Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-14

TYSKLAND: SÄNKER TILLVÄXTPROGNOS FÖR 2019 - IFW

STOCKHOLM (Direkt) Det tyska Kiel-baserade ekonomiska institutet, IfW, sänker
sin prognos för den tyska BNP-tillväxten i år från 1,8 till 1,0 procent, men
låter prognosen för nästa år ligga stilla på 1,8 procent.

Ekonomerna konstaterar i sin senaste konjunkturprognos att Tysklands ekonomi
visar tydliga inbromsningssignaler och att skälen till det är årets svaga
inledning för industrin, politisk osäkerhet, handelskonflikter och oklarheter
kring Kinas ekonomi.

Ingenting talar dock för närvarande för en abrupt nedgång i ekonomin eller för
att Tyskland skulle vara på väg in i en lågkonjunktur, enligt IfW.

Läget på arbetsmarknaden väntas förbli stabilt och såväl privat som offentlig
konsumtion bidrar till att stimulera konjunkturen.

Kraftigt stigande löner, samt en rad skattesänkningar och utvidgning av
statliga förmåner bedöms leda till att de tyska hushållens disponibla
inkomster ökar nästan 3,5 procent i år och nästa år.

IfW-ekonomerna konstaterar att de externa faktorerna, som ökad politisk
osäkerhet har belastat den tyska exporten samtidigt som företagens
investeringsvilja har försämrats trots fortsatt hög kapacitetsutnyttjande.
Dessutom verkar kapacitetsflaskhalsar hindra produktionen.

"Till exempel har andelen företag som klagar över produktionsstörningar på
grund av brist på kompetens och material legat på en ovanligt hög nivå under
en tid", skriver ekonomerna.

Under 2020 väntas den tyska BNP-tillväxten öka med 1,8 procent, främst på
grund av ett betydligt högre antal arbetsdagar, medan tillväxten i stort
väntas fortsätta att växla ner. Mot bakgrund av detta kommer överskotten av
de offentliga budgetarna att minska avsevärt och 2020 kommer en strukturell
budgetbalans att uppnås, enligt IfW.

I sin konjunkturrapport har ekonomerna gjort beräkningar med en "syntetisk
dubbelgångare" (där Sverige är ett av länderna i kontrollgruppen), för att
räkna ut hur den faktiska utvecklingen för industriproduktionen i Tyskland
varit de senaste åren.

Från och med andra kvartalet 2018 sjönk industriproduktionen i Tyskland, men i
kontrollgruppen fortsatte industriproduktionen dock att öka. Resultaten visar
därför ett märkbart inflytande från engångsfaktorer på den tyska
industriekonomin (övergången till ny utsläppsstandard som påverkade
bilindustrin, ovanligt lågt vattenstånd i Rehn, samt produktionsstörningar i
läkemedelsindustrin).

Både under tredje och fjärde kvartalet var tillväxten för den faktiska
industriproduktionen cirka 2 procentenheter lägre än den för den "syntetiska
dubbelgångaren".

Om engångsfaktorerna räknas bort skulle den tyska industriproduktionen under
2018 ökat med omkring 3,2 procent, enligt IfW:s beräkningar, inte med 1,2
procent som den offentliga statistiken angav.

Enbart sett till fordonsindustrin så skulle produktionen, enligt de syntetiska
värdena, ha ökat med 3,8 procent i Tyskland i fjol om engångseffekterna
förknippade med omställningsproblemen till den nya utsläppsstandarden räknas
bort, inte sjunkit med 1,6 procent, enligt den officiella datan.

IfW räknar med att bilproduktionen i Tyskland under första halvåret kommer att
återhämta sig från nedgången förra året, trots att den föll betydligt i
januari.

De noterar att aktuell statistik från Tysklands bilindustri visar på en
märkbar ökning i februari.

"Det är dock inte sannolikt att produktionen kommer att ta ordentlig fart
under årets lopp eftersom den ekonomiska miljön nu har försämrats. Mot
bakgrund av detta förutser vi för närvarande inte omfattande
infångningseffekter med avseende på den produktion som misslyckades
föregående år, särskilt när orderingången för fordonstillverkare endast har
ökat något", skriver IfW i sin prognos.

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.