Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-01

Universitetskanslersämbetet: Stort tryck på universiteten och högskolorna

Trots en god arbetsmarknad är det högt tryck på universiteten och
högskolorna. De utbildar till och med fler studenter än de får
ersättning för, visar UKÄ:s årsrapport.

Intresset för högskoleutbildning är stort och till många utbildningar
är det betydligt fler sökande än det finns plats för. 2016 sökte 130
000 personer till högskolan för första gången, något färre än året
innan, men ändå en historiskt hög nivå. Detta trots högkonjunktur och
en god arbetsmarknad. Under den förra högkonjunkturen minskade
antalet studenter men några sådana tecken finns inte nu.

- Vad händer den dag vi går in i en lågkonjunktur och ännu fler söker
sig till högskolan? Frågan är om konkurrensen om platserna blir ännu
större och om snedrekryteringen till högskolan ökar, säger Annika
Pontén, tillförordnad myndighetschef.

2015 inledde regeringen en permanent utbyggnad av högskolan men det
har ännu inte gett effekt i fler studenter. Anledningen är att
tillfälliga satsningar på fler högskoleplatser samtidigt har upphört.

- Men det är inte stor konkurrens om platserna till alla utbildningar.
Intresset för lärarutbildningarna ökar men inte tillräckligt mycket
för att fylla det stora behovet av lärare på arbetsmarknaden, säger
Annika Pontén.

Kvinnorna dominerar - men inte på forskarnivå

Bland nybörjarstudenterna förra läsåret på grundnivå och avancerad
nivå var 57 procent kvinnor och 43 procent män. Fler kvinnor söker
sig också till de mansdominerande teknikutbildningarna medan männen
inte blir fler på kvinnodominerande utbildningar. Kvinnorna tar
dessutom i högre grad än männen de poäng de registrerat sig för och
är därför i ännu större majoritet bland de examinerade, 64 procent.

- Men på forskarnivå är könsfördelningen jämn bland doktoranderna. Det
är också en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män på
lärosätenas högsta chefsposter. Vi ser också tydligt att andelen
kvinnliga professorer ökar, säger Annika Pontén.

Till UKÄ:s årsrapport 2017
(http://www.uka.se/5.709bb0d015af4e7abf313022.html)

För mer information, kontakta
Marie Kahlroth, utredare, 08-563 085 49, marie.kahlroth@uka.se
(marie.kahlroth@uka.se)

Annika Pontén, Tf. myndighetschef, via presstjänsten 08-563 086 33,
press@uka.se

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den
svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar
kvaliteten på högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp
utvecklingen inom högskolan, vi ansvarar för högskolestatistiken och
vi bevakar studenternas rättssäkerhet. www.uka.se. Följ oss på
Twitter (https://twitter.com/UKambetet).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/universitetskanslersambetet/r/stort-tryck-pa-u...
http://mb.cision.com/Main/5686/2277277/682258.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.