Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Unibet Group plc: Kommuniké från ordinarie årsstämma i Unibet Group plc

Vid dagens årsstämma fastställdes föreslagen kontantutdelning till
aktieägare och innehavare av svenska depåbevis om 0,235 GBP
(motsvarande 2,70 SEK enligt växelkursen den 8 april 2016 och att
utbetalas i SEK) per aktie/depåbevis. Som avstämningsdag hos
Euroclear Sweden AB fastställdes den 19 maj 2016. Utbetalning från
Euroclear Sweden AB beräknas ske den 24 maj 2016 och exakt belopp i
SEK bestäms av växelkursen den 19 maj 2015.

Första dag exklusive kontantutdelning är den 18 maj 2015.

Vid dagens årsstämma omvaldes ordinarie ledamöterna Kristofer Arwin,
Sophia Bendz, Peter Boggs, Nigel Cooper, Peter Friis, Therese
Hillman, Stefan Lundborg och Anders Ström.

Årsstämman fastställde ett totalt ordinarie styrelsearvode om 687 000
GBP att utgå till de av årsstämman valda styrelseledamöter som inte
är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade även att valberedningen, för tiden intill
bolagsstämma beslutat annat ska bestå av lägst fyra och högst fem
ledamöter varav en ska vara styrelsens ordförande. Ledamöterna ska
representera samtliga ägare och utses av de fyra största aktieägarna
vid utgången av augusti 2016 och som uttalat sin vilja att delta i
valberedningen. Skulle en av dessa aktieägare utse styrelsens
ordförande som sin ledamot i valberedningen ska valberedningen bestå
av fyra ledamöter. Övriga tre ledamöter ska utses genom att de övriga
tre av de fyra största aktieägarna, som uttalat sin vilja att delta i
valberedningen, utser varsin ledamot inom en vecka från att de
tillfrågas. Vid utseende av ledamot till valberedningen ska anges
vilken aktieägare som utsett denne. Om aktieägare avstår från att
utse ledamot i valberedningen ska erbjudande lämnas i turordning till
de största aktieägarna som inte redan har ledamöter i valberedningen.
Valberedningens ledamöter ska inom sig själva välja ordförande.
Valberedningens sammansättning kommer att offentliggöras senast i
samband med Bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2016.

Om ägandet i Bolaget, efter offentliggörandet av valberedningen men
före utgången av det fjärde kvartalet 2016, ändras i sådan omfattning
att valberedningens ledamöter inte längre avspeglar ägandet såsom
angivits ovan, ska den ledamot i valberedningen som utsetts av
aktieägare med det minsta aktieinnehavet i valberedningen ställa sin
plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de största
aktieägarna erbjudas utse ny ledamot i Bolagets valberedning enligt
turordning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas.
Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen har rätt att entlediga
sådan ledamot och utse en ny ledamot. Avgår ledamot i förtid från
valberedningen och anser valberedningen det lämpligt ska ersättare
utses av samma aktieägare som utsett den ledamot som avgått eller, om
aktieägaren inte längre tillhör de största ägarna, av tillkommande
större aktieägare i Bolaget.

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att besluta om återköp och
nyemission i enlighet med kallelsen.

Styrelsen

Unibet Group plc

För mer information:

Inga Lundberg, Investor Relations, telefon +44 788 799 6116.

Om Unibet Group

Unibet Group är en av Europas största noterade speloperatörer och är
noterat på Nasdaq Stockholm. Unibet Group erbjuder spel på 20 olika
språk till över 14,1 miljoner kunder i mer än 100 länder genom flera
dotterbolag och varumärken. Unibet Group är medlem av EGBA, European
Gaming and Betting Association, RGA, Remote Gambling Association i
Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller den
alleuropeiska CEN-standarden om konsumentskydd och ansvarsfullt
spelande.

Mer information om Unibet Group plc finns på www.unibetgroupplc.com
och twitter.com/UnibetGroup.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/unibet-group-plc/r/kommunike-fran-ordinarie-ar...
http://mb.cision.com/Main/824/2010922/516805.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.