Du är här

2012-08-15

Unibet: Tar eo-poster i samband med Bet24 och Betchoice (Forts)

(Kompletterar nyhet med ytterligare information)

(SIX) Spelbolaget Unibet har under kvartalet flyttat över
Bet24s kunder till Unibet-plattformen i linje med planerad
tidtabell.

Den operationella integreringen av Bet24 har också slutförts
enligt plan. I samband med detta har Unibet kostnadsfört en
engångskostnad för förvärv och omorganisation uppgående till 0,3
miljoner brittiska pund under andra kvartalet 2012.

Unibet har också omprofilerat verksamheten i Australien från
Betchoice till Unibet för att uppnå långsiktig effektivitet i
linje med varumärkesstrategin.

Som ett resultat av omprofileringen har Unibet kostnadsfört
en icke kassapåverkande engångskostnad för avskrivning av
Betchoice-varumärket om 1,2 miljoner pund under andra kvartalet
då detta varumärke inte längre kommer att användas i
verksamheten.

Inget av ovanstående har någon inverkan på det fria
kassaflödet eller utdelningskapaciteten för Unibet.

Gällande förvärvet av Solfive i december 2011 har, efter den
31 maj i år, en slutlig värdering genomförts och överenskommits
med säljarna. Som en följd av denna värdering har Unibet erlagt
en tilläggsköpeskilling på 0,1 miljoner pund.

Efter en valutakursjustering om 0,1 miljoner pund, har den
återstående outnyttjade delen om 1,8 miljoner krediterats som en
justering av bokförda värdet av den villkorade köpeskillingen
under andra kvartalet, enligt IFRS 3.

Detta ska inte heller ha någon inverkan på det fria
kassaflödet eller utdelningskapaciteten för Unibet.

Den återkommande avskrivningen från alla tre förvärven
beräknas uppgå till totalt cirka 0,9 miljoner pund per kvartal.
Den normala avskrivningstiden är tre år från tidpunkten för
respektive köp.

Hanna Hoikkala, +46 8 586 163 67
hanna.hoikkala@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.