Du är här

2017-08-31

Umida Group AB (publ): Delårsrapport Q2, 2017

Andra kvartalet (april - juni 2017), koncern

· Intäkterna uppgick till 10,2 MSEK (15,3 MSEK)
· Bruttoresultat uppgick till 4,6 MSEK (4,4 MSEK)
· Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -3,9 MSEK (-2,9
MSEK)

· Resultat efter skatt uppgick till -4,0 MSEK (-2,9 MSEK)
· Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,41 SEK (-0,00 SEK)
Halvåret (januari - juni 2017), koncern

· Intäkterna uppgick till 19,8 MSEK (31,4 MSEK)
· Bruttoresultat uppgick till 9,4 MSEK (8,1 MSEK)
· Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -6,4 MSEK (-6,7
MSEK)

· Resultat efter skatt uppgick till -6,5 MSEK (-6,8 MSEK)
· Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,66 SEK (-0,01 SEK)
KOMMENTARER TILL RESULTAT

Bolagets nettoomsättning exklusive punktskatter minskade under andra
kvartalet 2017, liksom under det första kvartalet, jämfört med
motsvarande period 2016. Detta är en följd av det strategiska
beslutet från december 2016 att minska legoproduktionen för
Constellation Brands dels pga av de mycket låga marginalerna avtalet
innebar för bolaget, dels pga konkurrensklausulen i avtalet som helt
begränsade bolagets affärsmöjligheter på den amerikanska
vodkamarknaden.

Strategin att fasa ut den marginalsvaga legoproduktionen för
Constellation Brands och i stället fokusera på att driva bolagets
portföljmix med tillväxt på marginalstarka egna varumärken, såsom
Shot 4,4, GR8, Blomberg samt även varumärket Biostilla, har börjat ge
effekt. I kombination med legoproduktion för nya uppdragsgivare med
bättre marginalstruktur visar detta sig genom att bolagets
bruttomarginal har ökat till 45% under kvartal 2 2017, jämfört med
29% föregående år.

Kostnadssidan under andra kvartalet 2017 innehåller kostnader av
engångskaraktär bl.a. relaterat till flytten av produktionslinjen av
förfyllda vinglas från Åhus till Götene, varför resultat efter
avskrivningar levererar sämre utfall än föregående år. Full
resultateffekt av de kostnadsbesparingar bolaget uppnår i
synergieffekt genom konsolideringen i Götene kommer synas under nästa
räkenskapsår.

ALLMÄNT

Bolaget fortsätter på inslagen väg med en tydlig ambition att skapa
lönsamma affärer genom att utveckla och växa den egna
produktportföljen, samt genom nya strategiska säljsamarbeten och nya
legoproduktionsuppdrag. I fokus är även att realisera
kostnadsbesparingar genom synergier och samordningsfördelar inom
bolagsgruppen. 2017 är dock ett omställningsår med kostnader av
engångskaraktär och besparingar som ger full effekt under 2018.

En riktad emission om 1,2 miljoner B-aktier till Abelco Investment
Group AB, till priset 5,00 kr per aktie, har genomförts. Genom denna
får Umida Group en tydlig och större ägare med en ägarandel
motsvarande ca 11 procent av kapital och röster. Aktierna utfärdades
och registrerades i juli dvs efter rapporteringsperiodens utgång.

MARKNAD & FÖRSÄLJNING

Under andra kvartalet 2017 lanserade bolaget en rad nya produkter, som
ett led i strategin att bygga en starkare egen produktportfölj och
att stärka marginalerna. Umida Groups produkt Hallon-lakrits
relanserades i december 2016 under varumärket Shot 4.4. Under våren
utökades Shot 4.4 varumärket med tre nya smaker; Viol-lakrits, Mint
samt Ginamon.

Blanddrycken GR8 lanserades sommaren 2016 i smaken Mango & ananas, och
sortiment har nu växt med tre nya varianter: Blåbär, Jordgubb & Lime
och Svartvinbär & Lingon. Både Shot 4.4 och GR8 säljs från och med Q2
av Umida Groups säljpartner Solera Beverage Group. Bolagets varumärke
Blomberg har utvecklats och 12 nya produkter har lanserats på
storköksmarknaden, bl.a. flera ekologiska produkter och ett helt nytt
produktkoncept - reducerat matlagningssvin. Det nya sortimentet har
sålts in och marknadsförts gentemot kunderna på storköksmarknaden.

Umida Group har under perioden vunnit tre upphandlingar på
Systembolaget i hög konkurrens, vilket är ett bevis på bolagets
förmåga att utveckla produkter av hög kvalitet. Det handlar om
Vinfabrikens starkvinsglögg spetsad med Calvados i 50 cl flaska och
Vinfabrikens äppelglögg i 75 cl flaska, vilka kommer att lanseras på
Systembolaget i november. Vidare har bolaget vunnit en offert för en
ekologisk blanddrycksprodukt med tonicsmak i 33 cl burk med lansering
1 december och med 95% marknadstäckning.

Avtal har tecknats med Conaxess Trade AB om marknadsföring,
försäljning och distribution av delar av Umida Groups
produktsortiment på den svenska marknaden. Conaxess Trade är ett
ledande säljbolag med omfattande verksamhet i Sverige men även i
flera utländska marknader. Conaxess Trade kommer sälja och
marknadsföra matlagningsprodukter under varumärket Blomberg och Monte
Flor gentemot storköksmarknaden. De kommer även att sälja och
marknadsföra Vinfabrikens alkoholfria glöggsortiment inom
dagligvaruhandeln. Avtalet sträcker sig över 5 år och avser den
svenska marknaden och innebär en förstärkt sälj- och kundbearbetning
för bolagets produkter.

Umida Group har genom sin partner i Storbritannien Bear Smyth Ltd
tecknat ett ramavtal med Compass Group UK & Ireland om försäljning av
Umida Groups förfyllda vinglas. Compass Group är den ledande catering
och serviceoperatören i Storbritannien och Irland med 50.000
anställda och drift på 7000 platser. Ramavtalet gäller UK och Irland
och genom avtalet blir Bear Smyth Ltd prioriterad partner för
samtliga arenor och events där Compass Group ansvarar för driften av
restauranger och barer.

Bolaget att har tecknat ett lego-produktionsavtal med en ny partner,
Galatea gällande ett antal alkoholhaltiga drycker.

PRODUKTION

Den planerade flytten av produktionen av de förfyllda vinglasen
"Selected by glass" från Åhus till anläggningen i Götene har
genomförts. Under april-juni iordningsställdes lokalerna i Götene för
att kunna producera "Selected by glass". Flytten av produktionslinjen
skedde i slutet av juni och per den sista juni lämnades lokalerna i
Åhus helt.

ORGANISATION

Som ett resultat av beslutet att flytta produktionen av de förfyllda vinglasen från Åhus till Götene Vin & Spritfabrik har personal anställd i Åhus lämnat företaget. Produktionschefen Peo Lindén, med 25 års bakgrund från The Absolut Company, har dock utsetts till produktionschef i Götene Vin & Spritfabrik och är kvar i bolaget som en nyckelresurs.

Organisationen i Götene Vin & Spritfabrik har setts över, och en ny
struktur med tydligt ledarskap och ansvarsfördelning har
implementerats. Ett beslut om att minska personalstyrkan i produktion
i Götene Vin & Spritfabrik med 20% fattades och påbörjades också
under andra kvartalet. Vidare har ett arbete med att skapa en mer
flexibel och effektiv produktionsprocess inletts.

EKONOMI

Under perioden har uppföljning, rapportering, budgetering och
prognosarbete för Umida Groups verksamhet utvecklats och stärkts.
Bolaget har också inlett en genomgång och översyn av koncernens
affärssystem i syfte att skapa ett gemensamt och effektivt stöd för
den finansiella styrningen av verksamheten. Bolaget har även
initierat ett program i syfte att stärka intern kontroll och
compliance.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Conaxess Trade har tagit över försäljningen av Blomberg sortimentet
och Monte Flor gentemot storköksmarknaden. De har även påbörjat
införsäljningen av Vinfabrikens alkoholfria glögg gentemot
dagligvaruhandeln.

Umida Group har förstärkt marknad- och säljorganisationen ytterligare
genom att anställa en Key Account Manager, som börjar i början av
oktober och kommer arbeta nära bolagets säljpartners Solera Beverage
Group och Conaxess Trade.

Produktionen av bolagets förfyllda vinglas har kommit igång i Götene
Vin & Spritfabrik, och de första beställningarna har levererats till
Storbritannien

ÖVRIG

INFORMATION

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av revisor.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

·Delårsrapport kvartal 3, 2017 2017-11-30
·Bokslutskommuniké 2017 2018-02-28
.Delårsrapport kvartal 1, 2018 2018-05-31
·Delårsrapport kvartal 2, 2018 2018-08-31

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION,
VÄNLIGEN KONTAKTA:

Katarina Nielsen, VD Umida Group AB

e-post: katarina.nielsen@umidagroup.com

mobil nr: 070-759 08 90

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/umida-group-ab--publ-/r/delarsrapport-q2--2017...
http://mb.cision.com/Main/11623/2336824/716227.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.