Du är här

2017-05-31

Umida Group AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2017

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT Q1 2017

Första kvartalet (januari - mars 2017), koncern

· Intäkterna uppgick till 9,6 MSEK (16,1 MSEK)
· Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,9 MSEK (-2,7
MSEK)

· Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -2,5 MSEK (-3,8
MSEK)

· Resultat efter skatt uppgick till -2,5 MSEK (-3,9 MSEK)
· Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,26 SEK (-0,40 SEK)
Väsentliga händelser under första kvartalet

Intäkter

Bolagets nettoomsättning exklusive punktskatter minskade kraftigt
under första kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2016 drivet
av minskad försäljning till Constellation Brands.

Bolaget fattade under slutet av 2016 ett strategiskt beslut att
justera avtalet och minska legoproduktionen för Constellation Brands
pga av de mycket låga marginaler avtalet innebar för bolaget, men
inte minst pga konkurrensklausulen i avtalet som helt begränsade
bolagets affärsmöjligheter på den amerikanska vodkamarknaden.

Den planerade effekten av bolagets beslut att minska legoproduktionen
för Constellation Brands framgår tydligt i Q1 genom lägre
nettoomsättning (index 60 jämfört med föregående år), men med en
förstärkt bruttomarginal då portföljstrategin med ökat fokus på egna
produkter och varumärken nu börjar ge effekt och då med goda
marginaler. Notera dock att bolaget är mitt i en omställningsperiod
från i princip uteslutande legoproduktion med låga marginaler till
ett ökat fokus på egna produkter och varumärken.

(se tabell i bifogad pdf)

*Resultat per aktie har beräknats baserat på det antal aktier som
Bolaget hade per 2017-03-31, totalt 9.791.864 aktier.

** Index visar den relativa förändringen 2016 till 2017 med basen 100.

Allmänt

Den 1 februari tillträdde Katarina Nielsen som ny VD för bolaget.
Katarina har lång erfarenhet från dryckesbranschen och FMCG industrin
och har gedigen kompetens inom marknadsföring, affärsutveckling och
ledarskap. Katarinas huvuduppgift är att leda och integrera
verksamheten, vidareutveckla bolagets varumärkesportfölj och skapa
samarbeten med partners, i syfte att skapa lönsam tillväxt.

Under första kvartalet bytte Cefour Wine & Beverage AB namn till Umida
Group AB. Efter förvärven av Vinfabriken AB och Götene Vin &
Spritfabrik AB under 2016 har bolaget utvecklats till en
företagsgrupp inom dryckesbranschen. Det nya namnet Umida Group AB
ska signalera att verksamheten har breddats och utvecklats och att
bolaget går in i en ny fas. Umida är latin och betyder vätska.

En ny hemsida för Umida Group har lanserats i syfte att bättre
kommunicera Umidagruppens erbjudande mot marknaden. Gruppen består av
tre huvuddelar:

1. Cefour International med tillverkning och försäljning av
färdigpackade vinglas för framför allt event marknaden.

2. Vinfabriken med bl a glögg, gin och cider/blanddryck i sin
portfölj

3. Götene vin- och spritfabrik med produktion av egna vin- och
spritprodukter, flytande matlagningsprodukter samt lego-produktion
för externa uppdragsgivare.

En tydlig riktning och strategi har utvecklats för bolaget. Visionen
är att skapa hållbara smakupplevelser. Umida Group ska verka som ett
innovativt, flexibelt och miljö- och kvalitetsmedvetet företag som
alltid sätter kunden i centrum. Bolaget har en uttalad tillväxtagenda
med fokus på innovation och att etablera starka säljsamarbeten.

Marknad och försäljning

Bolaget har etablerat ett säljsamarbete med det tyska företaget
Contaste gällande försäljning av Cefours produkt " Selected by glass"
på den tyska marknaden. Contaste har startat bearbetningen av nya
kunder inom segmentet arenor, festivaler och events och
införsäljningen av produktkonceptet "Selected by glass".

Ett strategiskt och långsiktigt samarbete har inletts med Solera
Beverage Group, som är en ledande aktör på den nordiska
dryckesmarknaden. Det första steget var avtalet med Multibev AB, om
marknadsföring, försäljning och distribution av varumärkena Shot 4.4
och GR8 på den svenska marknaden. Genom samarbetet kommer Umidas
produkter få ökad distribution och försäljning bl a på Horeca
marknaden.

Under kvartalet har en omfattande produktion av Råvo vodka för den
amerikanska marknaden genomförts för den nye partnern MNM spirits.

Produktionsavtalet med Constellation brands förlängdes till och med
den 30 juni, men som tidigare kommunicerats kommer volymerna vara
avsevärt lägre än 2016. Ett strategiskt val har gjorts att minska
legoproduktionen av Svedka då marginalerna i affären är låga.

Produktion

Beslut om flytt av produktionen i Åhus, där de färdigpackade vinglasen
produceras, har fattats. Produktionen kommer flyttas till
anläggningen i Götene och flytten ska vara genomförd innan sista
juni. Det kommer innebära betydande synergier och kostnadsbesparingar
som får full effekt 2018.

Organisation

En tydlig organisationsstruktur har skapats för den nya koncernen, i
syfte att integrera bolagen och skapa effektivitet. I samband med det
har roller och ansvarsområden definierats och rekryteringsbehov
identifierats. En viktig rekrytering är rollen som CFO i den nya
koncernen, som tillsattes i början av mars. En ledningsgrupp har
också etablerats för att leda bolaget och styra den dagliga
verksamheten.

Ekonomi

Att stärka den finansiella styrningen för att förbättra lönsamheten i
gruppen är en viktig prioritet. Under perioden har uppföljning,
rapportering och budgetering förbättrats. Ett arbete pågår också för
att genomlysa kostnadssidan och finna synergier och
kostnadsbesparingar i koncernen.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Ett nytt och utökat sortiment för Blomberg har lanserats på
storköksmarknaden. I det nya sortimentet ingår bl a 12 ekologiska
artiklar och produktinnovationen reducerat matlagningsvin.

Flera nya smaker under varumärket Shot 4.4 lanseras (Mint, Ginamon och
Viol-lakrits) och kommer säljas i samarbete med Solera. Nya smaker
under varumärket GR8 är också på väg ut på marknaden. De nya smakerna
är Blåbär, Jordgubb & Lime samt Svartvinbär & Lingon.

Från och med början av maj kommer Shot 4.4 att säljas och aktiveras på
Viking line och Scandlines genom Solera bolaget "Five Eyes".

En översyn av organisationen i Götene Vin & Spritfabrik AB är
genomförd och personalstyrkan i produktionen kommer minskas under
året med 20%.

Övrig information

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport kvartal 2, 2017 2017-08-31

Delårsrapport kvartal 3, 2017 2017-11-30

Bokslutskommuniké 2017 2018-02-28

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Katarina Nielsen, VD Umida Group AB

e-post: katarina.nielsen@umidagroup.com

mobil nr: 070-759 08 90

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/umida-group-ab--publ-/r/delarsrapport-januari-...
http://mb.cision.com/Main/11623/2276851/681732.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.