Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-28

Umida Group AB (publ): Delårsrapport januari-juni 2018

Umida ökar nettoomsättningen med 32% under andra kvartalet

Kvartalet i korthet

Kvartalet i siffror apr-jun 2018 apr-jun 2017
Nettoomsättning (KSEK) 20 036 16 078
Nettoomsättning exkl punktskatter (KSEK) 13 382 10 158
Rörelseresultat (KSEK) -3 842 -3 933
Resultat (KSEK) -4 180 -3 974
Resultat per aktie (SEK) -0,36 -0,41
Eget kapital per aktie (SEK) 1,98 3,71

Viktiga händelser under och efter kvartalet

· Bolagets nettoomsättning exkl punktskatter ökade med 32% jämfört
med föregående år.

· Försäljningen av egna varumärken ökade med 52%, genom framför allt
Motörhead och Sweden Rock Festival från Brands for Fans förvärvet,
samt tillskottet Casana Tonic.

· Ökade marknadsinvesteringar i egna varumärken om ca MSEK 0,9 inför
sommarens högsäsong påverkar periodens resultat men ger långsiktiga
positiva effekter.

· Under andra kvartalet vann Umida totalt fem upphandlingar på de
nordiska monopolen, vilket motsvarar en estimerad nettoomsättning om
totalt ca MSEK 5,5 under en 12 månaders period.

· Flera nya Brands For Fans produkter har lanserats och en
tillväxtplan för Motörhead varumärket har tagits fram.

· Samarbetetmed Alfons Walcher Estates Distillery avseende import
och försäljning av Biostilla gin på den svenska marknaden har
avslutats. Umida kommer istället att fokusera på försäljning av
Brands For Fans gin-produkter och lansering av ett eget gin
varumärke.

· Nyheten Casana Tonic har tagit en bra position på marknaden och
sålt över 300.000 burkar t.o.m. juli månad.

Halvåret i korthet

Halvåret i siffror jan-jun 2018 jan-jun 2017
Nettoomsättning (KSEK) 34 398 31 019
Nettoomsättning exkl punktskatter (KSEK) 23 283 19 655
Rörelseresultat (KSEK) -9 667 -6 438
Resultat (KSEK) -10 156 -6 491
Resultat per aktie (SEK) -0,87 -0,66
Eget kapital per aktie (SEK) 1,98 3,71

VD kommentar

Bolagets långsiktiga mål ligger fast och vi arbetar målmedvetet med
att skapa organiskt tillväxt i vår egen portfölj, ta in lönsamma
legoproduktionsuppdrag samt aktivt identifiera och inleda
diskussioner med potentiella uppköpskandidater för att nå målet om
MSEK 300 i omsättning år 2020.

Under andra kvartalet ökade bolagets totala omsättning med 32% jämfört
med föregående år. Umidas egen portfölj med varumärken där vi har hög
bruttomarginal ökade med drygt 50%. Vi har med andra ord haft en
mycket positiv utveckling av bolagets egen produktportfölj under
perioden, framförallt drivet av förvärvet Brands for Fans och
lanseringen av Casana Tonic. Under det senaste kvartalet har vi
intensifierat våra marknadssatsningar och investerat mångdubbelt mer
än tidigare bakom våra prioriterade varumärken, såsom LACKS!, Casana
och Brands For Fans portföljen. Vår nyhet för året, Casana har tagit
en bra position på marknaden och sålt mycket bra under framförallt
juni-juli mycket tack var sommarens fina väder.

Ökade investeringar i marknadsföring av Umidas varumärken är avgörande
för att bygga en stark portfölj, skapa organisk tillväxt och en
långsiktig hållbar affär. De ökade investeringarna har dock haft en
negativ resultatpåverkan under perioden. Rörelseresultatet under
andra kvartalet är fortsatt negativt men en liten förbättring
gentemot föregående år. På grund av den säsongsvariation vi har i vår
egen portfölj räknar vi med en stärkt lönsamhet och ett positivt
resultat under andra halvåret där framförallt kvartal fyra skall
generera god lönsamhet.

Innovation står högt upp på bolagets agenda och vi jobbar intensivt
och målmedvetet med både produkt- och smakutveckling, vilket löpande
genererar tydliga resultat. Under maj-juni har vi vunnit totalt 5
upphandlingar på de nordiska monopolen och vi har även fått centrala
listningar på Coop och Bergendahls för en stor del av vårt
alkoholfria glöggsortiment. På spritsidan har vi stor potential att
växa med Motörhead som varumärke genom nya produkter och på nya
marknader, samt med ett eget gin varumärke.

Även om vi har lyckats skapa en stark organisk tillväxt så behöver vi
komplettera verksamheten med ett eller flera förvärv för att nå både
en volym och omsättning varifrån vi kan driva en långsiktig och
lönsam tillväxt. Vi letar ständigt och proaktivt efter intressanta
förvärvskandidater och hoppas kunna genomföra åtminstone ett nytt
förvärv innan årsskiftet. Nya samarbeten och nya affärer ligger högt
på min agenda och jag har för avsikt att ta oss in på den volymdrivna
och lönsamma vinmarknaden mot slutkonsument i syfte att utveckla vår
portfölj ytterligare, jämna ut säsongsvariationerna och driva lönsam
tillväxt även i det segmentet.

Katarina Nielsen
VD, Umida Group AB

För ytterligare information vänligen kontakta:

Katarina Nielsen

Verkställande direktör
Umida Group AB (publ.)

Telefon: +46 (0)70 759 08 90

Om Umida Group AB (publ)

Umida Groups affärsidé är att importera, producera, marknadsföra och
sälja en egen produktportfölj med alkoholhaltiga drycker, alkoholfria
alternativ och matlagningsprodukter, samt att erbjuda legoproduktion.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/umida-group-ab--publ-/r/delarsrapport-januari-...
http://mb.cision.com/Main/11623/2601637/898072.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.