Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-13

Umida Group AB (publ): Riktar nyemission om 1,2 milj B-aktier till Abelco Investment Group AB (publ)

Umida Group AB (publ) riktar nyemission till Abelco Investment Group
AB (publ) omfattande 1.200.000 B-aktier till priset 5,00 kr/aktie.
Total emissionslikvid är 6.000.000 SEK före transaktionskostnader.
Genom emissionserbjudandet får Umida i Abelco en tydlig större
aktieägare med en ägarandel motsvarande c:a 11 procent av kapital och
röster.

Umida Group AB (publ) har genom styrelsebeslut per den 12 juni 2017
beslutat om en riktad nyemission till Abelco Investment Group AB
(publ) omfattande 1,2 miljoner B-aktier till priset 5,00 kr per
aktie. Umida har sedan en längre tid tillbaka inte haft någon
aktieägare med ett ägande överstigande 10%, något som förändras i och
med nyemissionen till Abelco.

Under de tio senaste handelsdagarna (26 maj - 9 juni 2017) har
volymvägd snittkurs beräknats till ca 5,36 kr per aktie. Då Umida
länge sökt efter en större aktieägare så anser styrelsen att en
rabatt om ca 6,7% är väl motiverat och gagnar Umida. Transaktionen
bedöms vara slutförd senast 30 juni 2017.

"Det är mycket tillfredställande att bolaget genom det riktade
emissionserbjudandet till Abelco Investment Group nu erhåller en stor
och engagerad aktieägare som dels ser potentialen i bolaget och dels
kan fungera som ytterligare resurs i frågor kring bolagets fortsatta
utvecklings- och förvärvsstrategi. I Abelco får vi en tydlig stor och
aktiv aktieägare med stark tilltro till Umida Group där vi nu kan
föra en tätare dialog kring viktiga strategiska frågor, något som vi
tidigare saknat. " säger Mats Jämterud, styrelseordförande i Umida
Group AB (publ).

Abelco Investment Group AB (publ) investerar i tillväxtbolag och i
samband med omstruktureringar, främst inom områdena industri,
verkstad och teknik. Abelco investerar i syfte att nå hög avkastning
på investerat kapital. Abelcos aktie upptogs för handel på NGM Nordic
MTF den 24 maj 2017 efter att tidigare varit upptagen för handel på
Aktietorget. Styrelseordförande för Abelco Investment Group AB är
Henrik Sundewall, tidigare VD för Umida Group AB (under det tidigare
namnet Cefour Wine & Beverage AB) men sedan februari 2017 utan någon
formell roll i Umida Group AB.

"Jag anser att styrelse och ledning i Umida gör allting rätt i
genomförandet av den lagda strategin. De har ett bra inflöde av nya
affärer med goda marginaler, börjat leverera på den nya sälj- och
distributionsstrategin samt fortsatt utveckla flera egna starka
varumärken. Alla dessa aktiviteter har dock ännu inte återspeglats i
nuvarande aktiekurs. Då Abelco aktivt söker investeringsobjekt med
god utvecklingspotential så passar Umida perfekt in i vår portfölj."
säger Henrik Sundewall, styrelseordförande Abelco Investment Group AB

Enligt AktieTorgets regler så skall ett bolag flagga då en enskild
ägares aktieägande överstiger 10 procent av kapital och/eller röster,
något som kommer att ske vid genomförandet av den riktade
nyemissionen till Abelco Investment Group AB (publ).

Umida Group AB har idag totalt 9.791.864 aktier, varav 100 A-aktier
och 9.791.764 B-aktier. Efter genomförd riktad nyemission kommer
antalet B-aktier att ökas med 1.200.000 st och uppgå till 10.991.764
st. Antalet A-aktier förblir oförändrat. Bolagets totala antal aktier
kommer efter genomförd riktad emission att uppgå till 10.991.864
aktier. Bolagets aktiekapital ökar genom riktad emission med 411.889
kr, från 3.360.970 kr till att uppgå till 3.772.859 kr.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, Styrelseordförande, Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 70 663 72 72

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 juni 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/umida-group-ab--publ-/r/riktar-nyemission-om-1...
http://mb.cision.com/Main/11623/2286535/686917.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.