Du är här

2018-08-22

Urb-it: Urb-its delårsrapport januari- juni 2018

URB-ITS DELÅRSRAPPORT JANUARI- JUNI 2018

Urb-it publicerar delårsrapport januari-juni 2018.

SAMMANFATTNING Q2 2018

Finansiell utveckling under perioden januari-juni 2018
Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018 till 634 TSEK (234 TSEK).
Under perioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018 uppgick Bolagets rörelseresultat till -34 390 TSEK (-45 581 TSEK).
Under perioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -34 301 TSEK (-46 601 TSEK).
Resultatet per aktie uppgick för perioden 1 januari - 30 juni 2018 till -1,13 SEK (-3,72 SEK)1

1) Justerat för split som gjordes 2017-05-20 om 1:11 333

Väsentliga händelser under det andra kvartalet 2018
Under kvartalet genomförde Urb-it en fulltecknad företrädesemission på cirka 59,6 MSEK före emissionskostnader.
Utvecklingsarbetet för Bolagets leveransmodul för Woo Commerce slutfördes. Detta kommer att möjliggöra för ett stort antal retailers att integreras med Urb-it.
Urb-it höll den 14 juni ordinarie årsstämma. Lage Jonason valdes ånyo till styrelseordförande och ersätter Anna Wikner. Anna Wikner fortsätter som ordinarie styrelseledamot i Bolaget.
Samarbeten inleddes med den franska retailern Michalak samt de svenska e-handelsnätverken Unifaun och Consignor.
Urb-its tidigare beslut att lägga ner marknadsplatsappen för att fokusera verksamheten på B2B-segmentet av marknaden slutfördes enligt plan i början av juni.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 22 augusti 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Kevin Kviblad, VD
E-post: kevin@urbit.com mailto:kevin@urbit.com
Telefon: 076-310 28 39

Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018 kl. 16.00.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Urb-it Pressrelease 2018-08-22.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23857
Urb-it Delarsrapport Q2 2018.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=23858

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com http://www.urb-it.com .

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.