Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-25

Unibet Group plc: Kallelse till extra bolagsstämma i Unibet Group plc

Kallelse till extra bolagsstämma i Unibet Group plc ("Bolaget")
tisdagen den 6 december 2016 klockan 10.00 i lokal Perrongen,
Spårvägshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm, varvid följande
ärenden skall behandlas:

Kallelse till innehavare av svenska depåbevis ("SDB")

Innehavare av SDB som önskar delta vid och/eller rösta på extra
bolagsstämman skall:

(i) vara registrerade i det av Euroclear Sweden AB förda registret
över SDB i Bolaget senast fredagen den 25 november 2016, klockan
17.00;

(ii) anmäla sin avsikt att delta i extra bolagsstämman till
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") senast torsdagen den
1 december 2016, klockan 11.00, samt

(iii) tillsända Bolaget ett undertecknat fullmaktsformulär i original
som är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 1 december 2016 klockan
17.00 GMT (såvida innehavaren inte kommer att närvara personligen vid
extra bolagsstämman).

Villkor (i): Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste, för att
kunna utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman (såväl personligen
som via fullmaktsformulär), tillfälligt ägarregistrera sina SDB i
Euroclear Sweden ABs register senast fredagen den 25 november 2016
klockan 17.00. Innehavare med förvaltarregistrerade SDB måste i god
tid före detta datum kontakta den bank eller fondhandlare som
förvaltar depåbevisen och begära tillfällig ägarregistrering före
fredagen den 25 november 2016.

Villkor (ii): Innehavare av SDB måste, för att kunna utöva sin
rösträtt vid extra bolagsstämman (såväl personligen som via ombud),
anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till SEB senast torsdagen
den 1 december 2016 klockan 11.00. Anmälan görs genom att fylla i det
anmälningsformulär som finns tillgängligt på
www.unibetgroupplc.com/EGM ("Notification to holders of Swedish
Depository Receipts in Unibet Group plc"). Anmälningsformuläret skall
vara fullständigt ifyllt och sändas elektroniskt.

Villkor (iii): Innehavare av SDB som inte kommer att närvara
personligen vid extra bolagsstämman måste tillsända Bolaget ett
undertecknat fullmaktsformulär i original per post eller bud till
adressen Unibet Group plc, c/o Unibet (London) Ltd, Wimbledon Bridge
House, 1 Hartfield Road, London SW19 3RU, Storbritannien, så att det
kommer fram senast torsdagen den 1 december 2016, klockan 17.00 GMT.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.unibetgroupplc.com

Vänligen notera att konvertering från SDB till aktier och vice versa
inte är tillåtet från och med den 25 november och till och med den 6
december 2016.

Föreslagen dagordning

Årsstämman föreslås behandla följande ärenden: Beslutspunkt:

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordningen.

5. Val av en eller två protokolljusterare.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Såsom särskilda beslutspunkter föreslås följande:

Beslutspunkt (a)

7. Att bolagets namn ändras från Unibet Group plc till Kindred Group plc och att stiftelseurkunden och bolagsordningen ändras för att återspegla denna namnändring.

8. Stämman avslutande.

Punkt nummer 7

Den strategiska affärslogiken för styrelsen att föreslå ändringen är:

· "Unibet Group" är ett växande och föränderligt bolag som idag har
13 varumärken i portföljen, flera av dem förvärvade.

· "Unibet" är ett av de starkaste varumärkena inom sportspel,
kasino, bingo och poker online på konsumentmarknaden.

· Det finns en risk för förväxling mellan bolaget "Unibet Group" och
varumärket "Unibet" som kan leda till en långsammare tillväxt för
både "Unibet Group" och "Unibet".

Därför föreslår styrelsen ett namnbyte från "Unibet Group" till
"Kindred Group" liksom en omarbetad profil för att bättre tillgodose
hur koncernen kan fungera med en mängd olika varumärken. Namnbytet är
en central del av koncernens tillväxtstrategi men kommer inte att
påverka något av varumärkena på konsumentmarknaden. I stället skapas
en tydlighet och flexibilitet för maximal effektivitet och lägre risk
samt bättre förutsättningar för framtida tillväxt.

På uppdrag av styrelsen

Unibet Group plc

Malta i oktober 2016

Notera

1. En aktieägare eller innehavare av svenskt depåbevis som är
berättigad att närvara och rösta på den extra bolagsstämman kan utse
en eller flera befullmäktigade att företräda honom eller henne. En
befullmäktigad behöver inte vara aktieägare eller innehavare av
svenskt depåbevis.

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, +44 788 799 6116

Om Unibet Group

Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är
noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder spel på 20 olika
språk till över 15,3 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera
dotterbolag och varumärken. Unibet Group är medlem av EGBA, European
Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i
Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den
alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt
spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com
och twitter.com/UnibetGroup.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/unibet-group-plc/r/kallelse-till-extra-bolagss...
http://mb.cision.com/Main/824/2107586/579311.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.