Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-28

Unlimited Travel Group: Delårsrapport januari - september 2016

Juli - september 2016
* Omsättningen uppgick till 115,7 mkr (118,5 mkr juli - september 2015)

* Bruttomarginalen uppgick till 21,4 (21,1) procent

* Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 9,1 (7,6) mkr, med en marginal på 7,8
(6,4) procent. En engångsreservering påverkade föregående års resultat
negativt med -2,1 mkr.

* Resultat per aktie uppgick till 1,45 (1,22) kr

Januari - september 2016
* Omsättningen uppgick till 348,9 mkr (307,4 mkr januari - september 2015)

* Bruttomarginalen uppgick till 19,0 (18,6) procent

* Rörelseresultat, EBITA, uppgick till 15,0 (4,9) mkr, med en marginal på 4,3
(1,6) procent.

* Nya verksamheter gav upphov till jämförelsestörande effekter på -1,5 mkr.

* Resultat per aktie uppgick till 2,33 (0,82) kr

Viktiga händelser
* Johan Kvist tillträder som VD för Unlimited Travel Group den 7 november.

* Susanne Korsvoll tillträder som Digital chef för Unlimited Travel Group den
14 november.

* Anna Elam, Michaël Berglund och Staffan Lund har utsetts till valberedning
i Unlimited Travel Group. Valberedningen har utsetts i enlighet med den
instruktion som fastställdes av årsstämman 2016.

Ur VDs kommentar
"Unlimited Travel Group gör ett resultatmässigt starkt tredje kvartal och ett
rekordhögt EBITA för såväl perioden januari till september samt på rullande
tolv månader. Även Unlimited Travel Groups aktie har under perioden handlats
på rekordnivåer.

Den 30 september uppgick värdet av bokade resor med avresa under 2016 till 538
mkr, vilket är 71 mkr högre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.
Försprånget har minskat något från 73 mkr tre månader tidigare.

Bokningsläget för kvartal fyra är på samma nivå som vid samma tidpunkt
föregående år medan vi ligger något efter inför 2017, främst på grund av att
den enskilda större bokningen vi haft 2016 inte finns motsvarande inför 2017.
Borträknat denna effekt följer vi samma bokningstakt som föregående år."

--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Finansiell historik 2016 2015 2015 2014 2013 2012 |
| Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec Jan-Dec |
| Omsättning (mkr) 348,9 307,4 455,0 426,31 430,4 452,0 |
| Förändring mot föregående år 14% - 7% -1% -5% - |
| EBITA (mkr) 15,0 4,9 15,2 16,3 14,9 5,1 |
| EBITA-marginal 4,3% 1,6% 3,3% 3,8% 3,5% 1,1% |
| Resultat per aktie (kr) 2,33 0,82 2,47 2,71 2,35 0,37 |
| Utdelning per aktie (kr) - - 2,00 1,20 1,00 0,00 |
| Extrautdelning per aktie (kr) - - 1,00 1,50 0,00 0,00 |
| Nettokassa (mkr) 86,0 57,1 46,5 39,7 28,1 27,3 |
| 1)From 2014 ingår ej Eventyrs siffror i koncernens omsättning utan redovisas |
|istället som intressebolag |
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktuppgifter:

Malin Helleryd, tillförordnad VD, telefon 08-522 541 11

Denna information är sådan information som Unlimited Travel Group UTG AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 08.00
CET.

Delårsrapport Q3 2016 Unlimited Travel Group
http://hugin.info/139043/R/2052307/768072.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Unlimited Travel Group via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.