Du är här

2018-03-15

Universitetskanslersämbetet: Fler ämneslärare inom naturvetenskap genom kompletterande pedagogisk utbildning

Matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen är vanligaste ämnena
för de som läser till lärare på den kompletterande pedagogiska
utbildningen, KPU. De som läser KPU är också äldre och hoppar mer
sällan av sin utbildning jämfört med de studenter som går den
reguljära ämneslärarutbildningen.

De studenter som utbildar sig till ämneslärare genom KPU har redan
läst in minst ett teoretiskt undervisningsämne när de påbörjar
utbildningen. Nu har utbildningen varit igång så pass länge att
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, för första gången kunnat följa upp
dessa studenter. KPU som den ser ut nu är en satsning för att få fram
fler lärare men även för att stimulera till att fler utbildar sig
till lärare inom naturvetenskapliga ämnen samt matematik och teknik.

Julia Elenäs, utredare på UKÄ, har tagit fram analysen om
KPU-studenterna.

- Matematik, teknik och naturvetenskapliga är de ämnen som är
vanligast i examen bland de som har gått KPU. Bland de som har gått
den reguljära ämneslärarutbildningen är det samhällsvetenskapliga
ämnen, svenska och engelska vanligast, säger Julia Elenäs.

Julia Elenäs påpekar att det är svårt att jämföra KPU med den
reguljära ämneslärarutbildningen. Det beror bland annat på att
utbildningarna tar olika lång tid att läsa in och kan läsas i olika
studietakter. Vissa områden kan ändå jämföras som exempelvis hur
många tidiga avhopp som görs. För att försöka ge en rättvisande bild
har då ett avhopp efter en termin på KPU jämförts med ett avhopp
efter en eller två terminer på den reguljära ämneslärarutbildningen.

- I de grupper vi har tittat på hoppar färre KPU-studenter av sin
utbildning jämfört med de som går den reguljära
ämneslärarutbildningen. 19 procent av KPU-studenterna som började
höstterminen 2015 hoppade av i ett tidigt skede. Motsvarande siffra
för den reguljära ämneslärarutbildningen var 30 procent, säger Julia
Elenäs.

Vad som gör att KPU-studenterna oftare stannar på sin utbildning syns
inte i statistiken.

- Det är svårt att säga varför färre KPU-studenter hoppar av tidigt.
Vad som kan väga in är att de redan har läst in ett teoretiskt ämne
och alltså sedan tidigare har studievana. KPU-studenterna är också
äldre än de som studerar till lärare på den reguljära
ämneslärarutbildningen och tidigare analyser som UKÄ har gjort visar
att äldre studenter hoppar av i lägre grad av. Ytterligare en faktor
kan vara att KPU är en kortare utbildning än den reguljära
ämneslärarutbildningen, säger Julia Elenäs.

Du kan läsa och ladda ner den statistiska analysen Nybörjare och
examinerade på lärarutbildning: Var fjärde nybörjare på
ämneslärarutbildningen är en KPU-student på www.uka.se.
(http://www.uka.se/5.2158bbb51621ecd5a963c.html)

För mer information kontakta:
Julia Elenäs, Utredare Analysavdelningen på UKÄ: 073-662 85 23
julia.elenas@uka.se

Presstjänst UKÄ: 08-563 086 33 alt press@uka.se
Kort om KPU

· Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) regleras i en särskild
förordning (2011:686) och leder till en ämneslärarexamen.
Utbildningen omfattar 90 hp och för att vara behörig ska studenten ha
avklarat ämnesstudierna sedan tidigare.

· Läsåret 2016/17 påbörjade 13 680 personer en lärarutbildning. Av
dessa började 4 480 en ämneslärarutbildning, varav 1 020 började en
KPU.

· KPU har en jämn könsfördelning bland nybörjarna och detsamma
gäller den reguljära ämneslärarutbildningen. På program mot
förskollärarexamen, grundlärarexamen och yrkeslärarexamen är istället
en övervägande del kvinnor.

· Karlstads universitet, Uppsala universitet och Stockholms
universitet hade flest KPU-nybörjare läsåret 2016/17.

· Antalet examinerade från lärarutbildning läsåret 2016/17 var 7
690. Av dessa tog 1 590 en ämneslärarexamen, varav 540 tog en
ämneslärarexamen efter att ha läst en KPU.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den
svenska högskolan och Sverige som kunskapsnation. Vi granskar
kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp
utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken samt
vi utövar tillsyn och bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se.
Följ oss på Twitter (https://twitter.com/UKambetet).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/universitetskanslersambetet/r/fler-amneslarare...
http://mb.cision.com/Main/5686/2472346/805677.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.