivt på framtiden,
resultatet går åt rätt håll och vår målsättning är att nå ett
positivt eller noll resultat inom ett år.

I övrigt se bifogad rapport

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail:
anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 augusti 2018.

True Heading AB (publ), listat på Spotlight är idag världsledande inom
navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). True
Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser,
sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig
del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering,
upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en
viktig del i navigering.

För mer information se www.trueheading.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/true-heading/r/halvarsrapport-1-januari---30-j...
http://mb.cision.com/Main/11598/2602370/898757.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.